GODZINKI DO NAJSŁODSZEGO SERCA JEZUSOWEGO

tekst pochodzi ze "Śpiewnika Kościelnego i Domowego wraz z Książką Modlitewną",

wydanego w Częstochowie w roku 1881


Godzinki śpiewamy w każdy piątek o godz. 7.30

(z wyjątkiem piątków wielkopostnych - śpiewamy wtedy Godzinki do Męki Pańskiej)JUTRZNIA

Zacznijcie wargi nasze, chwalić Pana swego,
Zacznijcie opowiadać dobroć Serca Jego.
Przyjdź nam Jezu na pomoc z miłością serdeczną,
Byśmy w Tobie znaleźli obronę bezpieczną.
Chwała bądź Bogu, Ojcu, także i Synowi,
I równemu Im w Bóstwie Świętemu Duchowi;
Jak była na początku, teraz i na wieki,
Nie wypuszczaj nas Jezu z Twej świętej opieki.

 

HYMN

Zawitaj słodkie Serce Jezusa miłego,
Ty żeś z nieba zstąpiło dla ludu grzesznego.
O dobrotliwe Serce, Stolico litości,
Tyś to Ojca błagało za światowe złości.
Serce, Tyś pojednało Boga z grzesznikami,
Jak wieleś pracowało, wszelkimi siłami.
Żyłoś trzydzieści trzy lat w człowieczej postaci,
Kochałoś tak grzeszniki, jako swoich braci.

 

K. Stwórz Boże we mnie serce czyste
W. I odnów we mnie moc ducha
K. Panie wysłuchaj modlitwy nasze
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się: Jezu najdobrotliwszy, który z niepojętej miłości ku rodzajowi ludzkiemu zstąpiłeś na ziemię, chcąc przebłagać Majestat Boski za grzechy całego świata, zapomniawszy Bóstwa swojego, raczyłeś podjąć tak wiele okrucieństwa, zniewag, zelżywości, ran i boleści, na ostatek i śmierć najokropniejszą za nas podjąłeś; + prosimy Cię serdecznie, przez dobroć Serca Twojego, zmiłuj się nad nami; * wlej w nasze serca pamięć o nieograniczonej miłości Twojej i spraw, abyśmy Cię grzechami nie zasmucali i w życiu i po śmierci miłowali na wieki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen

 

K. Panie wysłuchaj modlitwy nasze
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen

 

PRYMA

Przyjdź nam Jezu na pomoc z miłością serdeczną,
Byśmy w Tobie znaleźli obronę bezpieczną.
Chwała bądź Bogu, Ojcu, także i Synowi,
I równemu Im w Bóstwie Świętemu Duchowi;
Jak była na początku, teraz i na wieki,
Nie wypuszczaj nas Jezu z Twej świętej opieki.

 

HYMN

Witaj Serce najświętsze, któreś żyjąc z nami
Miłości nas uczyło swymi przykładami.
Tyś z miłości kalectwo wszelkie uzdrawiało,
I grzesznikom skruszonym grzechy odpuszczało.
Tyś nauki po świecie przykładne dawało,
Tyś Boga prawdziwego ludziom ogłaszało,
Tyś nakarmiło rzesze, pięciorgiem chlebami,
Pięć tysięcy na puszczy, i dwiema rybami.

 

K. Serce miłosierne racz być zawsze z nami
W. Wspieraj nas nieustannie swoimi łaskami
K. Panie wysłuchaj modlitwy nasze
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się: Jezu najdobrotliwszy, który z niepojętej miłości ku rodzajowi ludzkiemu zstąpiłeś na ziemię, chcąc przebłagać Majestat Boski za grzechy całego świata, zapomniawszy Bóstwa swojego, raczyłeś podjąć tak wiele okrucieństwa, zniewag, zelżywości, ran i boleści, na ostatek i śmierć najokropniejszą za nas podjąłeś; + prosimy Cię serdecznie, przez dobroć Serca Twojego, zmiłuj się nad nami; * wlej w nasze serca pamięć o nieograniczonej miłości Twojej i spraw, abyśmy Cię grzechami nie zasmucali i w życiu i po śmierci miłowali na wieki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen

 

K. Panie wysłuchaj modlitwy nasze
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen

 

TERCJA

Przyjdź nam Jezu na pomoc z miłością serdeczną,
Byśmy w Tobie znaleźli obronę bezpieczną.
Chwała bądź Bogu, Ojcu, także i Synowi,
I równemu Im w Bóstwie Świętemu Duchowi;
Jak była na początku, teraz i na wieki,
Nie wypuszczaj nas Jezu z Twej świętej opieki.

 

HYMN

Nie dość z Serca dobroci, wskrzeszasz umarłego
Łazarza i przywracasz do życia pierwszego,
Ale i dusze leczysz, w ostatnim momencie,
Gdy Sakrament stanowisz w Nowym Testamencie.
O serdeczna miłości co Cię tak zniżyło,
I że Cię do umycia nóg uczniów schyliło;
Nawet i Judaszowe umywałeś nogi,
Chcący abyś go odwiódł od piekielnej drogi.

 

K. Serce Jezusowe obmyj z nas każdego
W. Byśmy się ustrzegli od grzechu każdego
K. Panie wysłuchaj modlitwy nasze
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się: Jezu najdobrotliwszy, który z niepojętej miłości ku rodzajowi ludzkiemu zstąpiłeś na ziemię, chcąc przebłagać Majestat Boski za grzechy całego świata, zapomniawszy Bóstwa swojego, raczyłeś podjąć tak wiele okrucieństwa, zniewag, zelżywości, ran i boleści, na ostatek i śmierć najokropniejszą za nas podjąłeś; + prosimy Cię serdecznie, przez dobroć Serca Twojego, zmiłuj się nad nami; * wlej w nasze serca pamięć o nieograniczonej miłości Twojej i spraw, abyśmy Cię grzechami nie zasmucali i w życiu i po śmierci miłowali na wieki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen

 

K. Panie wysłuchaj modlitwy nasze
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen

 

SEKSTA

Przyjdź nam Jezu na pomoc z miłością serdeczną,
Byśmy w Tobie znaleźli obronę bezpieczną.
Chwała bądź Bogu, Ojcu, także i Synowi,
I równemu Im w Bóstwie Świętemu Duchowi;
Jak była na początku, teraz i na wieki,
Nie wypuszczaj nas Jezu z Twej świętej opieki.

 

HYMN

O Jezu co za boleść była Serca Twego,
Gdyś się w Ogrójcu modlił za człeka grzesznego.
Krwawym się potem pocił modląc się za ludzi,
Niechajże nas Twa dobroć do miłości wzbudzi.
O Jezu co za boleść Serce Twoje czuje,
Kiedy Judasz zdradziecko k’Tobie przystępuje.
Całowaniem zdradliwym wydał Pana swego,
O Jezu zachowaj, od fałszu każdego.

 

K. Od fałszu i obłudy zachowaj nas, Boże
W. Niechaj nam dobroć Serca Twego dopomoże
K. Panie wysłuchaj modlitwy nasze
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się: Jezu najdobrotliwszy, który z niepojętej miłości ku rodzajowi ludzkiemu zstąpiłeś na ziemię, chcąc przebłagać Majestat Boski za grzechy całego świata, zapomniawszy Bóstwa swojego, raczyłeś podjąć tak wiele okrucieństwa, zniewag, zelżywości, ran i boleści, na ostatek i śmierć najokropniejszą za nas podjąłeś; + prosimy Cię serdecznie, przez dobroć Serca Twojego, zmiłuj się nad nami; * wlej w nasze serca pamięć o nieograniczonej miłości Twojej i spraw, abyśmy Cię grzechami nie zasmucali i w życiu i po śmierci miłowali na wieki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen

 

K. Panie wysłuchaj modlitwy nasze
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen

 

NONA

Przyjdź nam Jezu na pomoc z miłością serdeczną,
Byśmy w Tobie znaleźli obronę bezpieczną.
Chwała bądź Bogu, Ojcu, także i Synowi,
I równemu Im w Bóstwie Świętemu Duchowi;
Jak była na początku, teraz i na wieki,
Nie wypuszczaj nas Jezu z Twej świętej opieki.

 

HYMN

O Jezu co za boleść Serce Twe cierpiało,
W ten czas gdy Cię swawolne żołnierstwo pojmało,
Od uczniów opuszczony, wrodzy Cię dręczyli,
Powrozami krepując, bezlitośnie bili.
Jak złoczyńcę jakiego pod sąd Cię oddają,
O Jezu, jakże Bóstwu Twemu uwłaczają.
Padajmyż na kolana razem z Aniołami,
O Boże w ludzkim ciele, zmiłuj się nad nami.

 

K. Od ślepoty zachowaj Jezu serca nasze
W. Byśmy w Tobie zawsze uznawali Pana swego
K. Panie wysłuchaj modlitwy nasze
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się: Jezu najdobrotliwszy, który z niepojętej miłości ku rodzajowi ludzkiemu zstąpiłeś na ziemię, chcąc przebłagać Majestat Boski za grzechy całego świata, zapomniawszy Bóstwa swojego, raczyłeś podjąć tak wiele okrucieństwa, zniewag, zelżywości, ran i boleści, na ostatek i śmierć najokropniejszą za nas podjąłeś; + prosimy Cię serdecznie, przez dobroć Serca Twojego, zmiłuj się nad nami; * wlej w nasze serca pamięć o nieograniczonej miłości Twojej i spraw, abyśmy Cię grzechami nie zasmucali i w życiu i po śmierci miłowali na wieki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen

K. Panie wysłuchaj modlitwy nasze
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywaj± w pokoju.
W. Amen

 

NIESZPORY

Przyjdź nam Jezu na pomoc z miłością serdeczną,
Byśmy w Tobie znaleźli obronę bezpieczną.
Chwała bądź Bogu, Ojcu, także i Synowi,
I równemu Im w Bóstwie Świętemu Duchowi;
Jak była na początku, teraz i na wieki,
Nie wypuszczaj nas Jezu z Twej świętej opieki.

 

HYMN

O serdeczna miłości Jezusa naszego,
Jak wieleś ucierpiało u Annasza złego,
Wzgardy i zelżywości, i srogi policzek,
Nad Tobą wymyślali, zwiedzony lud wszystek.
Do więzienia wtrącony przez człowieka złego,
Nikt z nas nigdy nie pojmie cierpienia Twojego.
Do słupa przywiązali, bijąc w twarz i szyję,
Kazali prorokować: Jezu, kto Cię bije?

 

K. Chwalimy Jezu, dobroć Serca Twego
W. Boś wiele wycierpiał dla ludu swojego
K. Panie wysłuchaj modlitwy nasze
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się: Jezu najdobrotliwszy, który z niepojętej miłości ku rodzajowi ludzkiemu zstąpiłeś na ziemię, chcąc przebłagać Majestat Boski za grzechy całego świata, zapomniawszy Bóstwa swojego, raczyłeś podjąć tak wiele okrucieństwa, zniewag, zelżywości, ran i boleści, na ostatek i śmierć najokropniejszą za nas podjąłeś; + prosimy Cię serdecznie, przez dobroć Serca Twojego, zmiłuj się nad nami; * wlej w nasze serca pamięć o nieograniczonej miłości Twojej i spraw, abyśmy Cię grzechami nie zasmucali i w życiu i po śmierci miłowali na wieki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen

K. Panie wysłuchaj modlitwy nasze
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywaj± w pokoju.
W. Amen

 

KOMPLETA

Nawróć Jezu grzeszników z dobroci do siebie,
Daj byśmy Cię chwalili z wybranymi w niebie.
Przyjdź nam Jezu na pomoc z miłością serdeczną,
Byśmy w Tobie znaleźli obronę bezpieczną.
Chwała bądź Bogu, Ojcu, także i Synowi,
I równemu Im w Bóstwie Świętemu Duchowi;
Jak była na początku, teraz i na wieki,
Nie wypuszczaj nas Jezu z Twej świętej opieki.

 

HYMN

O Jezu ukochany, serdeczna miłości,
Jak srodześ biczowany za nasze słabości,
Jezu w ciernie ubrany przez człowieka złego,
Jezu na śmierć sądzony przez złego sędziego.
Dźwigając krzyż na straszną górę Kalwaryi,
Spotykasz się ze Sercem bolesnym Maryi.
Gdy z miłości na krzyżu Pan Jezus umiera,
Woła: Pragnę zbawienia, niebo nam otwiera.

 

K. Proś Jezu, Ojca za nami grzesznymi
W. By nas połączył w niebie razem ze Świętymi
K. Panie wysłuchaj modlitwy nasze
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się: Jezu najdobrotliwszy, który z niepojętej miłości ku rodzajowi ludzkiemu zstąpiłeś na ziemię, chcąc przebłagać Majestat Boski za grzechy całego świata, zapomniawszy Bóstwa swojego, raczyłeś podjąć tak wiele okrucieństwa, zniewag, zelżywości, ran i boleści, na ostatek i śmierć najokropniejszą za nas podjąłeś; + prosimy Cię serdecznie, przez dobroć Serca Twojego, zmiłuj się nad nami; * wlej w nasze serca pamięć o nieograniczonej miłości Twojej i spraw, abyśmy Cię grzechami nie zasmucali i w życiu i po śmierci miłowali na wieki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen

 

K. Panie wysłuchaj modlitwy nasze
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywaj± w pokoju.
W. Amen

 

OFIAROWANIE GODZINEK

Te godzinki na chwałę Twoją ofiarujem,
Oraz i nasze serca wiecznie Ci darujem.
Przyjmijże je łaskawie ze szczerej miłości,
O Jezu dobrotliwy, odpuść nasze złości.
Bo bardziej Ci złość nasza Serce Twe zraniła,
Niźli włócznia żołnierza, choć Ci bok przebiła.
O Jezu, Tyś krwią z boku otwarł oko jego,
Na ów czas Ciebie poznał Boga prawdziwego.
O Jezu, my Cię znamy, wiarą oświeceni,
Daj, byśmy przez Twą mękę mogli być zbawieni.
Odpuść nam nieprawości, żałujem serdecznie,
Daj, byśmy Cię chwalili na wiek wieków wiecznie.

 

K. O Najświętsze Serce Zbawiciela naszego
W. Bądź pochwalone przez człeka każdego.

 

Módlmy się: O najmilszy Jezu, aby pociągnąć serca nasze do Twojej miłości, dałeś nam na pokarm Serce Twoje w Przenajświętszym Sakramencie + spraw miłościwie, abyśmy Ciebie, Odkupiciela naszego chwalili * i Najświętszemu Sercu Twojemu cześć oddawali. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen