Nasza Parafia – na Sercu Pana Jezusa


     Jezus żyje i Jego Serce nieustannie bije dla Ciebie i dla każdego człowieka. Jak to powiedział św. Jan Paweł II podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, bez Niego – bez Jezusa „człowiek, nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie”. Jezus pragnie nieustannie rozpalać nasze serca swoją Miłością i nieustannie zaprasza WSZYSTKICH, nie niektórych, „którzy utrudzeni i obciążeni jesteście” do decyzji przyjścia do Niego –„ a Ja was pokrzepię”. (Mt 11,28). Naprawdę – serce i całe życie może wypełniać radość – tych, którzy spotykają się z Nim. „Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji. Z Jezusem Chrystusem rodzi się zawsze i odradza się radość.” (papież Franciszek). W związku z tym nasza Koszęcińska wspólnota, jak Umiłowany Uczeń Jan, może odczuwać tę śmiałość podchodzenia blisko Serca Naszego Mistrza.


     Od 1 pierwszego września jestem z Wami. Podejmuje urząd proboszcza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wchodzę w trud pracy duszpasterskiej i wieloraką, odpowiedzialną troskę o nasz kościół, poprzednich duszpasterzy i Was parafian; - za którą jestem wdzięczny. Kościół naucza, że parafia jest wezwana do tego, aby zgodnie z wymaganiami czasu dostosować swoją posługę do potrzeb wiernych i dokonujących się przemian. Potrzeba aby na nowo odkryć powołanie każdego z nas do bycia uczniem Jezusa i misjonarzem Ewangelii (Dobrej Nowiny o Jezusie) w dzisiejszym świecie. W związku z tym papież Franciszek przypomina, „że parafia jest formą obecności Kościoła na terytorium, jest środowiskiem słuchania słowa Bożego, wzrostu życia chrześcijańskiego, dialogu, przepowiadania, ofiarnej miłości, adoracji i celebracji sakramentów, jest wspólnotą wspólnot”. Choć na pierwszym miejscu proboszcz i pozostali kapłani posługujący stanowią zasadniczy punkt odniesienia dla wspólnoty parafialnej, to ta składa się zwłaszcza z wiernych świeckich, którzy na mocy chrztu i pozostałych sakramentów uczestniczą w ewangelizacyjnym działaniu Kościoła. Duch Święty, który zawsze pragnie odnawiać oblicza naszych serc, także rozdziela między ochrzczonymi rozmaite łaski (talenty),które czynią nas zdolnymi podejmować różne zadania w celu troski o wspólnotę parafialną.


     Przed nami różne wyzwania, które stawia obecny czas, także nasz Pan Jezus Chrystus. Zapraszam wszystkich do współpracy i otwartości. A do tych, którzy czują się z dala od Boga i od Kościoła, którzy są lękliwi lub obojętni, kieruje słowa papieża Franciszka: „Pan powołuje również ciebie, byś stanowił część Jego ludu, i czyni to z wielkim szacunkiem i miłością!”


     Nasza modlitwa: „Drogi Jezu, przychodzę do Ciebie: z moimi radościami i zmartwieniami, ponieważ jesteś Zbawicielem i moim najlepszym przyjacielem. Ty dobrze znasz moje silne i słabe strony, ponieważ mnie stworzyłeś. Proszę, byś dokonywał we mnie przemiany. Działaj we mnie. Ukształtuj moje serce jak chcesz. Amen”Wasz proboszcz, ks. Krzysztof Grzegorczyk