WŁĄCZ się do powstania książki o ks. Prałacie

Zapowiedź książki o ks. prałacie Tadeuszu Frycu 

– zaproszenie do podzielenia się wspomnieniami

 

Kilka lat temu, gdy w naszej parafii mieszkał ks. Tadeusz Fryc, jeden z parafian, Pan Paweł przeprowadził z ks. prałatem obszerny wywiad, który zgodnie z prośbą ks. prałata będzie opublikowany po jego śmierci.

Ideą przyświecającą temu projektowi były: chęć materialnego wsparcia Caritas parafii NSPJ w Koszęcinie – można powiedzieć, że ks. prałat „dołoży” swoją cegiełkę do dzieła pomocy, a także potrzeba honorowania ks. prałata, by pozostało po nim coś, do czego będzie można wracać.

Zgodnie z ustaleniami z nieżyjącym już ks. prałatem, całość zebranych funduszy ze sprzedaży książki będzie przekazana do kasy caritas parafii. Prace związane z przygotowaniem książki odbywają się społecznie. Zamysłem redakcji jest aby książka, nie ograniczała się jedynie do słów ks. prałata ale dawała możliwość wypowiedzenia się parafianom, wiernym, księżom, osobom mającym okazję współpracować z ks. Tadeuszem. Zapraszamy osoby, które chciałyby się podzielić swoimi wspomnieniami, doświadczeniami i przemyśleniami dotyczącymi jego osoby. Zależy nam na tym, by to było nasze wspólne dzieło. Jeśli są Państwo w posiadaniu ciekawych materiałów o ks. Tadeuszu, zapraszamy do kontaktu.

Jednocześnie chcielibyśmy nadmienić, iż zapewniamy anonimowość osobom, które czują potrzebę podzielenia się swoimi wspomnieniami o ks. prałacie ale jednocześnie nie chcą się ujawniać.

W niedalekiej przyszłości poprosimy o wsparcie finansowe – Państwa, ludzi dobrej woli, firmy, a także Instytucje Państwowe i Kulturalne z naszego regionu, którym nie jest obojętna postać ks. prałata, by móc sfinalizować powstającą książkę.

Planujemy, by we wnętrzu książki znalazło się wiele zdjęć a załącznikiem do niej były materiały multimedialne (zdjęcia, filmy i nagrania). Zależy nam, by pokazać ks. Prałata nie tylko z tej strony jakiego widzieliśmy w kościele podczas swojej posługi ale również od tej sfery prywatnej, wspominając np. jego wycieczki, spotkania czy sytuacje z życia codziennego.

Publikacja książki jest planowana w sierpniu bieżącego roku na pamiątkę urodzin ks. prałata. Będzie ona wydana przez Caritas Parafii NSPJ w Koszęcinie.

Szanowni Państwo, nie ważne kim byłeś, jesteś i czym się zajmujesz, ważne czy chcesz i czy masz coś do powiedzenia o ks. Tadeuszu.

W sprawie przekazania materiałów, wspomnień, rozmowy serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub email’owego z redakcją.

 

Tel. : 888 637 209  Paweł  Wilk; Email: wspomnieniekspralata2023@gmail.com

Z życzeniami owocnej współpracy – Ks. proboszcz Krzysztof Grzegorczyk