Pielgrzymka do Hiszpanii, Andory i Francji

Program Pielgrzymki

Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni twego Boga.

Iz 62,3