Sakrament
Małżeństwa

"Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się – na próbę. "
Jan Paweł II

Kan. 879 Kodeksu Prawa Kanonicznego:

„Sakrament bierzmowania; który wyciska charakter i przez który ochrzczeni, postępując na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia, są ubogacani darem Ducha Świętego i doskonalej łączą się z Kościołem, umacnia ich i ściślej zobowiązuje, by słowem i czynem byli świadkami Chrystusa oraz szerzyli wiarę i jej bronili”.

 

Przygotowanie odbywa się podczas katechezy w szkole oraz na spotkaniach przy parafii.

Parafialne przygotowanie do Bierzmowania prowadzi Ks. Robert.

 

Dokumenty Kościoła mówią także o konieczności włączenia się rodziców w proces przygotowania do przyjęcia tego sakramentu poprzez dobry przykład i zainteresowanie, jak ono w przypadku ich dziecka przebiega.

 

Świadkiem Bierzmowania najlepiej gdyby był któryś z rodziców chrzestnych albo sam rodzic. Nie może być nim osoba wybrana tylko według kryterium koleżeństwa. Warunki, jakie powinien spełniać świadek Bierzmowania są takie same, jak dla rodziców chrzestnych (patrz w dziale Chrzest).

 

Ci, którzy noszą od Chrztu św. imiona świętych, nie powinni wybierać na Bierzmowanie nowego imienia. Sakrament ten jest kontynuacją życia Bożego zapoczątkowanego na Chrzcie św., jego dojrzałym potwierdzeniem.

 

Dorośli, którzy nie przyjęli jeszcze Sakramentu Bierzmowania proszeni są o kontakt z Ks. Administratorem.

Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni twego Boga.

Iz 62,3