Jubileusz

 

Pan Jezus w swej nieskończonej miłości stale zaprasza nas, byśmy przyszli do Niego z naszym utrudzeniem i obciążeniem i znaleźli ukojenie, kształtując nasze serca na wzór Jego serca cichego i pokornego.

Na to zaproszenie odpowiedzieli w sposób szczególny Polacy u progu odzyskania niepodległości. Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce, przy udziale licznych wiernych ze wszystkich stron naszej ojczyzny, 3 czerwca 1921 roku dokonali w Krakowie poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

W 100 rocznicę tego wydarzenia w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 11 czerwca 2021 roku, podczas Mszy św. w bazylice NSPJ w Krakowie abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Episkopatu Polski dokona akty poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W łączności z tym wydarzeniem tego samego dnia poświęcenie zostanie dokonane w każdej polskiej parafii. Poświęcenie to, będzie odpowiedzią na nieskończoną miłość Boga.

Jako parafia nosząca to szczególne wezwanie pragnę, abyśmy jako wspólnota, ale i każdy z nas osobiście otworzył swoje serce na SERCE BOGA.

Dlatego w tym roku w miesiącu czerwca szczególnie zapraszam:

– do udziału w codziennych nabożeństwach czerwcowych do Serca Pana Jezusa o 17.30

– osobistej modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele przy obrazie NSPJ

– przystąpienia do sakramentu pokuty, i przyjmowania Komunii św.

–  na Msza święta z poświęceniem parafii Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 11.06 w piątek w Uroczystość NSPJ na Mszy św. o godz. 18.00. Kazanie wygłosi ks. prał. dr Marceli Cogiel

– na Uroczystość odpustowa parafii 13.06. Kaznodzieją odpustowym będzie ks. Jarosław Zawadzki, były misjonarz w Czechach i Czadzie, obecnie duszpasterz Szkoły Nowej Ewangelizacji w diecezji gliwickiej.

 

Wdzięczny za Serce Jezusa – proboszcz 

Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni twego Boga.

Iz 62,3