Odwiedziny duszpasterskie

Odwiedziny duszpasterskie (kolęda)

27.12.23środa14.00

1. Opiełki, Św. Wawrzyńca strona lewa od początku,

2. Św. Wawrzyńca strona prawa od początku,
po drodze Spokojna

28.12.23.czwartek14.00

1. Lubliniecka strona prawa od początku, Parkowa – strona prawa,

2. Lubliniecka – strona lewa od początku, Parkowa- strona lewa

29.12.23.piątek14.00

1. Ks. Gąski od 2, Jaśminowa, Różana

2. Ks. Gąski od 1, Ogrodowa, Azaliowa

30.12.23.sobota11.00

1. Chrobrego, Dąbrówki numery parzyste od początku,

2. Dąbrówki numery nieparzyste od początku

02.01.24.wtorek15.30

1. Cieszowska, Wspólna

2. Nowy Dwór, Irki

03.01.24.środa15.30

1. Dom Nauczyciela, Szkolna od początku

2. Boczna, Śląska

04.01.24.czwartek15.30

1. Sobieskiego od początku

2. Jodłowa 8 i 9, Mańki od początku,

05.01.24.piątek15.30

1. Łazowska DPS, Łazowska od początku, Nektarowa

2. Lompy, Ligonia od początku,

07.01.24.niedziela14.00

1. Boronowska strona lewa od początku

2. Boronowska strona prawa od początku

08.01.24.poniedziałek15.30

1. Mieszka I

2. Cicha, Królowej Jadwigi, Kazimierza Wielkiego

09.01.24.wtorek15.30

1. Tęczowa, Słoneczna

2. Kochcickiego, Podgórna, Kopernika

10.01.24.środa15.30

1. Korczaka 3, 2,1

2. Korczaka 11, 9, 7, 5

11.01.24.czwartek15.30

1. Burzyńskiego od początku

2. Zamkowa

12.01.24.piątek15.30

1. Kozielska od końca, Kościuszki, Makowskiego, Matejki

2. Leśna od końca,

13.01.24.sobota11.00

1. Sikorskiego od początku

2. Powstańców Śl. od nr 2, Wąska, Rzeczna

14.01.24.niedziela14.00

1. Moniuszki, Sienkiewicza od początku

2. Miodowa DPS, Miodowa, Legionów, Wojska Polskiego

20.01.24.sobota14.00KOLĘDA DODATKOWA

C+M+B+2023

(Christus Mansionem Benedicat tzn. Chrystus Mieszkanie Błogosławi)

Kilka informacji o Odwiedzinach Duszpasterskich w naszej parafii

            Po dwóch latach, w których panowała pandemia pragniemy w naszej parafii  przeprowadzić „tradycyjne” odwiedziny kolędowe.  Plan kolędy został już podany w I Niedzielę Adwentu.

Wizyta duszpasterska, nazywana potocznie Kolędą to rokroczne odwiedziny księży w domach parafian. Kolęda odbywa się po świętach Bożego Narodzenia, prawo kanoniczne nie wskazuje jednoznacznie jej terminu. (np. u naszych sąsiadów w Strzebiniu odbyła się we wrześniu). Zgodnie z kan. 529 par. 1 Prawa kanonicznego “(…) proboszcz powinien starać się poznawać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza w niepokojach i smutku oraz umacniając ich w Panu, jak również – jeśli  w czymś nie domagają – roztropnie ich korygując.”

            Czym jest kolęda i jak ją rozumieć? Przede wszystkim obejmuje ona wspólne dziękczynienie za otrzymane łaski, prośbę o błogosławieństwo w Nowym Roku. Modlitewne spotkanie kolędowe stanowi także wyznanie wiary rodziny, które powinno zgromadzić wszystkich domowników. W Kościele wizyta duszpasterska to spotkanie kapłana z parafianami, dlatego potrzebna jest obustronna serdeczność. Kolęda jest doskonałą okazją ku temu, aby lepiej się poznać, aby przełamać anonimowość, aby wymienić swoje uwagi czy spostrzeżenia dotyczące życia parafialnego lub życia konkretnej rodziny. Jest okazją do tego, aby porozmawiać o wątpliwościach, o wierze. Wielu ludzi potrzebuje kontaktu ze swoim księdzem. Jednak nie zawsze jest okazja, aby się spotkać, porozmawiać. Praca, zajęcia domowe, wychowywanie dzieci. To wszystko sprawia, że nie zawsze znajduje się na to czas. Choć w naszej parafii zawsze można umówić się z proboszczem na rozmowę, przyjść do kancelarii czy podejść po Mszy, to jednak czas kolędy może być dobry do tego, aby „złapać kontakt”.  Jest też wielu ludzi samotnych, chorych, dla których wizyta księdza jest wielkim wydarzeniem, czekają na nią cały rok. Przy okazji kolędy kapłan poznaje również warunki życia ludzi za których jest odpowiedzialny, ich kłopoty, zmartwienia, (aby przyjść im z pomocą) ale również i radości. Taka wizyta jest okazją do tego, aby zachęcić do większej gorliwości, do większego zaangażowania się w życie parafii,  większego otwarcia się na Boga, a może do podjęcia konkretnych decyzji życiowych.

            Jak się przygotować? Kapłan zazwyczaj podchodzi i modli się przy stole nakrytym białym obrusem, na którym jest krzyż, świece, Pismo święte (gdy są dzieci i młodzież zeszyt lub ćwiczenia z religii) . Może być woda święcona, choć zwykle ksiądz ma ze sobą kropidło.

Przed kapłanem przyjdzie do domu służba liturgiczna ołtarza (ministranci lub nasze dziewczęta – lauretki). Zaśpiewają kolędę i będą oczekiwać z domownikami na księdza. Rzeczą praktykowaną jest włożenie „pieniążka do puszki ministranckiej”, który będzie przeznaczony na cele tej wspólnoty (stroje, nagrody, dofinansowanie wycieczek). Miło jest, gdy rodzina poczęstuje nasze dzieci czymś słodkim. Jeśli jest to możliwe, dobrze jest by jeden z domowników oczekiwał na idących ministrantów i kapłana przed swoim domem. Ministranci zazwyczaj dzwoniąc dzwonkiem nie dzwonią bezpośrednio  do domów ale oczekują, na otwarcie drzwi domów, do których ich się zaprasza. .

W tym roku będzie chodziło dwóch kapłanów wg ustalonego programu. Jeśli chodzi o numerację ulic, to w tym roku będziemy chodzić od numeru wyższego do niższego, chyba, że w programie będzie zaznaczone inaczej. Drodzy Parafianie,  prosimy Was o wyrozumiałość i pomoc w dojściu do oczekujących kolędy, zwłaszcza, że macie większe doświadczenie od nas kapłanów, którzy idziemy po Koszęcinie pierwszy raz. Tegoroczną ofiarę kolędową, jeśli ktoś może złożyć, chcemy przeznaczyć na gromadzenie środków  na zaplanowane remonty w naszym kościele (między innymi organów) i inne potrzeby duszpasterskie. Ofiarę, można złożyć podczas kolędy, bądź w inny dogodny sposób. W okresie Bożego Narodzenia w największe  uroczystości będziemy odprawiać Msze św. w intencji parafian odwiedzanych na kolędzie.

Ksiądz Proboszcz 

Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni twego Boga.

Iz 62,3