Sakrament
I Komunii Św.

"Przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie wzbudzaj święte uczucia, rozmawiaj z Nim, módl się i trwaj w Objęciach Umiłowanego"
św. Ojciec Pio


Kodeks Prawa Kanonicznego:

Kan. 913:

„§ 1. Dzieci wtedy można dopuścić do Komunii świętej, gdy posiadają wystarczające rozeznanie i są dokładnie przygotowane, tak by stosownie do swojej możliwości rozumiały tajemnicę Chrystusa oraz mogły z wiarą i pobożnością przyjąć Ciało Chrystusa.

  • 2. Jednakże dzieciom znajdującym się w niebezpieczeństwie śmierci wolno udzielić Najświętszej Eucharystii, gdy potrafią odróżnić Ciało Chrystusa od zwykłego chleba i mogą z szacunkiem przyjąć Komunię świętą”.

Kan. 914:

„Jest przede wszystkim obowiązkiem rodziców oraz tych, którzy ich zastępują, jak również proboszcza troszczyć się, ażeby dzieci, po dojściu do używania rozumu, zostały odpowiednio przygotowane i jak najszybciej posiliły się tym Bożym pokarmem, po uprzedniej sakramentalnej spowiedzi. Do proboszcza należy również czuwać nad tym, by do Stołu Pańskiego nie dopuszczać dzieci, które nie osiągnęły używania rozumu albo jego zdaniem nie są wystarczająco przygotowane”.

Przygotowanie obejmuje:

– katechezę szkolną prowadzoną przez Ks. Proboszcza z Parafii Św. Trójcy,

– spotkania przy parafii prowadzone przez Księdza Proboszcza.

Do I Komunii św. dzieci przystępują w jednakowych strojach liturgicznych.

Z okazji pierwszego pełnego uczestnictwa w Eucharystii otrzymują:

– różaniec, Pismo Święte Nowego Testamentu, świece,  modlitewnik „Droga do nieba”,  pamiątkowy obrazek.

Jak wyglądać będzie przygotowanie?

Uroczysty dzień Komunii jest ważnym momentem życia człowieka. Warto dołożyć wszelkich starań, by w  pamięci dziecka zapisał się on jako szczególny i cudowny, ze względu na pierwsze ich spotkanie z  Jezusem w Eucharystii. Zewnętrzna otoczka – goście, przyjęcie, prezenty są ważne, ale nigdy nie powinny zdominować religijnego charakteru Komunii.

Najważniejsze miejsce przygotowania dziecka do I Komunii to rodzina. Rodzice są najważniejszymi, niezastąpionymi i najlepszymi osobami do wprowadzenia swoich dzieci w tajemnice wiary. Nawet jeśli sami czują się słabi w wierze, nawet jeśli sami zaniedbują swoje religijne praktyki, to dalej pozostają dla swoich dzieci najważniejszymi autorytetami. Ani ksiądz, ani katecheta nie zastąpią rodziców. Nie dlatego, że nie chcą, ale dlatego, że jest to niemożliwe. Mogą jedynie pomagać.

Dlatego przygotowaniem dzieci do I Komunii, dla dobra dziecka, muszą zająć się rodzice. Podkreślamy to – rodzice. Ważny jest udział obojga rodziców.

 W czym (…) możesz pomóc swojemu dziecku, by dobrze przygotowało się do Pierwszej Komunii?”

  1. Rozmawiaj z dzieckiem na religijne tematy. Nie martw się, na pewno wiesz więcej a jeśli świadomość tego, że trzeba to robić dobrze zmobilizuje cię samego do pogłębienia wiedzy religijnej to tylko się cieszyć.
  2. Módl się z dzieckiem, tak jak potrafisz. Jeśli sam przeżywasz wątpliwości to wypowiedz w głowie warunek: Jeśli Boże jesteś! i módl się jak potrafisz.
  3. Czytaj i poznawaj z dzieckiem Pismo Świę Słowo Boże będzie budziło wiarę w Twoim dziecku. W tobie też.
  4. Chodź z dzieckiem do Kościoł Tu znowu możesz sobie powiedzieć: Jeśli Boże jesteś! Kryzysy wiary się trafiają, można z nich wyjść z wiarą mocniejszą i wypróbowaną.

Nie będziemy ponad miarę mnożyć wspólnych spotkań w Kościele. To co najważniejsze dokonywać się będzie w Waszych domach. Liczymy też na niezawodną obecność na niedzielnej Mszy Świętej.

Około miesiąc przed uroczystością Pierwszej Komunii będę chciał spotkać się z wami. I  zadam wtedy Waszemu Dziecku cztery ważne pytania:

  1. Czy rozmawialiście w domu na religijne tematy?
  2. Czy modliliście się razem?
  3. Czy czytaliście wspólnie Pismo Święte?
  4. Czy chodziliście razem do kościoła na Mszę Świętą?

To nie będzie śledztwo ani przepytywanie i ustalanie wszystkich szczegółów. Postarajcie się jednak, proszę, by dziecko mogło śmiało, prawdziwie i bez wstydu powiedzieć cztery razy „tak”.

Zapytam wtedy was, czy wasze dziecko jest przygotowane i czy dopuszczacie je do Komunii? Zapytam też dziecko, czy rozumie co, a raczej KOGO ma przyjąć w Komunii?

Nie mogąc bezpośrednio przygotować Waszego Dziecka możemy jednak was wspierać, podając propozycje pomocy dla rodziców.

Pamiętajmy, że bycie rodzicem jest wielką odpowiedzialnością, ale zarazem wielkim darem. Jesteśmy odpowiedzialni za nasze dzieci i za to kim się staną w przyszłości.  W dużej mierze to my odpowiadamy na jakich wartościach i na jakim fundamencie będą budować swoje życie. Im większy wkład, trud i poświęcenie włożymy na samym początku tej drogi tym większe obfitości zyskają nasze dzieci i dalsze pokolenia.

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże” (Mk 10,14b)

Pozdrawiam! Wasz duszpasterz! Ks. Krzysztof Grzegorczyk

 

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata

J6,51