Witamy na „duchowym OIOM-ie”,

czyli „Oddziale Intencji Objętych Modlitwą”.


Stworzyliśmy to miejsce z myślą o wszystkich,

którzy potrzebują modlitwy i chcących „omodlić” podane intencje.

Zasada jest prosta.

W konkretnej intencji modli się zgłoszona osoba przez jeden miesiąc.

Odmawia codziennie dowolnie wybraną przez siebie modlitwę.


I. Jak zgłosić intencję?

1. Wysyłasz e-mail na adres: intencjemb@interia.pl

2. W tytule wiadomości wpisujesz: OIOM – pacjent.

3. W treści wiadomości zgłaszasz intencję modlitewną.

4. W jednej wiadomości można zgłosić tylko jedną intencję.

5. Intencja będzie „omadlana” przez miesiąc; gdyby trzeba było dalej się modlić, musisz zgłosić intencję ponownie.

6. Warto rozważyć, czy zgłaszając intencję modlitewną, samemu nie stać się "lekarzem" i włączyć się w modlitwę?


II. Jak przyłączyć się do modlitwy?

1. Wysyłasz e-mail na adres: intencjemb@interia.pl

2. W tytule wiadomości wpisujesz: OIOM – lekarz.

3. W treści wiadomości podajesz swoje imię lub pseudonim lub pierwszą literę imienia.

4. Czekasz aż Twoje imię pojawi się wraz z intencją na stronie „OIOM-u”.

5. Zaczynasz się modlić wybraną modlitwą codziennie przez miesiąc – w informacji (w "Karcie Pacjenta") będzie podana data zakończenia modlitwy.

Aktualnie na oddziale przebywają:KARTA PACJENTA

„ pacjent": O uzdrowienie Mateusza z nowotworu.

„lekarz” prowadzący: Mirelka P.

„pobyt” na oddziale do: 24.08.2019


KARTA PACJENTA

„ pacjent": O cud uzdrowienia wujka Marka.

„lekarz” prowadzący: Anna

„pobyt” na oddziale do: 25.08.2019


KARTA PACJENTA

„ pacjent": O szczęśliwe rozwiązanie.

„lekarz” prowadzący: Renata

„pobyt” na oddziale do: 28.08.2019


KARTA PACJENTA

„ pacjent": W int. Laury i jej rodziny.

„lekarz” prowadzący: Sławomir

„pobyt” na oddziale do: 30.08.2019


KARTA PACJENTA

„ pacjent": O uzdrowienie Piotra.

„lekarz” prowadzący: Celina

„pobyt” na oddziale do: 01.09.2019


KARTA PACJENTA

„ pacjent": W int. Marcina.

„lekarz” prowadzący: JPŁ

„pobyt” na oddziale do: 23.09.2019


KARTA PACJENTA

„ pacjent": O zdrowie dla Edyty.

„lekarz” prowadzący: Jadwiga S

„pobyt” na oddziale do: 23.09.2019


KARTA PACJENTA

„ pacjent": O zdrowie dla syna.

„lekarz” prowadzący: Gama

„pobyt” na oddziale do: 23.09.2019


KARTA PACJENTA

„ pacjent": O miłosierdzie i cud uzdrowienia dla Piotra.

„lekarz” prowadzący: czekamy na lekarza

„pobyt” na oddziale do: 


KARTA PACJENTA

„ pacjent": O zgodę pomiędzy rodzeństwem i wyrwanie syna z nałogu.

„lekarz” prowadzący: czekamy na lekarza

„pobyt” na oddziale do: 


KARTA PACJENTA

„ pacjent": O rozwiązanie problemów osobistych i zawodowych Jadwigi.

„lekarz” prowadzący: czekamy na lekarza

„pobyt” na oddziale do: 


KARTA PACJENTA

„ pacjent": O cud uzdrowienia.

„lekarz” prowadzący: czekamy na lekarza

„pobyt” na oddziale do: 


KARTA PACJENTA

„ pacjent": O powrót Oli do dzieci i męża.

„lekarz” prowadzący: czekamy na lekarza

„pobyt” na oddziale do: 


ORDYNATOR ODDZIAŁU:

JEZUS CHRYSTUS


LEKARZE WSPOMAGAJĄCY:


ZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI:


REGULAMIN OIOM-u

 

Każdy „pacjent” przebywający na naszym oddziale otaczany jest troską i miłością, a nasza „kadra” kieruje się następującymi zasadami:

 

1. „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary” (Mt 9, 12-13).

2. „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40).

3. „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Łk 17, 19).

4. „Módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego” (Jk 5, 16).

5. „On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany” (Ps 147, 3).

6. „Synu, w chorobie swej nie odwracaj się od Pana, ale módl się do Niego, a On cię uleczy” (Syr 38,9).

7. „Wysłuchaj mnie, Panie, bo Twoja łaska pełna jest dobroci; wejrzyj na mnie w ogromie swego miłosierdzia!” (Ps 69, 17).

8. „Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów” (1P 4, 8).

9. „Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie” (Ef 4, 32).

10. „Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe” (Ga 6, 2).