Informacja nt. najbliższych przeglądów kominiarskich.


Podczas najbliższych przeglądów instalacji kominowych, kominiarz przeprowadzi inwentaryzację urządzeń grzewczych znajdujących się w gospodarstwie domowym. Aby ułatwić proces inwentaryzacji kominiarz będzie posiadał ze sobą formularz, który należy wypełnić.

Uwagi odnośnie bezpieczeństwa:
1) Kominiarz chodzi ZAWSZE w pojedynkę - NIGDY nie chodzi 2 kominiarzy ze sobą.
2) Kominiarz posiada ze sobą identyfikator. Do przeprowadzenia w/w przeglądów uprawnieni są:
    Pan Roman Adamus
    Pan Piotr Adamus
Są to Panowie, którzy do tej pory wykonywali w naszej miejscowości usługi kominiarskie.

3) W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Zakładem Usług Kominiarskich w Kaletach - nr tel. 34 3577 044


Do dnia 31.01.2020 w/w zakład nie otrzymał wzoru formularza. Po otrzymaniu formularza zamieścimy go na stronie internetowej, w celu wcześniejszego zapoznania się z nim.


Poniżej znajduje się informacja o porozumieniu pomiędzy Województwem Śląskim a Korporacją Kominiarzy, na podstawie której kominiarze są zobowiązani do przeprowadzenia w/w inwentaryzacji.