Roraty.
Adwent 2022

Adwent  2022

Podejmij wyzwanie i owocnie przygotuj się do świąt …

Roraty dla dzieci  od poniedziałku do piątku godz. 17.00

pt. „Z narodzeniem Jezusa było tak …”

Podczas tegorocznych rorat będziemy poznawać razem ze św. Joachimem, ojcem Maryi i dziadkiem Pana Jezusa, bohaterów historii zbawienia oraz odpowiemy na pytanie dlaczego narodzenie Chrystusa było wyjątkowym wydarzeniem.

Piosenka roratnia 2023

        1.  Teledysk: https://www.youtube.com/watch?v=LhGEBYmIgN0

        2.  Karaoke z wokalem: https://www.youtube.com/watch?v=MVuenQeU8NM

  

Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni twego Boga.

Iz 62,3