I Komunia
Święta 2022r

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej 2022

„Z mamą i tatą do Pierwszej Komunii”

6.02.2022

Drodzy Rodzice!  Do uroczystość Pierwszej Komunii Świętej zostało już prawie 3 miesiące. Wierzę, że staracie się w waszych domach rozmawiać o Bogu, wspólnie się modlić, czytać Pismo Święte;  i przez to przygotować Wasze dziecko do pięknego wydarzenia jakim jest spotkanie z Jezusem kochającym i przebaczającym nasze grzech w sakramencie pokuty i pojednania oraz z Jezusem, który zaprasza nas na Eucharystię, podczas której mówi do nas w Swoim Słowie i karmi Ciałem.

Przekazujemy dla Was i dzieci kolejne konspekty w przygotowaniu do Pierwszej Komunii:

Konspekt 14. Mówi o postaci Jana Chrzciciela oraz o naszycm chrzcie świętym, przez który stajemy się dziećmi Bożymi.

Konspekt 15. Zachęca, abyście porozmawiali z dziećmi o rozpoczynającym się za niedługo Wielkim Poście i rozpoczynającą go Środą Popielcową.

Konspekt 16. Porozmawiajcie na temat: Dlaczego jest Wielki Post w Kościele? W czym ma nam pomóc.

Konspekt 17. Jest zachętą, abyście zaprosili swoje dziecko do zapoznania i uczestnictwa w nabożeństwie Drogi Krzyżowej.

            Poza tym zachęcam, aby z każdego konspektu omówić razem poszczególną historię biblijną przedstawioną w formie komiksu.   

 

Kolejne spotkanie planuje już w marcu, (może już z dziećmi), podczas którego będziemy rozpoczynać już coraz bliższe przygotowania do majowej uroczystości.

            Pozdrawiam! Szczęść Boże! Ks. Proboszcz

10 października odbyło się spotkanie dla Rodziców dzieci, które mają przystąpić w maju 2022 do Pierwszej Komunii Świętej. Rodzice otrzymali pierwsze materiały, które pomogą przygotować do sakramentu oraz różaniec. 7 listopada w niedzielę kolejne spotkanie dla Rodziców i dzieci po wieczornej Mszy św. , czyli o godz. 19.00. W tym czasie do odebrania kolejne konspekty do pracy dla Rodziców i dzieci.

W niedzielę 10 października zapraszamy rodziców dzieci klasy III, którzy chcą przygotować swoje dzieci do Pierwszej Komunii świętej na spotkanie do kościoła, po wieczornej Mszy św. Rodziców, którzy jeszcze nie odebrali kart zgłoszeniowych podczas pierwszego spotkania prosimy o wzięcie ich w zakrystii.

Z Mamą i Tatą do Pierwszej Komunii!

Dla tych, którzy chcą przygotować dziecko do Pierwszej Komunii

Koszęcin – 2022

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Czy chcecie, by Wasze Dziecko w przyszłym roku przystąpiło do Pierwszej Komunii w naszej parafii? Zapraszamy serdecznie! Planujemy to wydarzenie na 15 maja 2022 roku. Do wszystkich ważnych rzeczy starannie się przygotowujemy. Najważniejszą rzeczą, którą chcę przekazać w tym liście piszę wielkimi literami.

To rodzice przygotowują dziecko do Pierwszej Komunii !

Jak wyglądać będzie przygotowanie?

Uroczysty dzień Komunii jest  ważnym  momentem  życia człowieka. Warto dołożyć wszelkich starań, by w pamięci  dziecka  zapisał się   on  jako  szczególny  i cudowny,  ze  względu  na pierwsze  ich spotkanie  z Jezusem w Eucharystii. Zewnętrzna otoczka – goście, przyjcie, prezenty Są ważne, ale nigdy nie powinny zdominować religijnego charakteru Komunii.

Najważniejsze miejsce przygotowania dziecka do I Komunii to rodzina. Rodzice są najważniejszymi, nie zastąpionymi  i najlepszymi osobami do wprowadzenia swoich dzieci w tajemnice wiary. Nawet jeśli sami czują się słabi w wierze, nawet jeśli sami zaniedbują swoje religijne praktyki, to dalej pozostają dla swoich dzieci    najważniejszymi autorytetami.
Ani ksiądz ani katecheta nie zastąpić rodziców . Nie dlatego, ze nie chcą, ale dla tego , ze jest to niemożliwe. Mogą jedynie pomagać.

Dla tego przygotowaniem dzieci do I Komunii, dla dobra dziecka , muszą zająć się rodzice. Podkreślamy to – rodzice. Ważny jest udział obojga rodziców.

W jaki sposób to zrobić?

W czym (…) możesz pomóc swojemu dziecku, by dobrze przygotowało się  do Pierwszej Komunii?

  1. Rozmawiaj z dzieckiem na religijne Nie martw się , na pewno wiesz więcej, a  jli masz świadomość  tego, że trzeba to robić  dobrze, to  zmobilizuje cię samego do pogłębienia wiedzy religijnej –  to tylko się cieszyć.
  2. Módl się z dzieckiem, tak jak Jeśli sam przeżywasz wątpliwości to wypowiedz w głowie warunek : ,,Jeśli Boże Jesteś!i módl się jak potrafisz.
  3. Czytaj i poznawaj z dzieckiem Pismo Św Słowo Boże będzie budziło wiarę w Twoim dziecku. W tobie  też .
  4. Chodź z dzieckiem do Kościoła. Tu znowu możesz sobie powiedzieć: ,,Jeśli Boże Jesteś!” Kryzysy wiary się trafiają , można na z nich wyjść z wiarą mocniejszą i wypróbowaną.”

 

Nie będziemy ponad miar mnożyć wspólnych spotkań w Kościele. To co najważniejsze dokonywać si będzie w Waszych domach. Terminy kilku spotkań  podamy przy oddaniu  tej deklaracji. Zwykle będą to spotkania rozpoczynające trzy etapy  przygotowania  i związane z wręczeniem Dziecku  Różańca,  Pisma Świętego i  książeczki do nabożeństwa. Liczymy tez na niezawodną obecność na niedzielne j Mszy Świętej.

Około miesiąc przed uroczystością Pierwszej Komunii chciałbym się spotkać z wami, z każdą rodziną.

I zadam wtedy Waszemu Dziecku cztery ważne pytania:

  1. Czy rozmawialiście w dom na religijne tematy?
  2. Czy modliliście się razem?
  3. Czy czytaliście wspólnie Pismo Święte?
  4. Czy chodziliście razem do kościoła na Msze Świętą, albo tak aby się pomodlić, bo jest otwarty cały dzień?

To nie będzie śledztwo ani przepytywanie i ustalanie wszystkich szczegółów.  Postarajcie si  jednak, proszę , by dziecko mogło, prawdziwie i bez wstydu powiedzieć cztery razy ,,tak”.

Zapytam wtedy was, czy wasze dziecko jest przygotowane i czy dopuszczacie je do Komunii? Zapytam też dziecko, czy rozumie co a raczej KOGO ma przyjąć w Komunii?

Propozycja pomocy dla rodziców

Nie mogąc bezpośrednio przygotować Waszego Dziecka możemy jednak was wspierać. Wielu rodziców może mieć jednak trudności w religijnej rozmowie z dziećmi. Może nigdy tego nie robili, może czują zawstydzenie, może niepewność, nie wiedząc jak to zrobić.

Dlatego chcemy wesprzeć rodziców (nigdy zastąpić)  i przygotowaliśmy dla Was pomoc.

Będzie ona realizować na w następujący sposób:

Około co miesiąc po niedzielnej Mszy Świętej będą na rodziców czekały pomoce. Będą to 4 stronicowe konspekty,  na których będzie pomysł na temat i  przebieg rozmowy z dzieckiem. Czasem  będzie jakieś zadanie, czasem cos do wspólnego przeczytania czy przeżycia. Pierwsze dwie strony są dla dzieci. Pierwsza strona zawiera tytuł historii biblijnej, wiodący rysunek tej historii, zdanie wprowadzenia, zachętę do przeczytania tej historii w Biblii oraz krótką modlitwę inspirowaną biblijnym tekstem. Druga strona to owa historia w formie komiksu. Trzecia i czwarta strona to konspekt dla rodziców – pomysł na rozmowę z dzieckiem, pomoc w wytłumaczeniu dziecku podstawowych zagadnień,  wprowadzenie do modlitwy, zachęta do lektury Pisma Świętego, ewentualne zadania bądź inna forma inspiracji.  Kartki z pomocami  włożone  będą  w foliowe koszulki  podpisane  imieniem  i nazwiskiem  dziecka.  Koszulki zaś wpięte zaś w segregatory.

Nikt nie będzie sprawdzał i notował ewentualnych nieobecności – udział we Mszy Świętej jest niesłychanie ważny, ale to sprawa sumienia i odpowiedzialności każdego przed Bogiem.

Z wyrazami szacunku!

Ks. Proboszcz Krzysztof Grzegorczyk

 

Przygotowanie do Pierwszy Komunii Świętej

20.03. 2022

Drodzy Rodzice! Drogie Dzieci!

Zbliżamy się powoli do Świąt Wielkanocnych, a po nich już blisko do
Pierwszej Komunii Świętej. Dziś dostaniecie ostatni pakiet
konspektów w cyklu pomocy: „Z mamą i tatą do Pierwszej Komunii
Świętej”. Za Wami i przed Wami – Rodzice waży etap rozmawiania ze
swoimi dziećmi na temat wiary, wprowadzanie w doświadczenie
Boga, wspólnej modlitwy i budowania chrześcijańskiego domu.
Rzeczywistość, która przynosi nam ciągle nowe wydarzenia
powinniśmy oprzeć na Bogu, który pragnie dać nam pokój, którego
świat przynieść nie może.

Oto tematy poszczególnych konspektów:

Konspekt 18: Dla dzieci mówi o „Ostatniej wieczerzy” podczas której
Pan Jezus ustanowił – Eucharystie – Msze świętą. Zaś dla rodziców
jest pogadanka z dzieckiem na temat chrześcijańskiej postawy –
pomocy potrzebującym. (Temat bardzo aktualny)

Konspekt 19: Dla dzieci jest do poznania historia zaparcia się Pana
Jezusa przez Jego ucznia – Piotra. Zaś dla rodziców pogadanka z
dziećmi na temat pieniędzy i uczenia się właściwego stosunku do
nich.

Konspekty 20 i 21: Dla dzieci Ewangelia zaczyna opowiadać o
wydarzeniach związanych z procesem Pana Jezusa przed Piłatem i
Herodem i Jego śmiercią na krzyżu. Zaś dla rodziców jest pogadanka z
dziećmi na temat Niedzieli Palmowej i znaczenia Triduum
Paschalnego – czyli najważniejszych dni w życiu każdego
chrześcijanina.

Konspekt 22 – ostatni: dla dzieci o zmartwychwstaniu Jezusa.
Wierzymy, że Jezus żyje i jest prawdziwie obecny. Dla rodziców zaś
jest informacja o spotkaniu podsumowujących nasze, a właściwie
Wasze przygotowanie dziecka do Komunii świętej.

Po świętach chciałbym na chwile spotkać się z każdą rodziną indywidualnie na
spotkaniu „dopuszczającym przez Was” dziecka do Pierwszej Komunii Świętej. Przebieg spotkania z Wami i dzieckiem przedstawiony jest w konspekcie, po to abyście czuli się bezpiecznie i aby przebieg spotkania Was nie zaskoczył. Więc proszę przeczytać plan spotkania. Proponuje, aby spotkania odbywały się u nas na probostwie, w kancelarii.

Zapraszamy Was drodzy Rodzice do wzięcia udziału w Parafialnych Rekolekcjach, które odbędą się w naszym kościele od 2 do 6 kwietnia. Rekolekcje poprowadzi znany w Polsce, duszpasterz, pedagog, psycholog ks. dr Marek Dziewiecki. Dzieci, będą miały także swoje rekolekcje szkolne w Wielkim Tygodniu 11-13 kwietnia.
Zachęcam do owocnego przeżycia tego czasu i całych świąt wielkanocnych.

Pozdrawiam! Wasz duszpasterz! Ks. Krzysztof Grzegorczyk

tel:  34 357 63 69; 502-241-075  nspjkoszencin@wp.eu

Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni twego Boga.

Iz 62,3