Księża pochodzący z naszej parafii


W nawiasie podano rok przyjęcia święceń kapłańskichks. Jan Hadrosek (XIX w.)

 

ks. Gotfryd Pilawa (1903)

Urodził się w roku 1877. Wyświęcony na kapłana w roku 1903. Od roku 1909 był proboszczem par. św. Jadwigi Śląskiej w Bierdzanach (w gminie Turawa, woj. opolskie). Wtedy miejscowość nosiła niemiecką nazwę Bierdzan.

 

ks. Karol Krus (1928)

 

ks. Wilhelm Imiołczyk (1935)

 

ks. Bernard Gerlic (1937)

Urodził się 6 sierpnia 1910 w Kościeliskach (niem. Kostellitz) w powiecie oleskim, na Śląsku Opolskim. Był synem krawca Walentego i Franciszki z d. Pissulla. Do katolickiej szkoły powszechnej uczęszczał w Kościeliskach. Następnie uczył się w Państwowym Gimnazjum Klasycznym w Królewskiej Hucie. Jako gimnazjalista mieszkał na probostwie parafii św. Barbary i należał do Sodalicji Mariańskiej uczniów. W maju 1932 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1937 w katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach z rąk bpa S. Adamskiego. Po święceniach był na zastępstwie wakacyjnym w parafiach: NSPJ w Krzyżkowicach i NSPJ w Koszęcinie. Następnie jako wikariusz duszpasterzował w parafii NSPJ w Niedobczycach. Od stycznia 1940 roku do końca okupacji hitlerowskiej pełnił funkcję administratora tej parafii. W maju 1945 roku ponownie objął w Niedobczycach obowiązki wikariusza. Ponadto powierzono mu prowadzenie duszpasterstwa w Zwonowicach. Jesienią 1945 roku zgłosił gotowość pracy w Administracji Apostolskiej Śląska Opolskiego. W październiku 1945 roku został mianowany proboszczem w parafii Wniebowzięcia NMP w Jaryszowie (gmina Ujazd; powiat Strzelce Opolskie). Wybudował tam nowe probostwo. Przez szereg lat był również dziekanem dekanatu ujazdowskiego. W 1993 roku przeniósł się do Domu Księży Emerytów w Opolu. Zmarł 18 stycznia 1996 w Opolu. Został pochowany w Jaryszowie.

tekst pochodzi ze strony: www.encyklo.pl

 

ks. Grzegorz Urbańczyk (1939)

 

ks. Wiktor Szczęsny SChr (1940) – chrystusowiec

Ks. Wiktor Szczęsny SChr urodził się 19 października 1914 w Koszęcinie. Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił 14 sierpnia 1934. Dnia 29 września 1935 w Potulicach złożył pierwszą profesję zakonną, zaś dozgonną 29 września 1938 również w Potulicach. Dnia 21 lipca 1940 w Krakowie przyjął święcenia prezbiteratu z rąk Ks. Bpa Stanisława Rosponda. Po święceniach był duszpasterzem na rodzimym Górnym Śląsku: w Chorzowie, Reptach, Dobrzyniu, Pyskowicach, Pawłowie i Radlinie. Od 1945 jeden z pionierów duszpasterstwa na Pomorzu Zachodnim, gdzie przywrócił do kultu katolickiego wiele kościołów ewangelickich. Pierwszy proboszcz w Chociwlu. Niestrudzenie pełnił misję Towarzystwa na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku, miedzy innymi: w Stargardzie Szczecińskim, Chociwlu, Gryficach, Szczecinie, Bożnowicach, Wigancicach, Pyrzycach i Płotach. Był socjuszem magistra nowicjatu w Ziębicach i wieloletnim przełożonym w domach zakonnych Towarzystwa w Szczecinie i Płotach. Od 1996 rezydował w Płotach. Za wieloletnią posługę na Pomorzu Zachodnim został odznaczony przez Metropolitę Szczecińsko-Kamieńskiego oraz władze Miasta Płoty. Zmarł 06 czerwca 2011. Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Wiktora Szczęsnego SChr, pod przewodnictwem Ks. Abpa Andrzeja Dzięgi – Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego, odbyły się w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach dnia 10 czerwca. Śp. ks. Wiktor spoczął na cmentarzu w Płotach.

tekst pochodzi ze strony: www.brazylia.chrystusowcy.pl

 

ks. Bernard Niesłony (1940)

 

O. Antoni Dreszer OMI (1944) – oblat

Urodził się 24 stycznia 1918 w Koszęcinie w rodzinie Marcina i Anny z d. Nancka. Wstąpił do Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej odbywając studia teologiczne w Obrze, a następnie w Notre Dames des Lumieres we Francji. Tam też przyjął święcenia kapłańskie 18 czerwca 1944. Miejsce formacji seminaryjnej, czas wojny i powojenna rzeczywistość w naturalny sposób uczyniła z niego duszpasterza Polaków we Francji i Belgii. W latach 1945-1947 pracował w Molieresur-Ceze, a następnie, do 1950 roku, w Potigny w Normandii. Tam organizował polską parafię m.in. przez budowę kaplicy, którą stworzył przez adaptację baraku ofiarowanego w 1949 roku przez kpt. Ryłko z amerykańskiej kompanii wartowniczej. Erygował także Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, którego centrala znajdowała się w Caen. W latach 1950-1953 przeniósł się do tej miejscowości duszpasterzując dojazdowo, podobnie jak inni oblaci, w kilkudziesięciu placówkach na przestrzeni pięciu departamentów. W swoim życiu zmieniał jeszcze wielokrotnie parafie, którymi zarządzał. Z Caen przeniósł się do Arenberg (1953-1954) organizując parafię i zakładając stowarzyszenia wiernych. Następnie do 1963 roku duszpasterzował w Noeux-les-Mines, gdzie powiększył i wyposażył salę parafialną oraz skupił się na katechizacji i duszpasterstwie młodzieży. W latach 1963-1974 pracował w Trojes. Tutaj odbudował dom parafialny, a także prowadził polską szkółkę dla dzieci. Przed powrotem do Polski pracował jeszcze w Calonne-Ricouart oraz w Dourges (1974-1976), następnie przeniósł się do Belgii, gdzie w latach 1976-1984 pracował w Charleroi. Ostatnią placówką duszpasterską było Vaudricourt (1984-1985). W 1985 roku przyjechał do Polski. Zmarł 22 czerwca 1985 w Lublińcu. Został pochowany na cmentarzu przy kościele pw. Trójcy Świętej w rodzinnym Koszęcinie.

tekst pochodzi ze strony: www.encyklo.pl

 

ks. Józef Żurek (1957)

Urodził się 15 stycznia 1933 w Koszęcinie. Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Lublińcu ukończył w 1952 roku otrzymując jednocześnie świadectwo maturalne. W tym samym roku wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. 23 czerwca 1957 otrzymał święcenia kapłańskie w Katowicach. Pierwszą jego placówką wikariuszowską była parafia św. Jana Nepomucena w Łagiewnikach, w której pracował od 30 sierpnia 1957 do 29 sierpnia 1962. Następnie (30 sierpnia 1962-29 sierpnia 1965) był wikarym w parafii św. Barbary w Chorzowie, Wszystkich Świętych w Pszczynie (30 sierpnia 1965 do 30 czerwca 1969) oraz św. Marii Magdaleny w Bielszowicach będących dzielnicą Rudy Śląskiej (1 lipca 1969 do 7 maja 1971). Od 8 maja 1971 pełnił obowiązki administratora parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lubecku będącym lokalnym sanktuarium maryjnym, a 2 października otrzymał nominację na proboszcza tej wspólnoty. W wyniku tragicznej śmierci ks. Pawła Misia został administratorem parafii św. Mikołaja w Lublińcu (11 sierpnia 1980), a następnie 24 września proboszczem. Pracując w Lublińcu był także dziekanem dekanatu lublinieckiego. Za swoje zasługi otrzymał także tytuł dziekana honorowego. Funkcję lublinieckiego proboszcza pełnił do 31 sierpnia 2003 kiedy to przeszedł na emeryturę. Wówczas zamieszkał w rodzinnym Koszęcinie pomagając w duszpasterstwie przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jubileusz Pięćdziesięciolecia Kapłaństwa obchodził w 2007 w Lublińcu. Zmarł po długiej chorobie 22 maja 2009. Mszy św. w kościele pw. św. Mikołaja w Lublińcu 25 maja przewodniczył abp Damian Zimoń. Pogrzeb, któremu przewodniczył bp Jan Wieczorek z Gliwic, odbył się w Koszęcinie 26 maja. Został pochowany na cmentarzu przy kościele pw. Trójcy Świętej.

tekst pochodzi ze strony: www.encyklo.pl

 

O. Czesław Paweł Golenia OCist (1959) – cysters

Urodził się 28 czerwca 1930 w Katowicach-Załężu. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w Stolarskim Gimnazjum Księży Salezjanów w Oświęcimiu. Po jego ukończeniu wstąpił do klasztoru cystersów w Mogile. Śluby zakonne złożył 15 sierpnia 1954. Święcenia kapłańskie otrzymał 16 maja 1959 w kościele Karmelitów Bosych w Krakowie z rąk Ks. Biskupa Karola Wojtyły. Był wikariuszem parafii w Mogile i na Osiedlu Szklane Domy. Posługiwał także jako kapelan w szpitalach: im. Żeromskiego i Huty Sendzimira. 24 maja 2009 podczas Mszy św. o godz. 11.00 w naszej parafii świętował jubileusz 50-lecia kapłaństwa. Zmarł 21 czerwca 2016 w Krakowie; został pochowany na cmentarzu zakonnym w krakowskim Grębałowie.

 

ks. Henryk Leszek Irek SDS (1959) – salwatorianin

W latach 1964 - 1965 był wikariuszem par. św. Marii Magdaleny w Warszawie.

Współpracował z ks. Franciszkiem Blachnickim - był pierwszym moderatorem Centralnej Diakonii Ewangelizacji w strukturach oazowych.

Od roku 1991 był prezesem Fundacji "Betlehem - Dom Chleba" z siedzibą w Nieboczowach koło Raciborza.

Zmarł 30 września 2002 r.; pochowany na cmentarzu przy kościele Świętej Trójcy w Koszęcinie dn. 02 października 2002 r.


ks. kanonik Franciszek Holi (1963)

Urodził się 16 listopada 1939 w Koszęcinie. Wyświęcony na kapłana 23 czerwca 1963 w Katowicach.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Św. Michała Archanioła w Ornontowicach (1963-67); Wniebowzięcia NMP w Wiśle (1967-71); Św. Jana i Pawła w Katowicach-Dębie (1971-77); Św. Aniołów Stróżów w Gorzycach (1977-78).

Od 13 marca 1978 do 23 sierpnia 2014 był proboszczem parafii Opatrzności Bożej w Cieszynie-Pastwiskach (diec. bielsko-żywiecka). Z dniem 24 sierpnia 2014 przeszedł na emeryturę i zmaieszkał w Domu Kapłana Seniora w Bielsku Białej.


ks. Zygfryd Pyrek SDS (1959) - salwatorianin

 

ks. Krzysztof Żak (1982)

Proboszcz parafii św. Marcina Biskupa i Wyznawcy w Tarnowskich Górach-Starych Tarnowicach (od 30 lipca 1995). W latach 2009 - 2014 pełnił funkcję dziekana dekanatu Stare Tarnowice. Siostrzeniec Sługi Bożego Ks. Bp Wilhelma Pluty.

 

O. Józef Dreszer OMI (1987) - oblat

 

ks. Bronisław Jakubiszyn (1990)

Urodził się 01 kwietnia 1965 w Koszęcinie. Święcenia kapłańskie otrzymał 12 maja 1990 w Katowicach. Od 23 stycznia 2006 proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Lublińcu.

 

ks. Rafał Grunert (2004)

Urodził się 23 kwietnia 1978 w Koszęcinie. Święcenia kapłańskie otrzymał w Gliwicach dnia 29 maja 2004. Pracował w parafiach: św. Józefa w Kaletach (2004-2007), katedralnej św. Ap. Piotra i Pawła w Gliwicach (2007-2011) Wniebowzięcia NMP w Bytomiu (2011-2015). Od roku 2015 wikariusz parafii św. Anny w Gliwicach-Łabędach.

 

ks. Joachim Koza (2006)

Urodził się 16 sierpnia 1981 w Lublińcu. Wyświęcony w Gliwicach 03 czerwca 2006. Pracował jako wikariusz w parafiach: Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Tarnowskich Górach-Opatowicach (2006-2010); Najświętszego Serca Pana Jezusa w Herbach (2010-2011); Nawrócenia św. Pawła w Pyskowicach (2011-2016); Krzyża Świętego w Bytomiu-Miechowicach (2016-2019). Od września 2019 wikariusz par. św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej.

 

ks. Artur Ochmann (2007)

Urodził się 25 sierpnia 1982 w Lublińcu. Ukończył Technikum Gastronomiczne w Tarnowskich Górach. Święcenia kapłańskie otrzymał 26 maja 2007 w gliwickiej katedrze. W latach 2007–2011 wikariusz par. św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej oraz parafii katedralnej Św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach (2011-2017); Od roku 2017 wiceekonom diecezji gliwickiej.

 

alumn Jakub Wandzich OMI

Urodził się 05 czerwca 1994 w Lublińcu. Po maturze w LO im. Adama Mickiewicza w Lublińcu (w roku 2013) wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów. 08 września 2014, po rocznym nowicjacie, który odbył na Świętym Krzyżu, złożył śluby czasowe i przyjął strój duchowny w bazylice świętokrzyskiej. Student teologii w oblackim seminarium duchownym w Obrze (koło Wolsztyna, woj. wielkopolskie).