Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kościelnego Inspektora Ochrony Danych,

w świetle obowiązujących przepisów,

nie można publikować zapowiedzi przedmałżeńskich poprzez stronę internetową.

W związku z tym, zapowiedzi nie będą się już ukazywały w tym miejscu.

Zapowiedzi są wywieszane w gablocie przy kościele.