Miejscowość Koszęcin jest wzmiankowana w 1275 roku. W tym roku biskup krakowski Paweł z Przemkowa nadał nowo poświęconemu kościołowi w Kamieniu dziesięciny z Koszęcina. W 1302 roku wieś wspomniana jest jako własność ojców cystersów z Jemielnicy, a w 1416 roku wskazana jest jako „Constantin”. Od XV wieku Koszęcin ze swym kościołem pw. Świętej Trójcy należał (jako filia) do parafii w Sadowie. W 1868 roku utworzono w Koszęcinie kurację, a w 1869 roku samodzielną parafię przy kościele zamkowym pw. Wniebowzięcia NMP. Świątynia, zbudowana na mocy fundacji w latach 1609–46, należała od pierwszej połowy XVII wieku do 1908 roku do katolików z Koszęcina i była kościołem filialnym parafii w Sadowie. Posługę duszpasterską spełniał każdorazowy kapelan zamkowy. 29 lipca 1647 roku poświęcenia kościoła dokonał biskup wrocławski Karol Neander. W latach 1907–08 wybudowano przy udziale księcia Karla Gottfrieda zu Hohenlohe Ingelfingen obecny, neogotycki kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to największy kościół w okolicy, mogący pomieścić 2 500 wiernych. Jego poświęcenie miało miejsce 15 października 1908 roku.

źródło: witryna internetowa Kurii Diecezjalnej w Gliwicach

 


Niektóre źródła podają, że kościół poświęcono w niedzielę 27 września, a aktu tego dokonał ks. dziekan Garnczarski z Dobrodzienia.

W roku 1919 obchodzono 50 rocznicę wyłączenia Koszęcina z parafii sadowskiej. Mszę św. odprawił ks. proboszcz Urban z Sadowa, a homilię wygłosił ks. dziekan Hęciński z Lublińca.


15 czerwca 1916 roku, kardynał Adolf Bertram (biskup wrocławski) dokonał konsekracji kościoła.

cache_42190464b6c3jpg

Książę Karl Gottfried zu Hohenlohe IngelfingenREKOLEKCJONIŚCI I MISJONARZE:

 

2007 – rekolekcje wielkopostne

ks. Jan Stec CSsR

(redemptorysta z Gliwic)

 

2007 – misje święte

O. Cherubin Żyłka OFM

O. Jozafat Gohly OFM

(franciszkanie prowincji wrocławskiej)

 

2008 – rekolekcje wielkopostne

ks. dr Marek Łuczak

(redaktor „Gościa Niedzielnego”

archidiec. katowicka)

 

2008 – odnowienie misji

O. Jozafat Gohly OFM

 

2009 – rekolekcje wielkopostne

ks. dr Krzysztof Kmak

(prefekt Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach)

 

2010 – rekolekcje wielkopostne

ks. dr Rafał Śpiewak

(duszpasterz akademicki z Rybnika)

 

2011 – rekolekcje wielkopostne

ks. bp Antoni Długosz

(biskup pomocniczy z Częstochowy)

 

2012 – rekolekcje wielkopostne

o. Michajło Romaniv OP

(dominikanin z Fastowa,

diec. kijowsko-żytomierska, Ukraina)

 

2013 – rekolekcje wielkopostne

o. Ignacy Szczytowski OFM

(dyrektor Domu Pielgrzyma na Górze Św. Anny)

 

2014 – rekolekcje wielkopostne

 

szkolne: ks. Kazimierz Tomasiak

(wikariusz z Rusinowic)

 

parafialne: ks. dr Rafał Śpiewak

(duszpasterz akademicki z Rybnika)

 

2015 – rekolekcje wielkopostne

o. Arkadiusz Sędzielowski OMI

(oblat ze wspólnoty lublinieckiej)

 

2016 – rekolekcje wielkopostne

o. Remigiusz Tomasz Langer OFM

(franciszkanin z Panewnik)

 

2016 – misje święte

O. Arkadiusz Sędzielowski OMI

O. Jarosław Wiśniewski OMI

(oblaci z Lublińca)


KAZNODZIEJE ODPUSTOWI:

 

2007 – ks. Jerzy Faszczewski (wikariusz z Miasteczka Śl.)

2008 – ks. dr Rafał Śpiewak (duszpasterz akademicki z Rybnika)

2009 – ks. Krzysztof Sitek (proboszcz par. św. Piusa X  w Rudzie Śl.)

2010 – ks. dr Marek Łuczak (redaktor "Gościa Niedzielnego")

2011 – O. Paweł Ostrzałek OFM (franciszkanin z Panewnik)

2012 – ks. Krzysztof Domoracki (notariusz Kurii Diecezjalnej w Gliwicach)

2013 – ks. dr Grzegorz Gura (pracownik Sądu Biskupiego w Gliwicach)

2014 – ks. prałat Józef Bartoszek (emerytowany prob. ze Świerklańca)

2015 – O. Arkadiusz Sędzielowski OMI (oblat z Lublińca)

2016 – ks. Marcin Królik (wikariusz generalny diecezji gliwickiej)

2017 – ks. Jerzy Robok (emerytowany prob. z Tychów-Wilkowyj)

KAZNODZIEJE NA „GORZKICH ŻALACH”:

 

2007 – ks. Sławomir Madajewski

2008 – ks. Grzegorz Kunas

2009 – ks. Klaudiusz Kłaczka (proboszcz ze Strzebinia)

2010 – ks. Sławomir Madajewski

2011 – ks. Krzysztof Karkoszka

2012 – ks. Damian Kominek (wikariusz z Rusinowic)

2013 – ks. Krzysztof Sędłak (proboszcz z Drutarni)

2014 – ks. Grzegorz Brodziak (wikariusz z Sadowa)

2015 – ks. Sławomir Madajewski

2016 – ks. Sławomir Madajewski

2017 – ks. Kazimierz Tomasiak (wikariusz w Rusinowic)