Okres Wielkiego Postu 2021

Liturgia Domowa i Modlitwy

Liturgia Domowa

Wspólne modlitwy przed i po posiłku w rodzinach na Okres Wielkiego Postu 2021

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2021

Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni twego Boga.

Iz 62,3