GODZINKI DO NAJSŁODSZEGO SERCA JEZUSOWEGO

Tekst pochodzi ze śpiewnika Kościelnego i Domowego wraz z Książką Modlitewną”, wydanego w Częstochowie w roku 1881JUTRZNIA

Zacznijcie wargi nasze, chwalić Pana swego,
Zacznijcie opowiadać dobroć Serca Jego.
Przyjdź nam Jezu na pomoc z miłością serdeczną,
Byśmy w Tobie znaleźli obronę bezpieczną.
Chwała bądź Bogu, Ojcu, także i Synowi,
I równemu Im w Bóstwie Świętemu Duchowi;
Jak była na początku, teraz i na wieki,
Nie wypuszczaj nas Jezu z Twej świętej opieki.

 

HYMN

Zawitaj słodkie Serce Jezusa miłego,
Ty żeś z nieba zstąpiło dla ludu grzesznego.
O dobrotliwe Serce, Stolico litości,
Tyś to Ojca błagało za światowe złości.
Serce, Tyś pojednało Boga z grzesznikami,
Jak wieleś pracowało, wszelkimi siłami.
Żyłoś trzydzieści trzy lat w człowieczej postaci,
Kochałoś tak grzeszniki, jako swoich braci.

 

K. Stwórz Boże we mnie serce czyste
W. I odnów we mnie moc ducha
K. Panie wysłuchaj modlitwy nasze
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się: Jezu najdobrotliwszy, który z niepojętej miłości ku rodzajowi ludzkiemu zstąpiłeś na ziemię, chcąc przebłagać Majestat Boski za grzechy całego świata, zapomniawszy Bóstwa swojego, raczyłeś podjąć tak wiele okrucieństwa, zniewag, zelżywości, ran i boleści, na ostatek i śmierć najokropniejszą za nas podjąłeś; + prosimy Cię serdecznie, przez dobroć Serca Twojego, zmiłuj się nad nami; * wlej w nasze serca pamięć o nieograniczonej miłości Twojej i spraw, abyśmy Cię grzechami nie zasmucali i w życiu i po śmierci miłowali na wieki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen

 

K. Panie wysłuchaj modlitwy nasze
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen

 

PRYMA

Przyjdź nam Jezu na pomoc z miłością serdeczną,
Byśmy w Tobie znaleźli obronę bezpieczną.
Chwała bądź Bogu, Ojcu, także i Synowi,
I równemu Im w Bóstwie Świętemu Duchowi;
Jak była na początku, teraz i na wieki,
Nie wypuszczaj nas Jezu z Twej świętej opieki.

 

HYMN

Witaj Serce najświętsze, któreś żyjąc z nami
Miłości nas uczyło swymi przykładami.
Tyś z miłości kalectwo wszelkie uzdrawiało,
I grzesznikom skruszonym grzechy odpuszczało.
Tyś nauki po świecie przykładne dawało,
Tyś Boga prawdziwego ludziom ogłaszało,
Tyś nakarmiło rzesze, pięciorgiem chlebami,
Pięć tysięcy na puszczy, i dwiema rybami.

 

K. Serce miłosierne racz być zawsze z nami
W. Wspieraj nas nieustannie swoimi łaskami
K. Panie wysłuchaj modlitwy nasze
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się: Jezu najdobrotliwszy, który z niepojętej miłości ku rodzajowi ludzkiemu zstąpiłeś na ziemię, chcąc przebłagać Majestat Boski za grzechy całego świata, zapomniawszy Bóstwa swojego, raczyłeś podjąć tak wiele okrucieństwa, zniewag, zelżywości, ran i boleści, na ostatek i śmierć najokropniejszą za nas podjąłeś; + prosimy Cię serdecznie, przez dobroć Serca Twojego, zmiłuj się nad nami; * wlej w nasze serca pamięć o nieograniczonej miłości Twojej i spraw, abyśmy Cię grzechami nie zasmucali i w życiu i po śmierci miłowali na wieki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen

 

K. Panie wysłuchaj modlitwy nasze
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen

 

TERCJA

Przyjdź nam Jezu na pomoc z miłością serdeczną,
Byśmy w Tobie znaleźli obronę bezpieczną.
Chwała bądź Bogu, Ojcu, także i Synowi,
I równemu Im w Bóstwie Świętemu Duchowi;
Jak była na początku, teraz i na wieki,
Nie wypuszczaj nas Jezu z Twej świętej opieki.

 

HYMN

Nie dość z Serca dobroci, wskrzeszasz umarłego
Łazarza i przywracasz do życia pierwszego,
Ale i dusze leczysz, w ostatnim momencie,
Gdy Sakrament stanowisz w Nowym Testamencie.
O serdeczna miłości co Cię tak zniżyło,
I że Cię do umycia nóg uczniów schyliło;
Nawet i Judaszowe umywałeś nogi,
Chcący abyś go odwiódł od piekielnej drogi.

 

K. Serce Jezusowe obmyj z nas każdego
W. Byśmy się ustrzegli od grzechu każdego
K. Panie wysłuchaj modlitwy nasze
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się: Jezu najdobrotliwszy, który z niepojętej miłości ku rodzajowi ludzkiemu zstąpiłeś na ziemię, chcąc przebłagać Majestat Boski za grzechy całego świata, zapomniawszy Bóstwa swojego, raczyłeś podjąć tak wiele okrucieństwa, zniewag, zelżywości, ran i boleści, na ostatek i śmierć najokropniejszą za nas podjąłeś; + prosimy Cię serdecznie, przez dobroć Serca Twojego, zmiłuj się nad nami; * wlej w nasze serca pamięć o nieograniczonej miłości Twojej i spraw, abyśmy Cię grzechami nie zasmucali i w życiu i po śmierci miłowali na wieki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen

 

K. Panie wysłuchaj modlitwy nasze
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen

 

SEKSTA

Przyjdź nam Jezu na pomoc z miłością serdeczną,
Byśmy w Tobie znaleźli obronę bezpieczną.
Chwała bądź Bogu, Ojcu, także i Synowi,
I równemu Im w Bóstwie Świętemu Duchowi;
Jak była na poczśtku, teraz i na wieki,
Nie wypuszczaj nas Jezu z Twej świętej opieki.

 

HYMN

O Jezu co za bole¶ć była Serca Twego,
Gdy¶ się w Ogrójcu modlił za człeka grzesznego.
Krwawym się potem pocił modl±c się za ludzi,
Niechajże nas Twa dobroć do miło¶ci wzbudzi.
O Jezu co za bole¶ć Serce Twoje czuje,
Kiedy Judasz zdradziecko k’Tobie przystępuje.
Całowaniem zdradliwym wydał Pana swego,
O Jezu zachowaj, od fałszu każdego.

 

K. Od fałszu i obłudy zachowaj nas, Boże
W. Niechaj nam dobroć Serca Twego dopomoże
K. Panie wysłuchaj modlitwy nasze
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się: Jezu najdobrotliwszy, który z niepojętej miłości ku rodzajowi ludzkiemu zstąpiłeś na ziemię, chcąc przebłagać Majestat Boski za grzechy całego świata, zapomniawszy Bóstwa swojego, raczyłeś podjąć tak wiele okrucieństwa, zniewag, zelżywości, ran i boleści, na ostatek i śmierć najokropniejszą za nas podjąłeś; + prosimy Cię serdecznie, przez dobroć Serca Twojego, zmiłuj się nad nami; * wlej w nasze serca pamięć o nieograniczonej miłości Twojej i spraw, abyśmy Cię grzechami nie zasmucali i w życiu i po śmierci miłowali na wieki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen

 

K. Panie wysłuchaj modlitwy nasze
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen

 

NONA

Przyjdź nam Jezu na pomoc z miłością serdeczną,
Byśmy w Tobie znaleźli obronę bezpieczną.
Chwała bądź Bogu, Ojcu, także i Synowi,
I równemu Im w Bóstwie Świętemu Duchowi;
Jak była na początku, teraz i na wieki,
Nie wypuszczaj nas Jezu z Twej świętej opieki.

 

HYMN

O Jezu co za boleść Serce Twe cierpiało,
W ten czas gdy Cię swawolne żołnierstwo pojmało,
Od uczniów opuszczony, wrodzy Cię dręczyli,
Powrozami krepując, bezlitośnie bili.
Jak złoczyńcę jakiego pod sąd Cię oddają,
O Jezu, jakże Bóstwu Twemu uwłaczają.
Padajmyż na kolana razem z Aniołami,
O Boże w ludzkim ciele, zmiłuj się nad nami.

 

K. Od ślepoty zachowaj Jezu serca nasze
W. Byśmy w Tobie zawsze uznawali Pana swego
K. Panie wysłuchaj modlitwy nasze
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się: Jezu najdobrotliwszy, który z niepojętej miłości ku rodzajowi ludzkiemu zstąpiłeś na ziemię, chcąc przebłagać Majestat Boski za grzechy całego świata, zapomniawszy Bóstwa swojego, raczyłeś podjąć tak wiele okrucieństwa, zniewag, zelżywości, ran i boleści, na ostatek i śmierć najokropniejszą za nas podjąłeś; + prosimy Cię serdecznie, przez dobroć Serca Twojego, zmiłuj się nad nami; * wlej w nasze serca pamięć o nieograniczonej miłości Twojej i spraw, abyśmy Cię grzechami nie zasmucali i w życiu i po śmierci miłowali na wieki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen

K. Panie wysłuchaj modlitwy nasze
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywaj± w pokoju.
W. Amen

 

NIESZPORY

Przyjdź nam Jezu na pomoc z miłością serdeczną,
Byśmy w Tobie znaleźli obronę bezpieczną.
Chwała bądź Bogu, Ojcu, także i Synowi,
I równemu Im w Bóstwie Świętemu Duchowi;
Jak była na początku, teraz i na wieki,
Nie wypuszczaj nas Jezu z Twej świętej opieki.

 

HYMN

O serdeczna miłości Jezusa naszego,
Jak wieleś ucierpiało u Annasza złego,
Wzgardy i zelżywości, i srogi policzek,
Nad Tobą wymyślali, zwiedzony lud wszystek.
Do więzienia wtrącony przez człowieka złego,
Nikt z nas nigdy nie pojmie cierpienia Twojego.
Do słupa przywiązali, bijąc w twarz i szyję,
Kazali prorokować: Jezu, kto Cię bije?

 

K. Chwalimy Jezu, dobroć Serca Twego
W. Boś wiele wycierpiał dla ludu swojego
K. Panie wysłuchaj modlitwy nasze
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się: Jezu najdobrotliwszy, który z niepojętej miłości ku rodzajowi ludzkiemu zstąpiłeś na ziemię, chcąc przebłagać Majestat Boski za grzechy całego świata, zapomniawszy Bóstwa swojego, raczyłeś podjąć tak wiele okrucieństwa, zniewag, zelżywości, ran i boleści, na ostatek i śmierć najokropniejszą za nas podjąłeś; + prosimy Cię serdecznie, przez dobroć Serca Twojego, zmiłuj się nad nami; * wlej w nasze serca pamięć o nieograniczonej miłości Twojej i spraw, abyśmy Cię grzechami nie zasmucali i w życiu i po śmierci miłowali na wieki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen

K. Panie wysłuchaj modlitwy nasze
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywaj± w pokoju.
W. Amen

 

KOMPLETA

Nawróć Jezu grzeszników z dobroci do siebie,
Daj byśmy Cię chwalili z wybranymi w niebie.
Przyjdź nam Jezu na pomoc z miłością serdeczną,
By¶my w Tobie znaleźli obronę bezpieczną.
Chwała bądź Bogu, Ojcu, także i Synowi,
I równemu Im w Bóstwie Świętemu Duchowi;
Jak była na początku, teraz i na wieki,
Nie wypuszczaj nas Jezu z Twej świętej opieki.

 

HYMN

O Jezu ukochany, serdeczna miłości,
Jak srodześ biczowany za nasze słabości,
Jezu w ciernie ubrany przez człowieka złego,
Jezu na śmierć sądzony przez złego sędziego.
Dźwigając krzyż na straszną górę Kalwaryi,
Spotykasz się ze Sercem bolesnym Maryi.
Gdy z miłości na krzyżu Pan Jezus umiera,
Woła: Pragnę zbawienia, niebo nam otwiera.

 

K. Proś Jezu, Ojca za nami grzesznymi
W. By nas połączył w niebie razem ze Świętymi
K. Panie wysłuchaj modlitwy nasze
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się: Jezu najdobrotliwszy, który z niepojętej miłości ku rodzajowi ludzkiemu zstąpiłeś na ziemię, chcąc przebłagać Majestat Boski za grzechy całego świata, zapomniawszy Bóstwa swojego, raczyłeś podjąć tak wiele okrucieństwa, zniewag, zelżywości, ran i boleści, na ostatek i śmierć najokropniejszą za nas podjąłeś; + prosimy Cię serdecznie, przez dobroć Serca Twojego, zmiłuj się nad nami; * wlej w nasze serca pamięć o nieograniczonej miłości Twojej i spraw, abyśmy Cię grzechami nie zasmucali i w życiu i po śmierci miłowali na wieki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen

 

K. Panie wysłuchaj modlitwy nasze
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywaj± w pokoju.
W. Amen

 

OFIAROWANIE GODZINEK

Te godzinki na chwałę Twoją ofiarujem,
Oraz i nasze serca wiecznie Ci darujem.
Przyjmijże je łaskawie ze szczerej miłości,
O Jezu dobrotliwy, odpuść nasze złości.
Bo bardziej Ci złość nasza Serce Twe zraniła,
Niźli włócznia żołnierza, choć Ci bok przebiła.
O Jezu, Tyś krwią z boku otwarł oko jego,
Na ów czas Ciebie poznał Boga prawdziwego.
O Jezu, my Cię znamy, wiarą oświeceni,
Daj, byśmy przez Twą mękę mogli być zbawieni.
Odpuść nam nieprawości, żałujem serdecznie,
Daj, byśmy Cię chwalili na wiek wieków wiecznie.

 

K. O Najświętsze Serce Zbawiciela naszego
W. Bądź pochwalone przez człeka każdego.

 

Módlmy się: O najmilszy Jezu, aby pociągnąć serca nasze do Twojej miłości, dałeś nam na pokarm Serce Twoje w Przenajświętszym Sakramencie + spraw miłościwie, abyśmy Ciebie, Odkupiciela naszego chwalili * i Najświętszemu Sercu Twojemu cześć oddawali. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen


Godzinki do Matki Bożej Bolesnej

Na Jutrznię


Zacznijcie usta nasze chwalić Pannę Świętą.
Zacznijcie boleść Matki głosić niepojętą.

Pani, siedmiu mieczami przebita boleści,
Spraw, niech każdy w swym sercu obraz Twój umieści.
 
Zanurz się duszo moja w morzu Jej cierpienia,
I w Jej sercu, w smutku szukaj ukojenia.

Chwała Ojcu i Jego na krzyżu Synowi,
I równemu Im w Bóstwie Świętemu Duchowi.

Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Witaj Matko Bolesna, Boga Służebnico,
Już w chwili zwiastowania Bolesna Dziewico.

Bo proroctwa wyroki dobrze Tobie znane,
Że Zbawiciel, Twe Dziecię, tak będzie nazwane:

"Wzgarda pospólstwa, robak, owca na zabicie",
A w stajence we żłobie zacznie ziemskie życie.

Słyszysz Kapłanko święta, słowa Symeona,
Że odkupienia świata Twój Jezus dokona.

Że znakiem nieuznanym będzie w Izraelu
Na upadek, powstanie położony wielu.

Składasz ofiarę z Syna, Bóg Ci Go zabierze,
O jakżeś wielka, Matko, w drogiej Twej ofierze.
 

K. Boleść jest nieustannie w sercu moim.
W. I duszę Twoją miecz przeniknie.

K. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się: Boże, w którego męce, według proroctwa Symeona, najsłodszą duszę chwalebnej Dziewicy i Matki Maryi miecz boleści przeniknął, spraw, prosimy, abyśmy, którzy Jej cierpienia i mękę ze czcią rozpamiętywamy, przez chwalebne zasługi i prośby wszystkich świętych wiernych miłośników krzyża owoc Twej Męki szczęśliwie otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.


W. Amen.

K. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.

K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

Na Prymę 

Pani, siedmiu mieczami przebita boleści,
Spraw, niech każdy w swym sercu obraz Twój umieści.

Zanurz się duszo moja w morzu Jej cierpienia,
I w Jej sercu, w smutku szukaj ukojenia.

Chwała Ojcu i Jego na krzyżu Synowi,
I równemu Im w Bóstwie Świętemu Duchowi.

Jak była na początku i zawsze, i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Zawitaj, Domie Złoty, Lilio śnieżnobiała,
Któraś Świętego świętych w objęciach trzymała.

Szczęście Twoje niebiańskie wieść zakłóca sroga,
Że na Twe Boskie Dziecię nastaje złość wroga.

Gdy Herod wyciąć każe pierworodne syny,
Uchodzisz z Twym Dziecięciem w Egiptu krainy.

Ptaki mają swe gniazda, lisy swe mieszkania,
Syn Boży jest bezdomny od życia zarania.

Dzielisz z świętym Józefem swe życie tułacze,
Ileż razy w niedoli Twa dusza zapłacze.

K. Ustało w boleści życie moje.
W. A lata moje we wzdychaniu.

K. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się: Boże, w którego męce, według proroctwa Symeona, najsłodszą duszę chwalebnej Dziewicy i Matki Maryi miecz boleści przeniknął, spraw, prosimy, abyśmy, którzy Jej cierpienia i mękę ze czcią rozpamiętywamy, przez chwalebne zasługi i prośby wszystkich świętych wiernych miłośników krzyża owoc Twej Męki szczęśliwie otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.


W. Amen.

K. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.

K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

Na Tercję 

Pani, siedmiu mieczami przebita boleści,
Spraw, niech każdy w swym sercu obraz Twój umieści.

Zanurz się duszo moja w morzu Jej cierpienia,
I w Jej sercu, w smutku szukaj ukojenia.

Chwała Ojcu i Jego na krzyżu Synowi,
I równemu Im w Bóstwie Świętemu Duchowi.

Jak była na początku i zawsze, i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Witaj, Wygnanko Święta w domu w Nazarecie,
Pełna szczęścia, żeś Twoje ocaliła Dziecię.

Szczęśliwaś Matko Boża, w Najświętszej Rodzinie,
Gdy patrzysz na Jezusa o każdej godzinie.

Skończyło lat dwanaście Twe Boskie Pacholę,
Idzie do Jeruzalem spełnić Pana wolę.

Został Jezus w świątyni wśród uczonych grona,
Wracasz sama z Józefem świętym zasmucona.

I niepewności boleść duszę Twą przysłania,
Nim Jezusa odnajdziesz po trzech dniach szukania.

K. Synu, czemuś nam to uczynił?
W. Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie

K. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się: Boże, w którego męce, według proroctwa Symeona, najsłodszą duszę chwalebnej Dziewicy i Matki Maryi miecz boleści przeniknął, spraw, prosimy, abyśmy, którzy Jej cierpienia i mękę ze czcią rozpamiętywamy, przez chwalebne zasługi i prośby wszystkich świętych wiernych miłośników krzyża owoc Twej Męki szczęśliwie otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.


W. Amen.

K. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.

K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

Na Sekstę 

Pani, siedmiu mieczami przebita boleści,
Spraw, niech każdy w swym sercu obraz Twój umieści.

Zanurz się duszo moja w morzu Jej cierpienia,
I w Jej sercu, w smutku szukaj ukojenia.

Chwała Ojcu i Jego na krzyżu Synowi,
I równemu Im w Bóstwie Świętemu Duchowi.

Jak była na początku i zawsze, i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Witaj, Matko niezłomna, cichych łez Krynico,
Oceanie cierpienia i zasług Skarbnico.

Nadeszła wypełnienia proroctwa godzina,
Odkupienie ludzkości przez Twojego Syna.

Idzie Jezus niewinny na śmierć zasądzony,
Trzykrotnie upadając krzyżem obciążony.

Na widok Twój, o Matko, wstaje Syn kochany,
Z wieńcem cierni na głowie zraniony, oplwany.

Odpychana przez wrogów, chwytasz ręce Jego,
I skrwawione do serca tulisz matczynego.

K. Z kim Cię porównam, aby Cię pocieszyć, Panno, Córko Syjońska?

W. Bo wielkie jest jak morze skruszenie Twoje.

K. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się: Boże, w którego męce, według proroctwa Symeona, najsłodszą duszę chwalebnej Dziewicy i Matki Maryi miecz boleści przeniknął, spraw, prosimy, abyśmy, którzy Jej cierpienia i mękę ze czcią rozpamiętywamy, przez chwalebne zasługi i prośby wszystkich świętych wiernych miłośników krzyża owoc Twej Męki szczęśliwie otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.


W. Amen.

K. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.

K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

Na Nonę 

Pani, siedmiu mieczami przebita boleści,
Spraw, niech każdy w swym sercu obraz Twój umieści.

Zanurz się duszo moja w morzu Jej cierpienia,
I w Jej sercu, w smutku szukaj ukojenia.

Chwała Ojcu i Jego na krzyżu Synowi,
I równemu Im w Bóstwie Świętemu Duchowi.

Jak była na początku i zawsze, i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Zawitaj, Męczenników Bolesna Królowo,
Żywy Krzyżu kolcami kwitniesz purpurowo.

Ewa w grzechu Adama zgubny udział brała,
Tyś za grzechy z Jezusem wespół umierała.

Przeżyłaś pełne hańby Syna krzyżowanie,
Jego na krzyżu mękę, bolesne konanie.

Tyś Syna Najświętszego na krzyżu straciła,
A nas jako Twe dzieci w boleściach zrodziła.

Testamentem Jezusa Tyś nam przekazana,
Przyjm nas, biednych grzeszników, Matko ukochana.

K. Królowo Męczenników, módl się za nami.
W. Któraś stała u stóp krzyża Jezusowego.

K. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się: Boże, w którego męce, według proroctwa Symeona, najsłodszą duszę chwalebnej Dziewicy i Matki Maryi miecz boleści przeniknął, spraw, prosimy, abyśmy, którzy Jej cierpienia i mękę ze czcią rozpamiętywamy, przez chwalebne zasługi i prośby wszystkich świętych wiernych miłośników krzyża owoc Twej Męki szczęśliwie otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.


W. Amen.

K. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.

K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

Na Nieszpory 

Pani, siedmiu mieczami przebita boleści,
Spraw, niech każdy w swym sercu obraz Twój umieści.

Zanurz się duszo moja w morzu Jej cierpienia,
I w Jej sercu, w smutku szukaj ukojenia.

Chwała Ojcu i Jego na krzyżu Synowi,
I równemu Im w Bóstwie Świętemu Duchowi.

Jak była na początku i zawsze, i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Witaj, żywy Ołtarzu, Matko odkupionych,
Witaj, Słońce miłości, Ucieczko strapionych.

Już oddał Jezus ducha, już Syn Twój nie żyje,
Już nie czuje, gdy włócznia Jego bok przeszyje.

Ty cierpisz dalej, Matko, i po Jego zgonie,
Zdejmują Syna z krzyża, kładą na Twym łonie.

Masz Go znowu przy sercu, lecz już nieżywego,
Pokrwawiona uściskiem ciała skrwawionego.

Całujesz martwe usta, liczysz wszystkie rany,
I gorzko szlochasz, Matko: Jezus mój kochany.

K. O wy wszyscy, którzy idziecie drogą, przystańcie i zobaczcie.
W. Czy jest boleść jako boleść moja?

K. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się: Boże, w którego męce, według proroctwa Symeona, najsłodszą duszę chwalebnej Dziewicy i Matki Maryi miecz boleści przeniknął, spraw, prosimy, abyśmy, którzy Jej cierpienia i mękę ze czcią rozpamiętywamy, przez chwalebne zasługi i prośby wszystkich świętych wiernych miłośników krzyża owoc Twej Męki szczęśliwie otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.


W. Amen.

K. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.

K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

Na Kompletę 

Pani, siedmiu mieczami przebita boleści,
Spraw, niech każdy w swym sercu obraz Twój umieści.

Zanurz się duszo moja w morzu Jej cierpienia,
I w Jej sercu, w smutku szukaj ukojenia.

Chwała Ojcu i Jego na krzyżu Synowi,
I równemu Im w Bóstwie Świętemu Duchowi.

Jak była na początku i zawsze, i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Witaj, Tęczo niebieska z rosy łez utkana,
Witaj, Łąko kwiatami ofiary zasłana.

Zrodziłaś Boskie Dziecię i złożyłaś w żłobie,
A teraz Jego zwłoki w pożyczanym grobie.

Przykryła Twego Syna Józefowa skała,
Tyś pod opieką Jana tylko pozostała.

Wracasz z pogrzebu, Matko, w życia podróż długą,
By odtąd wszystkich sierot zostać Matką drugą.

Współczując z Tobą, Matko, w bolesnej żałobie,
Złożenie miecza grzechów ślubujemy Tobie.

K. Dokąd odszedł Umiłowany Twój, o najpiękniejsza z niewiast?
W. Pójdziemy Go szukać z Tobą.

K. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się: Boże, w którego męce, według proroctwa Symeona, najsłodszą duszę chwalebnej Dziewicy i Matki Maryi miecz boleści przeniknął, spraw, prosimy, abyśmy, którzy Jej cierpienia i mękę ze czcią rozpamiętywamy, przez chwalebne zasługi i prośby wszystkich świętych wiernych miłośników krzyża owoc Twej Męki szczęśliwie otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.


W. Amen.

K. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.

K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

Ofiarowanie Godzinek

Padając na kolana, składamy Ci w dani
Te Godzinki z miłością i prośbą, o Pani:

Byś nas w naszych cierpieniach Swą mocą krzepiła
I u Syna zbawienia łaskę uprosiła.

Ciebie Polska męczeńska Patronką obrała,
Cześć Ci od nas, Twych dzieci, hołd i wieczna chwała.

K. Nie masz nikogo z wszystkich Jej drogich
W. Kto by Ją pocieszył.

K. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Boże, w którego męce, według proroctwa Symeona, najsłodszą duszę chwalebnej Dziewicy i Matki Maryi miecz boleści przeniknął,spraw, prosimy, abyśmy, którzy Jej cierpienia i mękę ze czcią rozpamiętywamy, przez chwalebne zasługi i prośby wszystkich świętych wiernych miłośników krzyża owoc Twej Męki szczęśliwie otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.


W. Amen.