„Moc Prymasa Tysiąclecia”

 

 „Moc Prymasa Tysiąclecia”- to  więcej niż tylko film dokumentalny, to film, który  porusza serca i wlewa w nie nadzieję, że Bóg  zawsze zsyła na trudne czasy wielkich, świętych ludzi.

 

Darem Bożej Opatrzności w trudnych czasach dla narodu i Kościoła w Polsce był Sł. Boży Ks. Kard. Wyszyński i tylu niezłomnych kapłanów, którzy byli więzieni, torturowani, a jednak nie zachwiali się w wierze i wierności prawdzie. Warto tu wspomnieć o  heroicznej postawie i męczeństwie Ks. Abp Antoniego Baraniaka i o mało może jeszcze  znanej osobie Ks. Alojzego Niedzieli CM ,o którego prawdziwym bohaterstwie dowiadujemy się z filmu. Unikalne zdjęcia i nagrania archiwalne, które nie były dotąd publicznie ujawniane , pozwalają na bardziej  jasne i dogłębne przedstawienie planu zniszczenia Kościoła w Polsce , niszczenia osoby ludzkiej i jej godności oraz heroiczną niezłomność woli i świadectwo świętości pasterzy Kościoła.

W rozumieniu aparatu władzy Prymas był uosobieniem wojującego Kościoła, nieprzejednania i wytrwałości politycznej, choć w rzeczy samej kard. Wyszyński polityki nie uprawiał. Głosił prawdę, za którą gotów był zapłacić więzieniem. Cała moc pasterzowania Prymasa – jak zaświadcza w filmie  pani Anna Rastawicka – to żywe Słowo. Każdy, kto doświadczył osobistej relacji, spotkania z Prymasem Tysiąclecia, mógł mieć pewność, że był to człowiek ogromnego zawierzenia Bogu, Jego Słowu i człowiek całkowitego oddania się Matce Najświętszej w macierzyńską niewolę miłości. Wyrzekając się wszelkich należnych zaszczytów i splendorów, składał na ołtarzu swego pasterzowania całą posługę kosztem ofiary i cierpienia dla Chrystusa. Był męczennikiem i tego męczeństwa okupionego trzyletnim więzieniem nie traktował jako osobistą krzywdę.

To właśnie podczas internowania w grudniu, kiedy Prymas przebywał w więzieniu w Prudniku pojawił się pomysł Aktu oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi za wolność Kościoła Chrystusowego dokonany 3 maja 1966 roku na Jasnej Górze w uroczystość Królowej Polski. Pisząc akt zawierzenia, Prymas miał świadomość, że będzie to „obrona chrześcijańskiego ducha Narodu, obrona kultury rodzimej, obrona jedności serc ludzkich”. Na bazie tej wielkiej mocy zawierzenia Bogu przez ręce Maryi Prymas opracował i zorganizował Wielką Nowennę Tysiąclecia, której dziewięcioletni program oparty był na treści Ślubów Narodu Polskiego złożonych 26 sierpnia 1956 roku na Jasnej Górze.  

Uważamy za bardzo znaczące to, iż w filmie podkreślono, że tekst Ślubów Jasnogórskich Ks. Prymas napisał w Komańczy dnia 16 maja- w dzień święta  św. Andrzeja Boboli, który jest wielkim orędownikiem i patronem naszej Ojczyzny, ale jeszcze do dziś pozostający jakby w cieniu. To szczególnie znaczące dla dziejów naszej Ojczyzny wydarzenie Wielkiej Nowenny Tysiąclecia doskonale przedstawione zostało w filmie. Momentami miałyśmy  wrażenie, że przeniosłyśmy się  do tamtych miejsc i czasów. Uważamy, że  reżyser doskonale dobrał archiwalne ujęcia, świadectwa uczestników tamtych wydarzeń, wypowiedzi historyka – p. Krzysztofa Jabłonki oraz całą oprawę muzyczną. Jedna z naszych najmłodszych sióstr bardzo się ucieszyła słysząc w filmie także wypowiedzi dzisiejszej młodzieży. Podkreśliła jednocześnie, że warto, by było zaangażować jeszcze więcej osób młodych, co może być też zachętą do kontynuacji filmu, np. nagranie świadectw młodzieży po obejrzeniu filmu, co posłuży także następnym pokoleniom.

Sługa Boży kard. Wyszyński był niezłomnym świadkiem i męczennikiem za wiarę.

 Co pozostało po latach nauczania tej wielkiej postaci Kościoła w wymiarze narodowym i duchowym? Nie każdy jest powołany do męczeństwa, każdy natomiast jest powołany do świadczenia o prawdzie moralnej. Prośmy za wstawiennictwem Prymasa Tysiąclecia o łaskę żywej wiary, wykraczającej poza rutynę i schemat odświętnej religijności, wiarę odważną, prawdziwą, życiodajną. W tym sensie przesłanie kard. Wyszyńskiego  przenika do duszy każdego, kto potrafi rozumieć i z tym nastawieniem budować nowy świat i nową przyszłość na progu trzeciego milenium.

 Dlatego całym sercem zachęcamy do obejrzenia wspaniałego filmu  „Moc Prymasa Tysiąclecia” oraz składamy serdeczne wyrazy wdzięczności dla  twórców tego dzieła, które otaczamy naszą nieustanną modlitwą.

                                          Mniszki Klaryski Kapucynki z Klasztoru „Królowej Polski” w Ostrowie Wielkopolskim

 

 

DANE DOSTĘPU FTP DO FILMU Jacka Bąka

MOC PRYMASA TYSIĄCLECIA

LINK DO FILMU „MOC PRYMASA TYSIĄCLECIA”

 

https://youtu.be/oRaUEujOwzw

 

 

Według zamysłu twórcy film dokumentalny Jacka Bąka pt.

MOC PRYMASA TYSIĄCLECIA

 ma trafić pod strzechy, dlatego każdy kto chce może go popularyzować: kopiować, wyświetlać, udostępniać URBI ET ORBI (włącznie z opracowaniem innych wersji językowych).

 

 

WYRAZEM WDZIĘCZNOŚCI ZA FILM „MOC PRYMASA TYSIĄCLECIA” mogą być:

 

  • Żarliwa oraz szczera modlitwa za twórców o obfite owoce ich ciężkiej oraz ofiarnej pracy

 

  • WPŁATY – DOBROWOLNE WYRAZY WDZIĘCZNOŚCI

(na pokrycie kosztów tego oraz kolejnych przedsięwzięć)
Każdego kto chce pomóc – prosimy o wpłatę, koniecznie z dopiskiem:
na cele statutowe FILM O PRYMASIE

 

FUNDACJA MUZYKI SAKRALNEJ „CAECILANUM”

Ul. Polna 54 m 68

00-644 Warszawa
nr konta w ING Banku Śląskim:

42 1050 1038 1000 0023 0431 6462

 

  • Zaangażowanie w promocję filmu MOC PRYMASA TYSIĄCLECIA

 

Dystrybucja: LUFCIK PRYMASA tel. 572 516 329   kontakt@lufcikprymasa.pl ; www.lufcikprymasa.pl ABY OTRZYMAĆ FILM W ROZDZIELCZOŚCI HD WYSTARCZY SIĘ SKONTAKTOWAĆ JAK WYŻEJ

Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni twego Boga.

Iz 62,3