Nabożeństwo i Msza święta
ku czci Świętych Aniołów


Nowością, która pojawi się już od stycznia 2019 roku będzie comiesięczna modlitwa za dzieci i wnuki. W wybrane wtorki o godz. 7.30 śpiewać będziemy „Godzinki ku czci Anioła Stróża”, a po niej odprawiana będzie Msza św. ku czci Świętych Aniołów, właśnie za Wasze dzieci i wnuki. Jestem przekonany, że potrzeba intensywnej i ufnej modlitwy za młode pokolenie, by wzrastało w wierze w Boga i poszanowaniu Ewangelii, której główną zasadą jest wzajemna miłość. Myślę, że właśnie ta forma modlitwy jest właściwa. Przede wszystkim Eucharystia w ich intencji, ale też powierzenie dzieci i wnuków opiece Świętych Aniołów, o których Katechizm Kościoła Katolickiego naucza w punkcie 336: „Życie ludzkie od dzieciństwa aż do zgonu jest otoczone opieką i wstawiennictwem aniołów. Każdy wierny ma u swego boku anioła jako opiekuna i stróża, by prowadził go do życia”. Zachęcam zatem rodziców i dziadków do gorliwej modlitwy za dzieci i wnuki, by ich życie przy pomocy Aniołów było piękne i owocne oraz bezpieczne i szczęśliwe.godz. 7.30 - Godzinki ku czci Świętych Aniołów Stróżów
godz. 8.00 - Msza św. o opiekę Aniołów Stróżów dla dzieci i wnuków oraz nas samychNastępujące wtorki w roku 2019:


29 stycznia

26 lutego

26 marca

30 kwietnia

21 maja

18 czerwca

16 lipca

20 sierpnia

24 września

29 października

26 listopada

10 grudnia