I Komunia
Święta 2023r

Spotkanie dla Rodziców – Dzieci Pierwszokomunijnych 25.09.2022
INFORMACJE

Planowana Pierwsza Komunia Święta – 21.05.2023

1. Cel naszych spotkań ma skupiać się na rodzicach a nie dzieciach, ponieważ ani ksiądz, ani katecheta nie zastąpi rodziców w przekazywaniu wiary i przygotowaniu do Komunii.

2. Chcemy rodzicom towarzyszyć i właściwie przygotować całą rodzinę do stałego uczestnictwa w Eucharystii.

3. Nie tyle chodzi o przygotowanie do pierwszej komunii, ale o ciągłe pogłębianie wiary !

4. Rodziców chcemy wprowadzać w doświadczenie Boga, by spełniane praktyk były bardziej zrozumiałe. Naszym celem jest przekazanie doświadczenia żywej wiary i ewangelizacja.

5. Proszę wypełnić „zgłoszenie dziecka do I Komunii” i przynieść w następnym tygodniu. 
W sobotę 1 października dzieci z klasy III otrzymają po pierwszym nabożeństwie różańcowym o 17.15 – Różaniec i plansze do zbierania obrazków. Tych, których nie będzie zapraszamy na spotkanie 9 października (niedziela) po wieczornej Mszy świętej.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na 6 spotkań piątkowych, aby odkryć „źródła wiary”. Pierwsze spotkanie odbędzie się 7.10. godz. 18.45 – w naszym kościele. Więcej informacji: https://koszecin-nspj.pl/zrodla-wiary-2022r 

Z Mamą i Tatą do Pierwszej Komunii!

Dla tych, którzy chcą przygotować dziecko do Pierwszej Komunii

Koszęcin – 2023

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Czy chcecie, by Wasze Dziecko w przyszłym roku przystąpiło do Pierwszej Komunii w naszej parafii? Zapraszamy serdecznie! Planujemy to wydarzenie na 21 maja 2023 roku. Do wszystkich ważnych rzeczy starannie się przygotowujemy. Najważniejszą rzeczą, którą chcę przekazać w tym liście piszę wielkimi literami.

To rodzice przygotowują dziecko do Pierwszej Komunii !

Jak wyglądać będzie przygotowanie?

Uroczysty dzień Komunii jest  ważnym  momentem  życia człowieka. Warto dołożyć wszelkich starań, by w pamięci  dziecka  zapisał się   on  jako  szczególny  i cudowny,  ze  względu  na pierwsze  ich spotkanie  z Jezusem w Eucharystii. Zewnętrzna otoczka – goście, przyjcie, prezenty Są ważne, ale nigdy nie powinny zdominować religijnego charakteru Komunii.

Najważniejsze miejsce przygotowania dziecka do I Komunii to rodzina. Rodzice są najważniejszymi, nie zastąpionymi  i najlepszymi osobami do wprowadzenia swoich dzieci w tajemnice wiary. Nawet jeśli sami czują się słabi w wierze, nawet jeśli sami zaniedbują swoje religijne praktyki, to dalej pozostają dla swoich dzieci    najważniejszymi autorytetami.
Ani ksiądz ani katecheta nie zastąpić rodziców . Nie dlatego, ze nie chcą, ale dla tego , ze jest to niemożliwe. Mogą jedynie pomagać.

Dlatego przygotowaniem dzieci do I Komunii, dla dobra dziecka , muszą zająć się rodzice. Podkreślamy to – rodzice. Ważny jest udział obojga rodziców.

W jaki sposób to zrobić?

W czym (…) możesz pomóc swojemu dziecku, by dobrze przygotowało się  do Pierwszej Komunii?

  1. Rozmawiaj z dzieckiem na religijne Nie martw się , na pewno wiesz więcej, a  jli masz świadomość  tego, że trzeba to robić  dobrze, to  zmobilizuje cię samego do pogłębienia wiedzy religijnej –  to tylko się cieszyć.
  2. Módl się z dzieckiem, tak jak Jeśli sam przeżywasz wątpliwości to wypowiedz w głowie warunek : ,,Jeśli Boże Jesteś!i módl się jak potrafisz.
  3. Czytaj i poznawaj z dzieckiem Pismo Św Słowo Boże będzie budziło wiarę w Twoim dziecku. W tobie  też .
  4. Chodź z dzieckiem do Kościoła. Tu znowu możesz sobie powiedzieć: ,,Jeśli Boże Jesteś!” Kryzysy wiary się trafiają , można na z nich wyjść z wiarą mocniejszą i wypróbowaną.”

 

Nie będziemy ponad miar mnożyć wspólnych spotkań w Kościele. To co najważniejsze dokonywać si będzie w Waszych domach. Terminy kilku spotkań  podamy przy oddaniu  tej deklaracji. Zwykle będą to spotkania rozpoczynające trzy etapy  przygotowania  i związane z wręczeniem Dziecku  Różańca,  Pisma Świętego i  książeczki do nabożeństwa. Liczymy tez na niezawodną obecność na niedzielne j Mszy Świętej.

Około miesiąc przed uroczystością Pierwszej Komunii chciałbym się spotkać z wami, z każdą rodziną.

I zadam wtedy Waszemu Dziecku cztery ważne pytania:

  1. Czy rozmawialiście w dom na religijne tematy?
  2. Czy modliliście się razem?
  3. Czy czytaliście wspólnie Pismo Święte?
  4. Czy chodziliście razem do kościoła na Msze Świętą, albo tak aby się pomodlić, bo jest otwarty cały dzień?

To nie będzie śledztwo ani przepytywanie i ustalanie wszystkich szczegółów.  Postarajcie si  jednak, proszę , by dziecko mogło, prawdziwie i bez wstydu powiedzieć cztery razy ,,tak”.

Zapytam wtedy was, czy wasze dziecko jest przygotowane i czy dopuszczacie je do Komunii? Zapytam też dziecko, czy rozumie co a raczej KOGO ma przyjąć w Komunii?

Propozycja pomocy dla rodziców

Nie mogąc bezpośrednio przygotować Waszego Dziecka możemy jednak was wspierać. Wielu rodziców może mieć jednak trudności w religijnej rozmowie z dziećmi. Może nigdy tego nie robili, może czują zawstydzenie, może niepewność, nie wiedząc jak to zrobić.

Dlatego chcemy wesprzeć rodziców (nigdy zastąpić)  i przygotowaliśmy dla Was pomoc.

Będzie ona realizować na w następujący sposób:

Około co miesiąc po niedzielnej Mszy Świętej będą na rodziców czekały pomoce. Będą to 4 stronicowe konspekty,  na których będzie pomysł na temat i  przebieg rozmowy z dzieckiem. Czasem  będzie jakieś zadanie, czasem cos do wspólnego przeczytania czy przeżycia. Pierwsze dwie strony są dla dzieci. Pierwsza strona zawiera tytuł historii biblijnej, wiodący rysunek tej historii, zdanie wprowadzenia, zachętę do przeczytania tej historii w Biblii oraz krótką modlitwę inspirowaną biblijnym tekstem. Druga strona to owa historia w formie komiksu. Trzecia i czwarta strona to konspekt dla rodziców – pomysł na rozmowę z dzieckiem, pomoc w wytłumaczeniu dziecku podstawowych zagadnień,  wprowadzenie do modlitwy, zachęta do lektury Pisma Świętego, ewentualne zadania bądź inna forma inspiracji.  Kartki z pomocami  włożone  będą  w foliowe koszulki  podpisane  imieniem  i nazwiskiem  dziecka.  Koszulki zaś wpięte zaś w segregatory.

Nikt nie będzie sprawdzał i notował ewentualnych nieobecności – udział we Mszy Świętej jest niesłychanie ważny, ale to sprawa sumienia i odpowiedzialności każdego przed Bogiem.

Z wyrazami szacunku!

Ks. Proboszcz Krzysztof Grzegorczyk

 

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata

J6,51