Zasady w czasie pandemii koronawirusa

 

Wytyczne dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny oraz duszpasterstwa w czasie pandemii koronawirusa

 

  1. Dyspensa

1) Zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami na terenie Diecezji Gliwickiej obowiązuje dyspensa od niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy świętej dla:

  1. a) osób w podeszłym wieku,
  2. b) osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
  3. c) osób, które czują obawę przed zarażeniem.

2) W związku z ograniczeniami liczby wiernych, którzy mogą uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych, wiernym parafii, które znajdą się w obszarze tzw. strefy czerwonej udziela się ogólnej dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy świętej w okresie obowiązywania ww. restrykcji. W naszym kościele jednocześnie może przebywać 140 osób.

  1. Uczestnictwo we Mszy świętej i nabożeństwach w kościołach:

Przypominamy o obowiązku zakrywania ust  i nosa oraz zachowania bezpiecznej odległości w kościele. Przy wejściu do kościoła umieszczone są na stołach automatyczne dozowniki z płynem dezynfekującym.

Podczas każdej liturgii wiernym umożliwiamy przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Każdorazowo będziemy wyraźnie ogłaszać wiernym porządek przyjmowania Komunii Świętej. W przypadku, gdy jest więcej szafarzy, będą utworzone oddzielne rzędy dla przyjmujących Komunię Świętą do ust i na rękę. Jeśli będzie obecny tylko jeden szafarz, najpierw udzielimy Komunii Świętej wiernym, którzy przyjmują ją na rękę, a następnie tym, którzy przyjmują Komunię Świętą do ust. Należy pamiętać o zachowaniu odległości między osobami przystępującymi do Komunii Świętej, a także by osoby, które przyjmują Ciało Pańskie na rękę, spożyły je bezpośrednio przy kapłanie.

  1. Sakramentu pokuty udzielamy w konfesjonale, a także na klęczniku przy ołtarzu Matki Bożej.
  2. Jeśli chodzi o posługę duszpasterską, również dla chorych w domu prosimy o kontakt mailowy nspjkoszecin@wp.ue lub telefoniczny z księdzem Proboszczem 502 241 075.
  3. Spotkania formacyjne, organizowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych będą przechodzić w tryb zdalny. Jeśli jakieś spotkanie będzie się odbywać, to tylko w kościele ponieważ mamy możliwości zachowania wymaganej odległości między osobami.
  4. 5. W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym zachęcamy wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na okres przed Uroczystością i po niej, jak również w ciągu całego miesiąca. W tym roku rezygnujemy ze wspólnego nabożeństwa na cmentarzu, zachęcamy jednocześnie do wspólnych nabożeństw różańcowych z wypominkami w naszym kościele przez cały tydzień.

W dekrecie wydanym na polecenie papieża Franciszka przez urząd Penitencjarii Apostolskiej ogłoszono, że na wszystkie dni listopada rozszerzony został odpust udzielany tym, którzy odwiedzają cmentarze i modlą się za zmarłych.

  1. W każdym tygodniu będzie sprawowana Msza święta w intencji Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, za chorych, służbę zdrowia oraz za zmarłych w jej wyniku.

 

Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni twego Boga.

Iz 62,3