Do uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych

 Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Koszęcinie

mających lekcje z księdzem Leszkiem.

 Minął pierwszy tydzień Waszej nauki w domu i ogólnonarodowej kwarantanny. Mam nadzieję, że pamiętacie o tym żeby od czasu do czasu zrobić powtórkę z religii, a także o zaleceniach biskupa by uczestniczyć wirtualnie we Mszy świętej przez telewizor lub komputer, oraz by samemu odmawiać modlitwę. Z tego nie jesteśmy zwolnieni.

Jeżeli chodzi o naukę, zachęcam wszystkich aby zajrzeli na stronę internetową www.biblionerzy.pl

Istnieje tam możliwość powtórzenia sobie wielu kwestii związanych z nauczanym przedmiotem.

 

Pozdrawiam

ksiądz Leszek

Szczęść Boże!W związku z odwołaniem zajęć szkolnych proszę, aby uczniowie będąc w domu nie zapominali, że religia to nie tylko przedmiot w szkole, ale również wybór drogi życiowej. Pomimo braku obowiązku szkolnego, a w wielu przypadkach i obowiązku spełnianiu praktyk religijnych przez uczestnictwo we mszy świętej, proszę zadbać o swoje życie duchowe przez osobistą modlitwę, odprawianie nabożeństw wielkopostnych i innych oraz przez wirtualne uczestnictwo we Mszy Świętej.

Dla uczniów klas ósmych bardzo ważne w tym czasie jest przygotowanie się do egzaminów bez względu na to kiedy one się odbędą. Proszę jednak aby wszyscy uczniowie pamiętali o przypominaniu sobie zasad z katechizmu ogólnego, podstawowych modlitw oraz dekalogu. Uczniów klas 8 proszę aby postarali się o wykonanie zadania domowego związanego z czytaniami okresu Wielkiego Postu.
Jeżeli chodzi o przygotowanie do bierzmowania to proszę aby kandydaci postarali się o uzupełnienie i przygotowanie wszelkich brakujących dokumentów. Nie chcę, aby dostarczono mi osobiście brakujących aktów chrztu i innych materiałów, natomiast proszę mieć je przygotowane. Proszę także, aby kandydaci do bierzmowania wybrali sobie imię oraz potrafili uzasadnić dlaczego takie imię wybrali, dlaczego ten święty ma być ich patronem. Uzasadnieniem może być nabożeństwo do danego świętego lub na przykład imię po bliskiej osobie z rodziny. Proszę też o napisanie uzasadnienia: dlaczego chcę przyjąć ten sakrament?

Na dzień dzisiejszy przyjęcie sakramentu bierzmowania dla osób przygotowujących się w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie jest przełożone na dalszy bliżej nieokreślony termin. Wszelkie informacje Będą udzielane poprzez stronę parafialną Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie, a także za pomocą dziennika internetowego Librus.

Do uczniów klas siódmych zwracam się z następującą prośbą: proszę powtórzyć sobie ostatnie tematy związane z Triduum Paschalnym czyli: z ostatnią wieczerzą, męką i zmartwychwstaniem Pana Jezusa. Jeżeli ktoś nie posiada w domu podręcznika, bo na przykład został on w szafce szkolnej, to bez problemu wszystkie informacje może znaleźć w internecie, a podstawowe modlitwy są w książeczce: Droga do nieba.


Uczniów klas szóstych proszę aby powtarzali sobie modlitwy z katechizmu.


Wszystkich pozdrawiam. Życzę dużo siły i zdrowia. Niech ten czas nie będzie zmarnowany.

Niech Pan Wam błogosławi.

Szczęść Boże!

Ks Leszek - katecheta.