h1-img-1

Intencje Mszalne

V NIEDZIELA ZWYKŁA – 5.2.2023.

  7.00 Za + Irenę Podleśny w 30 dni po śmierci

  9.00 Za + Waleskę Wiench (4 rocz.+), ++ z rodzin Kucharczyk i Wiench

11.00 1. Za + Halinę Szymków (od mieszkańców ul. Łazowskiej, Legionów i Miodowej)

           2. ZA PARAFIAN

17.30 Nieszpory

18.00 Za + męża Jana Mazur (2 rocz.+)

PONIEDZIAŁEK – 6.2.2023. Wspomnienie świętych męczenników Pawła Miki i Towarzyszy

  8.00  Za ++ rodziców Wandę i Józefa Polok, rodziców i dziadków z obu stron

18.00 1. Za + Józefa Kubosz (rocz.+) oraz Martę, Teodora i Stanisława

            2. Za ++ matkę Małgorzatę Czaja (pam.ur), siostrę, dwóch braci, bratowe, kuzynów: Józefa i Henryka

WTOREK – 7.2.2023.

  8.00 Za + Zofię Januszewską (na pam.ur. od znajomych)

18.00 Za + Annę Urbańczyk (rocz.+) i ++ z rodziny

ŚRODA – 8.2.2023.

  8.00 Do NSPJ za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie
             i Boże błogosławieństwo dla Elżbiety w dniu urodzin i całej rodziny

18.00 Za ++ rodziców Jana i Elżbietę Miekin, trzech braci, bratową, szwagierkę, teściów Józefa i Annę Goniwiecha, ++ dziadków z obu stron,
             Barbarę i Witolda Korszyłowskich

CZWARTEK – 9.2.2023.

  7.30 Adoracja Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie

  8.00 Za ++ rodziców Jana i Elżbietę Wojsyk, brata Leona, bratową Urszulę, teściów Józefa i Ritę Mazur, ++ z rodzin Wojsyk,
             Mazur i Gawenda

17.00   Adoracja Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie

18.00 1. Za+ Andrzeja Skowronek (rocz.+) (od rodz. Gdawiec)

            2. Za ++ babcię Magdalenę Skubała (rocz.+), jej męża Jerzego, dziadków Władysławę i Piotra Tkacz, ojca Bernarda, brata Mateusza
            i ++ krewnych

PIĄTEK – 10.2.2023. Wspomnienie św. Scholastyki

  7.30 Godzinki do Najświętszego Serca Pana Jezusa

  8.00 Za + Urszulę Pęsik (od Małgorzaty i Donaty Kania)

18.00 1. Msza zbiorowa za zmarłych

            2. Za ++ Waltera, rodziców Małgorzatę i Pawła, brata Konrada

SOBOTA – 11.2.2023.

  8.00 Za + Andrzeja Christof w 30 dni po śmierci

10.00 Msza św. w intencji chorych i seniorów

18.00 1. Za + siostrę Marię Gluza (rocz.+) i ++ z rodziny

             2. Za ++ rodziców Adelajdę i Wincentego, Elżbietę i Konstantego, trzech braci, szwagra i siostrę

VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 12.2.2023.

  7.00 Za + matkę Adelajdę Irek (pam. 85 ur.)

  9.00 1. Za ++ matkę Martę Szymków (10 rocz.+), ojca Stanisława, brata Henryka, ++ z rodzin Szot i Szymków

             2. Za ++ ojca Józefa, matkę Jadwigę, ich wnuków: Eugeniusza, Cypriana, Karola, Justyny, Klaudiusza i Jonasa, Ludwika, Jana, Gabriela,
            Piotra, Jadwigę i Alfonsa Ciba, swata Alojzego, poległych na wojnie Jana i Walentego, ++ z pokrewieństwa, kapłanów
            i dusze w czyśćcu cierpiące

11.00 ZA PARAFIAN

17.30 Nieszpory

18.00 Do NSPJ za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie
             i Boże błogosławieństwo dla mamy Felicji z okazji 92 rocznicy urodzin oraz za + ojca Józefa (pam.ur)

 

Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni twego Boga.

Iz 62,3