Msze św. zbiorowe za zmarłych w roku 2019


11 stycznia – piątek – godz. 17.00

26 stycznia – sobota – godz. 8.00

08 lutego – piątek – godz. 17.00

23 lutego – sobota – godz. 8.00

08 marca – piątek – godz. 17.00

30 marca – sobota – godz. 8.00

12 kwietnia – piątek – godz. 18.00

27 kwietnia – sobota – godz. 8.00

10 maja – piątek – godz. 18.00

25 maja – sobota – godz. 8.00

14 czerwca – piątek – godz. 18.00

22 czerwca – sobota – godz. 8.00

12 lipca – piątek – godz. 18.00

23 sierpnia – piątek – godz. 18.00

20 września – piątek – godz. 18.00

28 września – sobota – godz. 8.00

11 października – piątek – godz. 18.00

26 października – sobota – godz. 8.00

08 listopada – piątek – godz. 17.00

23 listopada – sobota – godz. 8.00

13 grudnia – piątek – godz. 17.00