Sakrament Kapłaństwa

„Mój sekret jest prosty: dawać wszystko i niczego nie trzymać dla siebie.”
św. Jan Maria Vianney

Kan. 1008 Kodeksu Prawa Kanonicznego:

„Na mocy ustanowienia Bożego, przez sakrament kapłaństwa niektórzy spośród wiernych, naznaczeni w nim niezatartym charakterem, są ustanawiani świętymi szafarzami; są oni mianowicie konsekrowani i przeznaczeni ażeby – każdy odpowiednio do swojego stopnia, wypełniając w osobie Chrystusa – Głowy zadania nauczania, uświęcania i kierowania – byli pasterzami Ludu Bożego”.

 

Kandydaci do kapłaństwa naszej diecezji przygotowują się w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Gliwickiej w Opolu przez sześcioletnie studia filozoficzno – teologiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.

 

O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne modlimy się w pierwszy czwartek miesiąca podczas Mszy św. o godz. 8:00.

  

Katechizm Kościoła Katolickiego punkt 1578

Nikt nie ma prawa do otrzymania sakramentu święceń, ponieważ nikt nie może przyznać sobie samemu tej posługi. Powołuje do niej Bóg.  Kto uważa, że rozpoznaje w sobie znaki powołania Bożego do posługi święceń, powinien pokornie poddać swoje pragnienie autorytetowi Kościoła, na którym spoczywa odpowiedzialność i prawo wybrania kogoś do przyjęcia sakramentu święceń. Jak każda łaska, sakrament święceń może być przyjęty tylko jako niezasłużony dar”.

       

 

Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni twego Boga.

Iz 62,3