Pogrzeb śp. Ks. Tadeusza Fryca

 

 

 

Ks. prałat Tadeusz Fryc ur. 31.08.1932. zm. 03.04.2022.

 

 

Wyrażam wdzięczność:  księżom biskupom, kapłanom, osobom zakonnym, parafianom,
przybyłym gościom, władzom samorządowym, wszystkim instytucjom społeczno – kultularnym, przybyłym delegacjom za udział oraz organizację ceremonii pogrzebowych naszego Księdza Proboszcza Tadeusza Fryca. „Bóg zapłać” za każdą okazaną Mu dobroć i wsparcie
oraz pamięć w modlitwie za życia i po śmierci.

Ks. Proboszcz Krzysztof Grzegorczyk

 

Na temat pogrzebu można przeczytać artykuł z “Gościa Niedzielnego” https://gliwice.gosc.pl/doc/7453794.Koszecin-Ostatnie-pozegnanie-ks-Tadeusza-Fryca