Roraty.
Adwent 2021

 Roraty dla dorosłych i młodzieży
„Posłani w pokoju Chrystusa !”

 

Zapraszamy, aby podczas czterech tygodni Adwentu w czwartki o 19.30 szukać, odkrywać i nieść POKÓJ, który jest nam wszystkim zawsze potrzebny.

Tematy rekolekcyjnych spotkań:

      

I.                Pokój serca 
 

    II . Pokój w domu

      

III.     Pokój w Kościele

IV.      Pokój w świecie 

Co tydzień spotkamy się także z adwentowymi bohaterami „Pokoju”. Zapraszam do Adwentowych rekolekcji, aby przygotować się na przyjście „Księcia Pokoju” !

   Roraty dla dzieci 

https://roraty.malygosc.pl

 

Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni twego Boga.

Iz 62,3