Archiwum Parafii

Historia

Bp Wilhelm Pluta

 1. 9 stycznia 1910

  Bp Wilhelm Pluta

  Urodził się 9 stycznia 1910 roku w Kochłowicach na Śląsku. Wychowywał się pośród ośmiorga rodzeństwa w pobożnej i pracowitej górniczej rodzinie. Zafascynowany ojcem, sztygarem w kopalni, pragnął po ukończeniu gimnazjum podjąć studia na Akademii Górniczej. Matka nauczyła go wielkiej wrażliwości na biednych i potrzebujących. Lata młodości młodego Wilhelma zbiegły się z I wojną światową. Po ukończeniu Klasycznego Gimnazjum w Katowicach wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Śląskiej w Krakowie i jako alumn tegoż seminarium studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święceń kapłańskich udzielił mu po ukończeniu teologii biskup pomocniczy w Katowicach Teofil Bromboszcz w dniu 24 czerwca 1934 roku.

 2. 1934-1939

  Bp Wilhelm Pluta

  Od roku 1934-1939 pełnił ks. mgr Wilhelm Pluta obowiązki w charakterze kontraktowego nauczyciela w państwowym gimnazjum polskim oraz w szkole powszechnej w Bielsku. Po wkroczeniu wojsk niemieckich do Bielska i zamknięcia gimnazjum na podstawie dekretu z dnia 8 września 1939 roku zostaje skierowany do pracy duszpasterskiej w Chorzowie w parafii Św. Antoniego.

 3. 1942

  Bp Wilhelm Pluta

  Od lipca 1942 roku zostaje skierowany do parafii Leszczyny i pracuje na stanowisku administratora. Po trzyletniej pracy duszpasterskiej w 1945 roku zostaje przeniesiony do parafii w Nowej Wsi-Wirku.

 4. 19 października 1946

  Bp Wilhelm Pluta

  Z dniem 19 października 1946 roku zostaje przeniesiony do parafii w Koszęcinie jako jej administrator. Każda wspólnota, której służył jako kapłan głęboko wpisywała się w jego kapłańskie serce. Tak też wspomina po latach wspólnotę parafialną w Koszęcinie: "Ze wzruszeniem wspominam te lata 1946-1948, kiedy mi było danym pracować dla Was, ale i z Wami. Byliście bowiem bardzo dobrzy nie tylko dla mnie jako Waszego proboszcza ale i dla sprawy Bożej. Nigdy mi nie uczyniliście najmniejszej krzywdy czy przykrości, a zawsze mogłem na Was liczyć czy chodziło o sprawy remontów czy też o uczestnictwo w duszpasterskiej pracy - nigdy nie lekceważyliście Bożych spraw, za to Wam wszystkim bardzo dziękuję" (list z dnia 6 listopada 1974 roku). W czasie pracy w Koszęcinie otrzymał tytuł doktora na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 5. 6 października 1948

  Bp Wilhelm Pluta

  Dekretem Biskupa Katowickiego z dnia 6 października 1948 roku zostaje przeniesiony do parafii Św. Mikołaja w Lublińcu a od 10 września 1951 roku zostaje skierowany na posadę administratora do parafii Św. Józefa w Katowicach-Załężu.

 6. 7 września 1958

  Bp Wilhelm Pluta

  Ojciec Święty Pius XII mianował księdza dr Wilhelma Plutę biskupem Ordynariatu Gorzowskiego, w dniu 7 września 1958 otrzymał święcenia biskupie z rąk prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego. Był uczestnikiem Soboru Watykańskiego II.

 7. 1986

  Bp Wilhelm Pluta

  Swą posługę biskupią pełnił przez 30 lat aż do tragicznej śmierci w 1986 roku.

 8. 2002-2018

  Bp Wilhelm Pluta

  W latach 2002–2015 odbył się diecezjalny etap jego proces beatyfikacyjny. W 2016 otwarto rzymski etap procesu, w 2018 w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych złożono jego positio.

 9. Modlitwa

  Tekst modlitwy ułożonej przez Ks. Biskupa Wilhelma Plutę

  Panie Jezu, odwieczny Kapłanie całej ludzkości WYZNAJĘ że i mnie do swego kapłaństwa od wieków powołałeś, ze i mnie do swego kapłaństwa w czasie przewidzianym przygotowałeś, ze i mnie władz swego kapłaństwa udzieliłeś. Kiedy to było, ile już łat mego życia upłynęło?! DZIĘKUJĘ Ci, że i za mnie się modliłeś, abym i ja w ciemnościach życia Ci uwierzył abym i ja w cierpieniach Ci ufał, abym i ja w osamotnieniu Ciebie kochał. OBIECUJĘ w całej miłości ku Tobie odważnie głosić Twoją prawdę, święcie odnawiać Twoją ofiarę, gorliwie rozdzielać Twoje łaski, całym sobą świadczyć o Tobie, aby ludzie na ziemi byli dobrzy, święci, a w niebie radowali się Tobą na wieki. IDĘ codziennie na nowo na drogą powołania, z odwagą i ufnością, bo ze sercem uradowanym Tobą, bo z oczyma oświeconymi Tobą, bo z rękoma ubogaconymi Tobą. PRZEPRASZAM, że Cię nieraz i ja obrażałem, że z niejednej łaski nie skorzystałem, że nie zawsze tylko Ciebie kochałem. PROSZĘ Cię więc — codziennie na nowo bądź ze mną, działaj przeze mnie, dawaj Siebie światu i mnie. NADE WSZYSTKO NAUCZ MNIE skupienia — modlitwy ofiary — miłości ku Tobie.

 10. Modlitwa

  Modlitwa o beatyfikację Ks. Biskupa Wilhelma Pluty

  Wszechmogący, wieczny Boże w Trójcy Jedyny, dziękujemy Ci za wielki Twój dar dla Diecezji Gorzowskiej w osobie Sługi Twojego Biskupa Wilhelma Pluty, który przez sposób swego życia przypomniał wiernemu Ludowi dobrego Pasterza ludzi - Jezusa Chrystusa i zostawił nam wzór miłości do Bogarodzicy i Świętych Pańskich. Dziękujemy Ci za jego ujmującą miłość do duchowieństwa i wiernych oraz ojcowskie nauki. Prosimy Cię przez jego wstawiennictwo, aby polskie rodziny wiernie naśladowały Rodzinę Nazaretańską i były Bogiem silne a Polska, którą tak umiłował, była ziemią dobrych i licznych powołań kapłańskich i zakonnych. Amen.

Duszpasterze

Księża gościnnie posługujący w naszej parafii

priest

Rekolekcjoniści i Misjonarze

2007 – rekolekcje wielkopostne

ks. Jan Stec CSsR (redemptorysta z Gliwic)

2007 – misje święte

O. Cherubin Żyłka OFM i O. Jozafat Gohly OFM

2008 – rekolekcje wielkopostne

ks. dr Marek Łuczak (redaktor „Gościa Niedzielnego” archidiec. katowicka) 

2008 – odnowienie misji

O. Jozafat Gohly OFM

2009 – rekolekcje wielkopostne

ks. dr Krzysztof Kmak (prefekt Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach)

2010 – rekolekcje wielkopostne

ks. dr Rafał Śpiewak (duszpasterz akademicki z Rybnika)

2011 – rekolekcje wielkopostne

ks. bp Antoni Długosz (biskup pomocniczy z Częstochowy)

2012 – rekolekcje wielkopostne

o. Michajło Romaniv OP (dominikanin z Fastowa)

2013 – rekolekcje wielkopostne

o. Ignacy Szczytowski OFM (dyr. Domu Pielgrzyma na Górze Św. Anny)

2014 – rekolekcje wielkopostne

szkolne: ks. Kazimierz Tomasiak (wikariusz z Rusinowic)

parafialne: ks. dr Rafał Śpiewak (duszpasterz akademicki z Rybnika)

2015 – rekolekcje wielkopostne

o. Arkadiusz Sędzielowski OMI (oblat ze wspólnoty lublinieckiej)

2016 – rekolekcje wielkopostne

o. Remigiusz Tomasz Langer OFM (franciszkanin z Panewnik) 

2016 – misje święte

O. Arkadiusz Sędzielowski OMI i O. Jarosław Wiśniewski OMI

2017 – rekolekcje wielkopostne

o. Adam Kuchta SVD (werbista z Nysy)

2018 – rekolekcje wielkopostne

ks. dr Rafał Śpiewak (wykładowca UE w Katowicach)

2019 – rekolekcje wielkopostne

o. Pavel LEMEKH OMI (oblat ze Świętego Krzyża)

priest

Kaznodzieje odpustowi

2007 – ks. Jerzy Faszczewski (wikariusz z Miasteczka Śl.)

2008 – ks. dr Rafał Śpiewak (duszpasterz akademicki z Rybnika)

2009 – ks. Krzysztof Sitek (proboszcz par. św. Piusa X  w Rudzie Śl.)

2010 – ks. dr Marek Łuczak (redaktor “Gościa Niedzielnego”)

2011 – o. Paweł Ostrzałek OFM (franciszkanin z Panewnik)

2012 – ks. Krzysztof Domoracki (notariusz Kurii Diecezjalnej w Gliwicach)

2013 – ks. dr Grzegorz Gura (pracownik Sądu Biskupiego w Gliwicach)

2014 – ks. prałat Józef Bartoszek (emerytowany prob. ze Świerklańca)

2015 – o. Arkadiusz Sędzielowski OMI (oblat z Lublińca)

2016 – ks. Marcin Królik (wikariusz generalny diecezji gliwickiej)

2017 – ks. Jerzy Robok (emerytowany prob. z Tychów-Wilkowyj)

2018 – ks. Adam Fabiańczyk (notariusz Kurii Diecezjalnej w Gliwicach)

2019 – ks. dr Witold Psurek (katecheta szkół urszulańskich w Rybniku) 

priest

Kaznodzieje na "Gorzkich Żalach"

2007 – ks. Sławomir Madajewski

2008 – ks. Grzegorz Kunas

2009 – ks. Klaudiusz Kłaczka (proboszcz ze Strzebinia)

2010 – ks. Sławomir Madajewski

2011 – ks. Krzysztof Karkoszka

2012 – ks. Damian Kominek (wikariusz z Rusinowic)

2013 – ks. Krzysztof Sędłak (proboszcz z Drutarni)

2014 – ks. Grzegorz Brodziak (wikariusz z Sadowa)

2015 – ks. Sławomir Madajewski

2016 – ks. Sławomir Madajewski

2017 – ks. Kazimierz Tomasiak (wikariusz w Rusinowic)

2018 – ks. Michał Pilśniak (wikariusz z Woźnik)

2019 – ks. dr Sebastian Marecki (proboszcz ze Strzebinia) 

Duszpasterze

Księża, którzy posługiwali w naszej parafii

Informacje

Duszpasterze związani z naszą parafią

Księża proboszczowe naszej parafii
Księża wikarzy pracujący w naszej parafii
Księża pochodzący z naszej parafii
Statut

Statut parafialnej rady duszpasterskiej diecezji gliwickiej

1. Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) jest wspomaganie proboszcza, jako jej przewodniczącego, w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego.

2. Kadencja PRD trwa 5 lat.

3. Członkiem PRD może zostać jedynie katolik, zaangażowany w życie parafii oraz posiadający społeczny autorytet.

4. Członkowie PRD powinni być dobierani według kryteriów: reprezentatywności, kompetencji oraz przydatności.

5. Proboszczowi, po konsultacji z dotychczasowymi członkami PRD, przysługuje prawo prezentacji całej wspólnocie parafialnej kandydatów na członków nowej PRD.

6. Ilość członków PRD powinna być adekwatna do wielkości parafii:

maksimum 10 członków w parafiach do 2 tys. wiernych,

maksimum 15 członków w parafiach do 5 tys. wiernych,

maksimum 20 członków w parafiach do 10 tys. wiernych,

maksimum 30 członków w parafiach powyżej 10 tys. wiernych.

7. W skład PRD wchodzą członkowie:

z urzędu:

– kapłani pracujący w parafii oraz rektorzy kościołów znajdujący się w jej granicach

– przedstawiciele zgromadzeń zakonnych i instytutów świeckich zamieszkujących i pracujących na terenie tej parafii

z nominacji:

– przedstawiciele parafialnych grup, stowarzyszeń i ruchów jak: nadzwyczajny szafarz udzielania Komunii świętej, katecheta, Caritas, KSM, duszpasterstwa rodzin, SRK itp.

– inni parafianie dobrani ze względu na ich zaangażowanie w parafii oraz kompetencje zawodowe

z wyboru parafian.

8. Członkowie PRD z poprzedniej kadencji mogą być ponownie wybrani. Należy przestrzegać zasady, że po udziale w dwu kolejnych kadencjach PRD, dany członek nie powinien być członkiem rady z wyboru.

9. W skład PRD przynajmniej połowa członków wchodzi z wyboru parafian.

10. Członkowie PRD powinni utworzyć sekcje odpowiedzialne za poszczególne odcinki życia parafialnego. Należy powołać następujące sekcje:

– katechetyczno – młodzieżową,

– charytatywną,

– liturgiczną,

– ekonomiczno – gospodarczą i inne.

11. Sekcji ekonomiczno – gospodarczej przysługują kompetencje Parafialnej Rady Ekonomicznej określone przez oddzielne przepisy diecezjalne.

12. W uzasadnionym przypadku, proboszcz po konsultacji z dziekanem, może odwołać członka Rady i na jego miejsce powołać inną osobę. W przypadku odejścia członka Rady z wyboru na skutek śmierci, rezygnacji przyjętej przez Radę lub niemożliwości wykonywania funkcji, w jego miejsce wchodzi ten, który otrzymał kolejno największą ilość głosów uwidocznioną w zestawieniu powyborczym. Na rozwiązanie całej PRD przed upływem kadencji proboszcz musi uzyskać pisemną zgodę Kurii Diecezjalnej.

13. Z chwilą wakansu na urzędzie proboszcza, działalność PRD ulega zawieszeniu. Nowy proboszcz, po upływie miesiąca czasu od objęcia parafii, może w razie potrzeby wystąpić do Kurii Diecezjalnej o rozwiązanie dotychczasowej PRD i o powołanie jej nowego składu.

14. Przynależność do PRD jest funkcją honorową i z racji jej pełnienia nie należy się żadne wynagrodzenie.

15. Zebrania PRD zwołuje proboszcz (przynajmniej 4 razy w roku) i im przewodniczy. Poszczególne sekcje – w miarę potrzeb – powinny spotkać się częściej. Rada posiada jedynie głos doradczy.

16. Ewentualne nieporozumienia powstałe między PRD, a proboszczem rozstrzyga Dziekan. Władzą odwoławczą od decyzji Dziekana jest Kuria Diecezjalna.

17. Członkowie PRD mają obowiązek wspierania proboszcza w poczynaniach związanych z prowadzeniem parafii.

18. Proboszcz powinien przedstawić PRD inicjatywy duszpasterskie i gospodarcze oraz zasięgnąć opinii na ich temat. Podjęte inicjatywy Rada powinna wspierać i pomagać w ich realizacji.

19. Członkowie PRD powinni troszczyć się o pogłębienie swojej formacji zgodnie z nauką Kościoła, poprzez obowiązkowe uczestniczenie w spotkaniach ogólnodiecezjalnych, rejonowych lub dekanalnych, służących temu celowi.

20. Ważniejsze ustalenia PRD winny być podane do wiadomości całej wspólnocie parafialnej.

21. Członkowie PRD składają na ręce proboszcza przyrzeczenie wykonywania swojej posługi zgodnie ze swoim sumieniem oraz przepisami prawa kanonicznego.

22. Z każdego posiedzenia PRD należy sporządzić protokół. Protokoły przechowuje się w kancelarii parafialnej. Podlegają one wizytacji dziekańskiej i biskupiej. Kserokopie protokołów przesyłane są do Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej.

23. Członkowie PRD spotykają się z biskupem przeprowadzającym wizytację kanoniczną i informują go o sprawach związanych z działalnością parafii.

24. Jednocześnie odwołuje się, zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami, Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej diecezji gliwickiej z dnia 19 grudnia 1992 r. (Por. Wiadomości Diecezji Gliwickiej 1(4) 1993 s.66-68)

26. Powyższy Statut zatwierdzam do odwołania.

 

 

Gliwice, dn. 16 grudnia 1997 roku

+ Jan Wieczorek

biskup gliwicki  

Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni twego Boga.

Iz 62,3