Uwaga! Niepotrzebne zamieszanie w sercach wiernych w sprawie oddawaniu Czci Najświętszemu Sakramentowi

Uwaga! Niepotrzebne zamieszanie w sercach wiernych  w sprawie oddawaniu Czci Najświętszemu Sakramentowi

W niedzielę 7. 11 z tyłu kościoła bez mojej wiedzy zaczęto rozdawać wychodzącym z Eucharystii ulotki pt.
„aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano” .

Autorzy tej ulotki powołując się, że są apostolatem świeckich i kapłanów broniących czci Najświętszego Sakramentu, wskazują że jedynie Komunię Świętą można przyjmować tylko klęcząc i do ust. Taka postawa jest jedynie wyznacznikiem wiary , inne sposoby przyjmowania Komunii – są wyrazem niewiary w Boga i brakiem szacunku do postaci Eucharystycznych.  Poza tym praktykowanie według autorów takich „świętokradzkich postaw” jest powodem wszelkich nieszczęść na świecie, wojen, zła, innych kar Boskich i nieszczęść dziś i w przyszłości. Autorzy tej ulotki argumentując swój pogląd powołują się na wypowiedzi osób duchownych, oraz dokumenty Kościoła i wyrwane z kontekstu wypowiedzi ostatnich papieży zwłaszcza Jana Pawła II czy Benedykta XVI, przy czym ostrzegając wszystkich
(duchownych i świeckich), którzy się do tego nie ustosunkowują –  strasznym konsekwencjami.

            Jaka jest prawda w Kościele w stosunku do oddawania Czci Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie?
Dokumenty Kościoła uczą nas, że godność przyjmowania Komunii przez wiernego zależy od wewnętrznego dyspozycji przyjmującego, tzn że ma świadomość, że jest to Ciało Jezusa,znajduje się w stanie łaski uświęcającej – mówimy, że czyni to z wiarą. Odpowiadamy wtedy świadomie: „Amen” tzn. „Prawda”.

             Historia Kościoła zna dwa rodzaje przyjmowania do ust i na dłoń. Jeden najstarszy z opisów udzielania Komunii na dłoń zawdzięczamy św. Cyrylowi Jerozolimskiemu z IV w. Biskup opisuje dokładnie obrzęd wyciągnięcia dłoni w kształcie tronu dla Króla na wysokości swojego serca, aby przyjąć złożone przez kapłana Ciało Chrystusa. Dotknięcie ręką świętych postaci nie kojarzyło się nikomu z brakiem szacunku do Chrystusa obecnego w Eucharystii Odnoszono się z najgłębszym szacunkiem i czcią wyrażając wiarę w zbawczą moc Jezusa i Jego obecność.  Sobór Watykański II oraz nauczanie dokumentów Kościoła ratyfikowanych przez ostatnich papieży czyli św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka, pokazuje, że w Kościele katolickim możemy przyjmować Komunię zarówno w postawie klęczącej lub stojącej, oraz do ust lub na rękę. Ważne aby było godnie. Kościół katolicki jest powszechny, łączy w sobie wiele kultur
i zwyczajów, w których rozwijały się różne tradycje sprawowania liturgii i przyjmowania Komunii i trzeba to uszanować, nie potępiać innych ale pogłębiać naszą
miłość do Eucharystii.

Kościół wprowadził także dla dobra wiernych posługę Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętych.  Podyktowana jest ona troską, aby kapłani mieli wsparcie wśród wiernych w rozdzielaniu Komunii świętej, zwłaszcza tam gdzie nie są wstanie jej udzielić o to proszącym.  ( Katolicy 100 lat temu i wcześniej bardzo rzadko przystępowali do Komunii – taka była wtedy pobożność) Teraz jesteśmy przyzwyczajeni do przyjmowania Komunii świętej codziennie, w tygodniu, chorzy mogą ją także mieć często. Są miejsca gdzie nie ma kapłanów (ksiądz pracuje na dużym obszarze) i taka pomoc jest nieodzowna by dotrzeć z Komunią Świętą. Wypowiedz autorów zdecydowania potępia tę posługę.

Należy wystrzegać się takich ulotek, których treść nie jest w jedności z nauczeniem Kościoła a nawet to nauczanie podważa,  mogąc  budzić zamęt i niepokój wiernych. 

Wyjaśniający  zagadnienie na prośbę wiernych – z szacunku do Jezusa w Eucharystii – ks. Proboszcz

Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni twego Boga.

Iz 62,3