cache_970076dff7png

Ksiądz Biskup

dr Wilhelm Pluta

 

Sługa Boży bp Wilhelm Pluta był proboszczem koszęcińskiej parafii w latach 1946-1948.

 

Urodził się 9 stycznia 1910 roku w Kochłowicach na Śląsku. Wychowywał się pośród ośmiorga rodzeństwa w pobożnej i pracowitej górniczej rodzinie. Zafascynowany ojcem, sztygarem w kopalni, pragnął po ukończeniu gimnazjum podjąć studia na Akademii Górniczej. Matka nauczyła go wielkiej wrażliwości na biednych i potrzebujących. Lata młodości młodego Wilhelma zbiegły się z I wojną światową. Po ukończeniu Klasycznego Gimnazjum w Katowicach wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Śląskiej w Krakowie i jako alumn tegoż seminarium studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święceń kapłańskich udzielił mu po ukończeniu teologii biskup pomocniczy w Katowicach Teofil Bromboszcz w dniu 24 czerwca 1934 roku.

Od roku 1934-1939 pełnił ks. mgr Wilhelm Pluta obowiązki w charakterze kontraktowego nauczyciela w państwowym gimnazjum polskim oraz w szkole powszechnej w Bielsku. Po wkroczeniu wojsk niemieckich do Bielska i zamknięcia gimnazjum na podstawie dekretu z dnia 8 września 1939 roku zostaje skierowany do pracy duszpasterskiej w Chorzowie w parafii Św. Antoniego. Od lipca 1942 roku zostaje skierowany do parafii Leszczyny i pracuje na stanowisku administratora. Po trzyletniej pracy duszpasterskiej w 1945 roku zostaje przeniesiony do parafii w Nowej Wsi-Wirku.

Z dniem 19 października 1946 roku zostaje przeniesiony do parafii w Koszęcinie jako jej administrator. Każda wspólnota, której służył jako kapłan głęboko wpisywała się w jego kapłańskie serce. Tak też wspomina po latach wspólnotę parafialną w Koszęcinie: "Ze wzruszeniem wspominam te lata 1946-1948, kiedy mi było danym pracować dla Was, ale i z Wami. Byliście bowiem bardzo dobrzy nie tylko dla mnie jako Waszego proboszcza ale i dla sprawy Bożej. Nigdy mi nie uczyniliście najmniejszej krzywdy czy przykrości, a zawsze mogłem na Was liczyć czy chodziło o sprawy remontów czy też o uczestnictwo w duszpasterskiej pracy - nigdy nie lekceważyliście Bożych spraw, za to Wam wszystkim bardzo dziękuję" (list z dnia 6 listopada 1974 roku). W czasie pracy w Koszęcinie otrzymał tytuł doktora na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Dekretem Biskupa Katowickiego z dnia 6 października 1948 roku zostaje przeniesiony do parafii Św. Mikołaja w Lublińcu a od 10 września 1951 roku zostaje skierowany na posadę administratora do parafii Św. Józefa w Katowicach-Załężu.

Ojciec Święty Pius XII mianował księdza dr Wilhelma Plutę biskupem Ordynariatu Gorzowskiego, w dniu 7 września 1958 otrzymał święcenia biskupie z rąk prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego. Był uczestnikiem Soboru Watykańskiego II.

Swą posługę biskupią pełnił przez 30 lat aż do tragicznej śmierci w 1986 roku.

Wielka troska pasterza o człowieka - to tylko jedno zdanie, ale najpełniej określa duszpasterską posługę ks. dr Wilhelma Plutę.

Obecnie toczy się proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Biskupa Wilhelma Pluty.


informacje na stronie "Catholic Hierarchy" TUTAJ


cache_9700960f8dpng

Tekst modlitwy ułożonej przez Ks. Biskupa Wilhelma Plutę

 

Panie Jezu, odwieczny Kapłanie całej ludzkości

WYZNAJĘ

że i mnie do swego kapłaństwa od wieków powołałeś,

ze i mnie do swego kapłaństwa w czasie

przewidzianym przygotowałeś,

ze i mnie władz swego kapłaństwa udzieliłeś.

Kiedy to było, ile już łat mego życia upłynęło?!

DZIĘKUJĘ Ci, że i za mnie się modliłeś,

abym i ja w ciemnościach życia Ci uwierzył

abym i ja w cierpieniach Ci ufał,

abym i ja w osamotnieniu Ciebie kochał.

OBIECUJĘ w całej miłości ku Tobie

odważnie głosić Twoją prawdę,

święcie odnawiać Twoją ofiarę,

gorliwie rozdzielać Twoje łaski,

całym sobą świadczyć o Tobie,

aby ludzie na ziemi byli dobrzy, święci,

a w niebie radowali się Tobą na wieki.

IDĘ codziennie na nowo na drogą powołania,

z odwagą i ufnością,

bo ze sercem uradowanym Tobą,

bo z oczyma oświeconymi Tobą,

bo z rękoma ubogaconymi Tobą.

PRZEPRASZAM,

że Cię nieraz i ja obrażałem, że z niejednej łaski

nie skorzystałem,

że nie zawsze tylko Ciebie kochałem.

PROSZĘ Cię więc — codziennie na nowo

bądź ze mną,

działaj przeze mnie,

dawaj Siebie światu i mnie.

NADE WSZYSTKO NAUCZ MNIE

skupienia — modlitwy

ofiary — miłości ku Tobie.


cache_184043652b9ajpg

Modlitwa o beatyfikację

Ks. Biskupa Wilhelma Pluty

 

Wszechmogący, wieczny Boże w Trójcy Jedyny, dziękujemy Ci za wielki Twój dar dla Diecezji Gorzowskiej w osobie Sługi Twojego Biskupa Wilhelma Pluty, który przez sposób swego życia przypomniał wiernemu Ludowi dobrego Pasterza ludzi - Jezusa Chrystusa i zostawił nam wzór miłości do Bogarodzicy i Świętych Pańskich. Dziękujemy Ci za jego ujmującą miłość do duchowieństwa i wiernych oraz ojcowskie nauki. Prosimy Cię przez jego wstawiennictwo, aby polskie rodziny wiernie naśladowały Rodzinę Nazaretańską i były Bogiem silne a Polska, którą tak umiłował, była ziemią dobrych i licznych powołań kapłańskich i zakonnych. Amen.