Ołtarz główny


OPIS OŁTARZA GŁÓWNEGO

 opracował: mgr Piotr Bakun (Pracownia Konserwacji Malarstwa i Rzeźby „Artificium” w Rzeszowie)

 

Ołtarz wolnostojący z obejściem wykonany w Zakładzie Stolarstwa Artystycznego „KUNSTTISCHLEREI BUHL – BRESLAU” w roku 1908.

Konstrukcja ołtarza: drewno snycerowane, malowane ozdobione oryginalnie folią złotą i srebrną (laserowaną) kładzioną na pulmentach.

Obraz główny na płótnie wykonany w technice olejnej.

Wymiary ołtarza: wysokość – 6,80 m (bez glorii); szerokość – 3,20 m 

Ołtarz wolnostojący z obejściem, architektoniczny, trójosiowy, dwukondygnacyjny w typie neorenesansowym. Drewniany malowany w odcieniach koloru czerwono-brązowego z wielobarwnymi ornamentami roślinnymi.

Snycerka polichromowana, złocona i srebrzona z laserunkami, wtórnie pokryta szlakmetalem. Centralny obraz główny w technice olejnej. Rzeźby świętych: drewno polichromowane.

Mensa skrzyniowa z trzema płycinami zakończonymi półkoliście. Pola płycin i przestrzenie pomiędzy nimi wypełnione są malowanymi „przestrzennie” ornamentami roślinnymi z liści akantu o bardzo bogatej kolorystyce i formie.

Predella płaska stanowiąca tło dla tabernakulum jest ozdobiona malowanym ornamentem okuciowym. Boki zakończone od dołu złoconym ślimakiem przeplecionym z malowanym ornamentem roślinnym.

Retabulum trójdzielne, z obrazem Najświętszego Serca Pana Jezusa pośrodku. Wnęka obrazu zakończona półkoliście. Tło pola wypełniają wijące się ku górze malowane liście. W górnych narożach znajdują się na malowanych tarczach greckie litery: alfa i omega.

Część centralna oddzielona jest od węższych skrzydeł bocznych dwiema kolumnami o korynckich złoconych kapitelach i trzonach podzielonych podwójnymi wałkami na dwie części: górną – gładką malowaną w ciemnozieloną marmoryzację oraz dolną – pokrytą płaskorzeźbionym złotym ornamentem okuciowym na ciemnozielonym tle. Kolumny wsparte są na prostokątnych postumentach, pomiędzy którymi na płaszczyźnie centralnej i pod skrzydłami namalowano ornamenty okuciowe.

Skrzydła boczne są płaskie z zakończonymi półkoliście wnękami umieszczonymi nad sobą. W obu skrzydłach są po dwie płytkie wnęki z płaskim tłem z płaskorzeźbionymi postaciami świętych. Po lewej stronie ołtarza znajdują się: św. Bernard i św. Franciszek Salezy, a po prawej: św. Gertruda i św. Małgorzata Alacoque. Wnęki otaczają profilowane złocone ramy i pasy malowanych liści zamkniętych w wąskich malowanych ramach ozdobionych pięcioma złoconymi guzami. Górną część każdej wnęki wieńczą duże wydłużone rauty.

Retabulum od góry zamyka głęboko profilowany gzyms malowany i złocony na listwach. Na fryzie umieszczono trzy uskrzydlone główki aniołków.

Nad gzymsem znajduje się zwężające się ku górze rozbudowane zwieńczenie. W jego górnej części umieszczono rzeźbioną półpostać Boga Ojca na srebrzonych chmurach w tle owalnej profilowanej i złoconej ramy. Po jego bokach stoją na konsolkach mniejsze pełnopostaciowe rzeźby św. Piotra i Pawła.

Poniżej Boga Ojca w owalnym polu jest przedstawienie Ducha Świętego.

Górną część zwieńczenia okalają złocone promienie glorii z pięcioma uskrzydlonymi główkami aniołów.