Zasady w czasie pandemii koronawirusa

 

Wytyczne dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny oraz duszpasterstwa w czasie pandemii koronawirusa

 

Dyspensa

1. Zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami na terenie Diecezji Gliwickiej obowiązuje dyspensa od niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy świętej dla:

a) osób w podeszłym wieku,

b) osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),

c) osób, które czują obawę przed zarażeniem.

2. W związku z ograniczeniami liczby wiernych, którzy mogą uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych, wiernym parafii, które znajdą się w obszarze tzw. strefy czerwonej udziela się ogólnej dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy świętej w okresie obowiązywania ww. restrykcji. W naszym kościele jednocześnie może przebywać 63 osoby.

3. Uczestnictwo we Mszy świętej i nabożeństwach w kościołach:

Przypominamy o obowiązku zakrywania ust  i nosa oraz zachowania bezpiecznej odległości w kościele. Przy wejściu do kościoła umieszczone są na stołach automatyczne dozowniki z płynem dezynfekującym.

Podczas każdej liturgii wiernym umożliwiamy przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Każdorazowo będziemy wyraźnie ogłaszać wiernym porządek przyjmowania Komunii Świętej. W przypadku, gdy jest więcej szafarzy, będą utworzone oddzielne rzędy dla przyjmujących Komunię Świętą do ust i na rękę. Jeśli będzie obecny tylko jeden szafarz, najpierw udzielimy Komunii Świętej wiernym, którzy przyjmują ją na rękę, a następnie tym, którzy przyjmują Komunię Świętą do ust. Należy pamiętać o zachowaniu odległości między osobami przystępującymi do Komunii Świętej, a także by osoby, które przyjmują Ciało Pańskie na rękę, spożyły je bezpośrednio przy kapłanie.

4Sakramentu pokuty udzielamy w konfesjonale, a także na klęczniku przy ołtarzu Matki Bożej.

5. Jeśli chodzi o posługę duszpasterską, również dla chorych w domu prosimy o kontakt mailowy nspjkoszecin@wp.ue lub telefoniczny z księdzem Proboszczem 502 241 075.

6.Spotkania formacyjne, organizowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych będą przechodzić w tryb zdalny. Jeśli jakieś spotkanie będzie się odbywać, to tylko w kościele ponieważ mamy możliwości zachowania wymaganej odległości między osobami.

7. W każdym tygodniu będzie sprawowana Msza święta w intencji Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, za chorych, służbę zdrowia oraz za zmarłych w jej wyniku.

Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni twego Boga.

Iz 62,3