Kazania

Kazania

Wiara rodzi się ze słuchania

Słowo na Niedzielę

Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa.

Rz 10,17