całodzienna
Adoracja Najświętszego Sakramentu

w roku 2020


2 stycznia

6 lutego

5 marca

2 kwietnia

7 maja

4 czerwca

2 lipca

6 sierpnia

3 września

1 października

5 listopada

3 grudnia