Eucharystia daje życie

 Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce
na lata 2019-2022

Mottem tego roku liturgicznego w Polsce, który rozpoczynamy w I Niedzielę Adwentu 2020 r będą słowa „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”.  
Hasło to mieści się w 3 letnim programie duszpasterskim dla Kościoła w Polce, mającym nas przybliżyć do głębszego uczestnictwa we Mszy świętej –
pt. „Eucharystia daje życie”

Nie tylko bowiem wyznajemy wiarę  w żywą obecność Jezusa Chrystusa w tym sakramencie, ale również celebrujemy tę prawdę w zgromadzeniu Kościoła, który żyje, buduje się i rośnie dzięki Eucharystii. Potrzebna jest wciąż refleksja nad wartością i ważnością Eucharystii dla Kościoła, dla każdego z nas, ponieważ obserwujemy lekceważenie tego sakramentu.

Powinniśmy wszystko zrobić wszystko, aby Eucharystia – liturgiczne zgromadzenie wokół Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego –
stawało się dla nas doświadczeniem wiary i rzeczywiście było spotkaniem z Osobą samego Chrystusa
. Tego zadania nie jesteśmy w stanie
zrealizować bez osobistej wiary i wiary wspólnoty Kościoła, która celebruje Eucharystię zgodnie ustalonymi normami, wyrażonymi chociażby
w „Ogólnym wprowadzeniu do mszału rzymskiego”.

Dlatego chcemy dla pogłębienia wiary w Eucharystię, umiłowania tego świętego zgromadzenia, w którym spotykamy się jako Lud Boży z naszym Bogiem – Ojcem, Jego Synem – Jezusem, i Duchem Świętym – podarować Wam na święta małą książeczkę. Książeczka zatytułowana jest “Zgromadzeni na świętej wieczerzy” i ma pomóc w lepszym przeżywaniu Mszy Świętej.

Nieustannie odrywający, że Eucharystia daje życie! Wdzięczny, że razem możemy gromadzić się z Panem na „świętej wieczerzy” w naszej świątyni, ale i duchowo
w naszych domach z chorymi i starszymi.

Wasz proboszcz

Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni twego Boga.

Iz 62,3