Witamy na „duchowym OIOM-ie”,

czyli „Oddziale Intencji Objętych Modlitwą”.


Stworzyliśmy to miejsce z myślą o wszystkich,

którzy potrzebują modlitwy i chcących „omodlić” podane intencje.

Zasada jest prosta.

W konkretnej intencji modli się zgłoszona osoba przez jeden miesiąc.

Odmawia codziennie dowolnie wybraną przez siebie modlitwę.


I. Jak zgłosić intencję?

1. Wysyłasz e-mail na adres: intencjemb@interia.pl

2. W tytule wiadomości wpisujesz: OIOM – pacjent.

3. W treści wiadomości zgłaszasz intencję modlitewną.

4. W jednej wiadomości można zgłosić tylko jedną intencję.

5. Intencja będzie „omadlana” przez miesiąc; gdyby trzeba było dalej się modlić, musisz zgłosić intencję ponownie.

6. Warto rozważyć, czy zgłaszając intencję modlitewną, samemu nie stać się "lekarzem" i włączyć się w modlitwę?


II. Jak przyłączyć się do modlitwy?

1. Wysyłasz e-mail na adres: intencjemb@interia.pl

2. W tytule wiadomości wpisujesz: OIOM – lekarz.

3. W treści wiadomości podajesz swoje imię lub pseudonim lub pierwszą literę imienia.

4. Czekasz aż Twoje imię pojawi się wraz z intencją na stronie „OIOM-u”.

5. Zaczynasz się modlić wybraną modlitwą codziennie przez miesiąc – w informacji (w "Karcie Pacjenta") będzie podana data zakończenia modlitwy.

Aktualnie na oddziale przebywają:KARTA PACJENTA

„ pacjent":  O chrześcijańskie życie rodzin

„lekarz” prowadzący:  Brygida

„pobyt” na oddziale do: 28.10.2020


KARTA PACJENTA

„ pacjent": W intencji Henryka - o nawrócenie i pełne miłości otwarcie na potrzeby innych

„lekarz” prowadzący:  Jadwiga

„pobyt” na oddziale do: 05.11.2020KARTA PACJENTA

„ pacjent": W intencji rozwiązania problemów małżeńskich,

wycofanie pozwu rozwodowego

i nawrócenie się męża

„lekarz” prowadzący:  Mirelka

„pobyt” na oddziale do: 09.11.2020KARTA PACJENTA

„ pacjent": O uzdrowienie dla Joli

„lekarz” prowadzący:  Anna

„pobyt” na oddziale do: 10.11.2020


KARTA PACJENTA

„ pacjent": W intencji młodzieży przygotowującej się do bierzmowania i ich rodzin

„lekarz” prowadzący:  Celina

„pobyt” na oddziale do: 12.11.2020


KARTA PACJENTA

„ pacjent": O dar trwania w łasce sakramentalnej i pokorę serca.

„lekarz” prowadzący:
  Emilia 

„pobyt” na oddziale do: 21.11.2020


KARTA PACJENTA

„ pacjent": O uzdrowienie z chorób kobiecych i chorób przewodu pokarmowego

„lekarz” prowadzący:
  Teresa

„pobyt” na oddziale do: 21.11.2020


KARTA PACJENTA

„ pacjent": O dary Ducha Świętego i uwolnienie z nałogów dla Agnieszki

„lekarz” prowadzący:
  czeka na lekarza

„pobyt” na oddziale do:


KARTA PACJENTA

„ pacjent": O dobre wyniki badań dla Marty


„lekarz” prowadzący:  czeka na lekarza

„pobyt” na oddziale do:


ORDYNATOR ODDZIAŁU:

JEZUS CHRYSTUS


LEKARZE WSPOMAGAJĄCY:


ZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI:


REGULAMIN OIOM-u

 

Każdy „pacjent” przebywający na naszym oddziale otaczany jest troską i miłością, a nasza „kadra” kieruje się następującymi zasadami:

 

1. „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary” (Mt 9, 12-13).

2. „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40).

3. „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Łk 17, 19).

4. „Módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego” (Jk 5, 16).

5. „On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany” (Ps 147, 3).

6. „Synu, w chorobie swej nie odwracaj się od Pana, ale módl się do Niego, a On cię uleczy” (Syr 38,9).

7. „Wysłuchaj mnie, Panie, bo Twoja łaska pełna jest dobroci; wejrzyj na mnie w ogromie swego miłosierdzia!” (Ps 69, 17).

8. „Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów” (1P 4, 8).

9. „Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie” (Ef 4, 32).

10. „Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe” (Ga 6, 2).