Informacje o Janie Pawle II

W odpowiedzi na medialny atak na św. Jana Pawła II Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski przedstawia swoje stanowisko:

Rada Stała KEP: Jan Paweł II podjął zdecydowaną walkę z przypadkami wykorzystywania seksualnego dzieci i małoletnich