Termin kolejnych nauk przedślubnych zostanie w najbliższym czasie podany do informacji.