Parafialna Rada Duszpasterska

Parafia we współczesnych warunkach 
Pierwszy rok pracy duszpasterskiej za mną
Powołanie  nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Znaczenie parafii dzisiaj

Parafia jest wezwana do tego, aby zgodnie z wymaganiami czasu dostosować swoją posługę do potrzeb wiernych i historycznych przemian. Ojciec Święty Franciszek mówi: „Potrzebny jest odnowiony dynamizm, który pozwoliłby na nowo odkryć powołanie każdego ochrzczonego do bycia uczniem Jezusa i misjonarzem Ewangelii”,  w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II i późniejszym nauczaniu papieży.  Jan Paweł II twierdził: „parafia musi zostać udoskonalona i zintegrowana w wielu innych formach, ale nadal pozostaje niezastąpionym organizmem o pierwszorzędnym znaczeniu w widzialnych strukturach Kościoła”, aby „uczynić ewangelizację osią wszystkich działań duszpasterskich, potrzebą priorytetową, najważniejszą i uprzywilejowaną”. Później Benedykt XVI nauczał że: „parafia jest latarnią, która promieniuje światłem wiary, a tym samym spełnia najgłębsze i najprawdziwsze pragnienia serca człowieka, nadając sens i nadzieję życiu ludzi i rodzin”. Wreszcie papież Franciszek przypomina, że „dzięki całej swojej działalności parafia zachęca i formuje swoich członków, aby byli ludźmi zaangażowanymi w ewangelizację.

We współczesnej dobie, charakteryzującej się indywidualizmem i samotnością wspólnota parafialna powołana jest aby być żywym znakiem bliskości Chrystusa przez sieć braterskich relacji. Papież Franciszek wskazuje: „Wspólnota parafialna jest wezwana do rozwijania prawdziwej sztuki bliskości. Jeśli zapuści ona głębokie korzenie, parafia naprawdę stanie się miejscem, w którym zostaje przezwyciężona samotność, obecna w życiu wielu ludzi. Odnowa wymaga nowej uwagi i różnorodnych propozycji duszpasterskich, aby Słowo Boże i życie sakramentalne mogły dotrzeć do każdego w sposób odpowiadający jego sytuacji życiowej.

W kończącym się pierwszym roku mojej pracy duszpasterskiej pragnę wyrazić, że taka wizja parafii leży na moim sercu. Potrzeba nam wszystkim kapłanom i wiernym ciągłego nawrócenia duszpasterskiego, aby taką wizję parafii na dzisiejsze czasy realizować.

Parafialna Rada Duszpasterska jest organem doradczym wspierająca proboszcza w działalności duszpasterskiej. W skład Rady wchodzą kapłani (wikariusze parafialni), z mianowania proboszcza przedstawiciele wiernych świeckich, osoby wskazane przez poszczególne grupy parafialne. Do Rady należą wierni wybrani przez parafian w liczbie nie mniejszej niż połowa składu Rady. Liczba Rady powinna liczyć, w zależności od potrzeby od 10 do 30 osób. Członkami Rady mogą być wyłącznie praktykujący katolicy. Rada Parafialna powinna być powołana po objęciu parafii przez nowego proboszcza na czas 5 lat.

W związku z tym, że rok temu nie udało się powołać zgodnie z prawem nowej Rady, pragnę aby to zrobić w październiku.  Przez ostatni rok mojej pracy spotykałem się  z obecną Radą z którą omawialiśmy kilka ważnych spraw i w której miałem wsparcie w mojej posłudze proboszczowskiej. Jednak zgodnie z prawem kanonicznym należy powołać nową Radę Parafialną, w której wierze, że znajdą się także obecni jak i nowi członkowie.

Osoby, które będą tworzyć Duszpasterską Radę Parafialną, powinni widzieć swoje miejsce działalności w sekcjach odpowiedzialnych za poszczególne odcinki życia parafialnego. Są to następujące sekcje:

  1. Ewangelizacyjno – katechetyczna  (wprowadzanie w doświadczenie wiary, praca z dziećmi, młodzieżą, rodzinami, przyprowadzać do Boga niewierzących, grupy modlitewne)
  2. Charytatywną (troska o potrzebujących)
  3. Liturgiczną ( zadbanie o piękno liturgii Mszy św., nabożeństw, posługa lektora)
  4. Ekonomiczno – gospodarczą i inne (pomoc w zarządzaniu dobrami materialnymi parafii)

Od pierwszej niedzieli września będzie można wysuwać kandydatury, (swoje bądź innych osób), które chciałyby włączyć się w posługę Parafialnej Rady Duszpasterskiej.  Przy wejściu do kościoła na stole, koło gazetek będzie stała skrzynka,  gdzie będzie można wrzucać przez cały miesiąc karki z kandydatami do Rady .

Dziękuję wszystkim za troskę o naszą wspólnotę parafialną i wszelkie oznaki współpracy. 

Wasz proboszcz

Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni twego Boga.

Iz 62,3