Witamy na „duchowym OIOM-ie”,

czyli „Oddziale Intencji Objętych Modlitwą”.


Stworzyliśmy to miejsce z myślą o wszystkich,

którzy potrzebują modlitwy i chcących „omodlić” podane intencje.

Zasada jest prosta.

W konkretnej intencji modli się zgłoszona osoba przez jeden miesiąc.

Odmawia codziennie dowolnie wybraną przez siebie modlitwę.


I. Jak zgłosić intencję?

1. Wysyłasz e-mail na adres: intencjemb@interia.pl

2. W tytule wiadomości wpisujesz: OIOM – pacjent.

3. W treści wiadomości zgłaszasz intencję modlitewną.

4. W jednej wiadomości można zgłosić tylko jedną intencję.

5. Intencja będzie „omadlana” przez miesiąc; gdyby trzeba było dalej się modlić, musisz zgłosić intencję ponownie.

6. Warto rozważyć, czy zgłaszając intencję modlitewną, samemu nie stać się "lekarzem" i włączyć się w modlitwę?


II. Jak przyłączyć się do modlitwy?

1. Wysyłasz e-mail na adres: intencjemb@interia.pl

2. W tytule wiadomości wpisujesz: OIOM – lekarz.

3. W treści wiadomości podajesz swoje imię lub pseudonim lub pierwszą literę imienia.

4. Czekasz aż Twoje imię pojawi się wraz z intencją na stronie „OIOM-u”.

5. Zaczynasz się modlić wybraną modlitwą codziennie przez miesiąc – w informacji (w "Karcie Pacjenta") będzie podana data zakończenia modlitwy.

Aktualnie na oddziale przebywają:KARTA PACJENTA

„ pacjent": O zdrowie dla Sławomira

„lekarz” prowadzący: Aga

„pobyt” na oddziale do: 7.11.2019
KARTA PACJENTA

„ pacjent": O zgodę pomiędzy rodzeństwem i uzdrowienie syna z nałogu

„lekarz” prowadzący: BiPi

„pobyt” na oddziale do: 9.11.2019KARTA PACJENTA

„ pacjent": O uzdrowienie dla Katarzyny

„lekarz” prowadzący: Janek

„pobyt” na oddziale do: 12.11.2019KARTA PACJENTA

„ pacjent": O Miłosierdzie i cud uzdrowienia dla Piotra

„lekarz” prowadzący: BiPi

„pobyt” na oddziale do: 7.11.2019KARTA PACJENTA

„ pacjent": O nawrócenie i światło Ducha Świętego na drodze życia dla Henryka

„lekarz” prowadzący: Kasia

„pobyt” na oddziale do: 5.11.2019KARTA PACJENTA

„ pacjent": O chrześcijańskie życie rodzin.

„lekarz” prowadzący: czeka na lekarza

„pobyt” na oddziale do:KARTA PACJENTA

„ pacjent": O uzdrowienie z nowotworu Mateusza

„lekarz” prowadzący: BiPi

„pobyt” na oddziale do: 09.11.2019


KARTA PACJENTA

„ pacjent": O potrzebne łaski dla kapłanów posługujących w naszej parafii.

„lekarz” prowadzący: Celina

„pobyt” na oddziale do: 10.11.2019


KARTA PACJENTA

„ pacjent": Prośba o nawrócenie męża, dzieci i wnuków.

„lekarz” prowadzący: Kajtek

„pobyt” na oddziale do: 11.11.2019


KARTA PACJENTA

„ pacjent": O zdrowie dla całej rodziny i opiekę Bożą w podróży.

„lekarz” prowadzący: czeka na lekarza

„pobyt” na oddziale do:


KARTA PACJENTA

„ pacjent": O dar uzdrowienia dla wujka Janka

„lekarz” prowadzący: czeka na lekarza

„pobyt” na oddziale do:


KARTA PACJENTA

„ pacjent": O uzdrowienie syna.

„lekarz” prowadzący: Jadwiga S.

„pobyt” na oddziale do: 5.11.2019


ORDYNATOR ODDZIAŁU:

JEZUS CHRYSTUS


LEKARZE WSPOMAGAJĄCY:


ZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI:


REGULAMIN OIOM-u

 

Każdy „pacjent” przebywający na naszym oddziale otaczany jest troską i miłością, a nasza „kadra” kieruje się następującymi zasadami:

 

1. „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary” (Mt 9, 12-13).

2. „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40).

3. „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Łk 17, 19).

4. „Módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego” (Jk 5, 16).

5. „On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany” (Ps 147, 3).

6. „Synu, w chorobie swej nie odwracaj się od Pana, ale módl się do Niego, a On cię uleczy” (Syr 38,9).

7. „Wysłuchaj mnie, Panie, bo Twoja łaska pełna jest dobroci; wejrzyj na mnie w ogromie swego miłosierdzia!” (Ps 69, 17).

8. „Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów” (1P 4, 8).

9. „Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie” (Ef 4, 32).

10. „Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe” (Ga 6, 2).