Sakrament
Pokuty

"Początkiem dobrych czynów jest wyznanie złych."
św. Augustyn

Kan. 959 Kodeksu Prawa Kanonicznego:

„W sakramencie pokuty, wierni wyznający uprawnionemu szafarzowi grzechy, wyrażający za nie żal i mający postanowienie poprawy, przez rozgrzeszenie udzielone przez tegoż szafarza otrzymują od Boga odpuszczenie grzechów po chrzcie popełnionych i jednocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc zadali ranę”. 

 

Grzech oddala człowieka od Boga, ale nigdy Boga od człowieka. Grzeszność zasłania człowiekowi prawdziwy obraz Boga, dlatego warto przystępować do świadomego sakramentu pojednania, ponieważ dzięki niemu jesteśmy w stanie zobaczyć nasze słabości i w skrusze serca się do nich przyznać, a dzięki Bogu nasze grzechy są nam wybaczane i oddalane, a jednocześnie zostajemy obdarowani ogromną łaską i umocnieniem.

Prawdziwa spowiedź przynosi wielkie owoce nie tylko dla nas samych, ale również dla naszych bliskich.

DO SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA ZAPRASZAMY CODZIENNIE 20 MINUT PRZED KAŻDĄ MSZĄ ŚWIĘTĄ.

W okresie przedświątecznym godziny spowiedzi podane są w ogłoszeniach parafialnych.

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy mogę się wyspowiadać?
Jakie warunki, które trzeba spełnić aby sakrament pokuty i pojednania był ważnie i godziwie przyjęty?

Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni twego Boga.

Iz 62,3