13 i 20 maja 2018

   

nr 5 / 2018

 

Przemysław GRZELIŃSKI, syn Mirosława, zam. Kamińsko

Joanna BROL, córka Jana, zam. Koszęcin

 


Każdy, kto wiedziałby o przeszkodach

uniemożliwiających zawarcie wymienionych wyżej związków małżeńskich,

w sumieniu zobowiązany jest

do poinformowania o tym miejscowego proboszcza.