KSIĘŻA OBECNIE PRACUJĄCY W PARAFII

PROBOSZCZ:

 cache_371212578aaejpg

ks. Sławomir MADAJEWSKI

 mgr-lic. teologii (w zakresie liturgiki)

 dziekan honorowy

 dziekan dekanatu woźnickiego

 diecezjalny duszpasterz rodzin po stracie dziecka

  

urodzony: 28 marca 1973 w Tarnowskich Górach

wyświęcony: 17 maja 1997 w Gliwicach
ustanowiony proboszczem: 21 sierpnia 2006

mianowany dziekanem: 15 października 2014

mianowany dziekanem honorowym diec. gliwickiej: 24 marca 2016

e-mail: slawmad73@wp.eu


Historia posługi duszpasterskiej:

od 16 sierpnia 1997 do 31 sierpnia 2003

– wikariusz w parafii Chrystusa Króla w Świerklańcu

od 01 września 2003 do 11 czerwca 2005

– wikariusz w parafii św. Michała Archanioła w Gliwicach

od 12 czerwca 2005 do 31 sierpnia 2005

– administrator parafii Wniebowzięcia NMP w Miasteczku Śl.

od 01 września 2005 do 20 sierpnia 2006

– proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Miasteczku Śl.

od 21 sierpnia 2006

– proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie


BIOGRAM:

Urodził się 28 marca 1973 roku w Tarnowskich Górach. Z woli rodziców Mariana i Ireny zd. Reichel ochrzczony 08 kwietnia tego samego roku w kościele św. Anny w „Mieście Gwarków”(TUTAJ ZDJĘCIA KOŚCIOŁA) przez ówczesnego rektora kościoła, ks. Edwarda Płonkę. W tym kościele przystąpił do pierwszej Komunii św. w dniu 24 maja 1981, po przygotowaniu przez proboszcza parafii ks. Karola Sikorę. Sakrament bierzmowania otrzymał 17 czerwca 1987 z rąk ks. biskupa Janusza Zimniaka w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach wybierając za swojego patrona św. Jacka Odrowąża. Uczęszczał do tarnogórskich szkół. Najpierw do Szkoły Podstawowej nr 2, a następnie do I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej, do klasy o profilu biologiczno – chemicznym. Tam złożył egzamin dojrzałości w roku 1991. Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Odbył sześcioletnie studia filozoficzno–teologiczne uwieńczone tytułem magistra teologii z zakresu liturgiki pod kierunkiem ks. Stefana Cichego (obecnie emerytowanego biskupa legnickiego). Po święceniach kapłańskich podjął studia specjalistyczne z zakresu teologii pastoralnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kończąc je zdobyciem tytułu magistra–licencjata teologii. Po utworzeniu w roku 1992 Diecezji Gliwickiej postanowił pracować w tej części Metropolii Górnośląskiej. Dlatego w roku 1996 przyjął święcenia diakonatu, poprzez przyjęcie których wszedł do prezbiterium Kościoła gliwickiego. Święceń udzielił mu abp Damian Zimońw kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świętochłowicach – Piaśnikach. W dniu 17 maja 1997 roku, z rąk ks. biskupa Gerarda Kusza, przyjął święcenia prezbiteratu w gliwickiej katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła. Został skierowany do pracy w ramach zastępstw wakacyjnych najpierw do rodzinnej parafii, następnie do parafii Wniebowzięcia NMP w Zabrzu – Biskupicach, potem w charakterze kapelana Sióstr Boromeuszek w Gliwicach. Jako neoprezbiter został skierowany przez Biskupa gliwickiego jako wikariusz do parafii Chrystusa Króla w Świerklańcu, gdzie przez sześć lat pracował pod kierunkiem tamtejszego proboszcza ks. prałata Józefa Bartoszka (niegdyś wikarego w Koszęcinie). Był tam również katechetą w szkole podstawowej i gimnazjum. W roku 2003 przeniesiony do parafii św. Michała Archanioła w Gliwicach. Oprócz obowiązków wikariuszowskich, katechizował w Zespole Szkół Budowlanych w Gliwicach i spełniał posługę kapelana Domu Pomocy Społecznej „Opoka”. Pomagał także miejscowemu proboszczowi w duszpasterstwie akademickim (kościół św. Michała jest nie tylko kościołem parafialnym, ale także akademickim dla społeczności Politechniki Śląskiej). 12 czerwca 2005 roku został zamianowany administratorem parafii Wniebowzięcia NMP w Miasteczku Śląskim, a we wrześniu tego samego roku jej proboszczem. Od 01 września 2006 roku skierowany do posługi duszpasterskiej jako proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie. W latach 2009-2014 pełnił funkcję ojca duchownego dekanatu woźnickiego. Od 18 czerwca 2012 do 15 października 2014 był wicedziekanem dekanatu woźnickiego. W dniu 15 października 2014 mianowany przez Biskupa Gliwickiego Jana Kopcadziekanem tegoż dekanatu. 24 marca 2016 (w Wielki Czwartek) podczas Mszy Krzyżma w katedrze gliwickiej, odznaczony przez Biskupa Gliwickiego godnością dziekana honorowego.WIKARIUSZ:

 cache_371212672437jpg

ks. Krzysztof KARKOSZKA

 

mgr teologii (w zakresie filozofii)

 

dekanalny duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza

 urodzony: 07 września 1979 w Tarnowskich Górach

wyświęcony: 14 maja 2005 w Gliwicach

ustanowiony wikariuszem: 01 września 2010

 

 e-mail: kriskarkoszka@poczta.onet.pl

 

Historia posługi duszpasterskiej:

od 01 września 2005 do 31 sierpnia 2010

– wikariusz w parafii św. Bartłomieja w Gliwicach

od 01 września 2010 – wikariusz w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w KoszęcinieINNI DUSZPASTERZE:

cache_37121273989bjpg

ks. Tadeusz FRYC

kapelan Jego Świątobliwości

 

zamieszkuje:

Koszęcin, ul. Powstańców 15,

tel. 34 3576 770

 urodzony: 31 sierpnia 1932 w Rudzie Śl. - Kochłowicach

wyświęcony: 07 września 1955 w Katowicach
przeszedł na emeryturę: 21 sierpnia 2006


e–mail: prelatus@interia.pl

  

Historia posługi duszpasterskiej:

od 1955 do 1992 - kapłan diecezji katowickiej

od 1992 - kapłan diecezji gliwickiej

 

od 09 września 1955 do 26 października 1956

– wikariusz w parafii św. Piotra i Pawła w Brzozowicach Kamieniu

od 27 października 1956 do 07 września 1961

– wikariusz w parafii św. Wojciecha w Radzionkowie

od 08 września 1961 do 10 lipca 1968

– prokurator (ekonom) w Wyższym Śl. Seminarium Duchownym w Krakowie

od 11 lipca 1968 do 20 sierpnia 2006

– proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie

od 21 sierpnia 2006

– rezydent w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w KoszęcinieGOŚCINNIE Z POMOCĄ DUSZPASTERSKĄ:

cache_37121277ad21jpg
ks. Alfred SCHLEGER

dziekan honorowy,

radca duchowny,

emerytowany proboszcz

Parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela

w Pilchowicach (diec. gliwicka)

  

urodzony: 27 sierpnia 1941 w Dobrzeniu Małym (koło Opola)

wyświęcony: 20 czerwca 1965 w Opolu

przeszedł na emeryturę: 31 sierpnia 2006

zamieszkuje w diecezjalnym Domu Kapłana Seniora w Wiśniczach

pomaga w naszej parafii od Bożego Narodzenia 2009

 

Historia posługi duszpasterskiej:

od 1965 do 1992 - kapłan diecezji opolskiej

od 1992 - kapłan diecezji gliwickiej

 

od 1965 do 1967

– wikariusz w parafii św. Stanisława w Fałkowicach

od 1967 do 1970

– wikariusz w parafii Wniebowzięcia NMP w Raciborzu

od 1970 do 1973

– wikariusz w parafii Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie

od 1973 do 1978

– proboszcz parafii św. Marcina w Ratnowicach

od 30 czerwca 1978 do 20 sierpnia 2006

– proboszcz parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pilchowicach

od 21 sierpnia 2006

– emeryt

 

DORAŹNIE W PARAFII POMAGA:

 

ks. Jerzy Robok - emerytowany proboszcz par. MB Królowej Aniołów

w Tychach-Wilkowyjach (archidiec. katowicka) - rezydent z Boronowa