całodzienna
Adoracja Najświętszego Sakramentu

w roku 2018


18 stycznia

12 lutego i 13 lutego

10 maja

07 czerwca i 30 czerwca

02 sierpnia

06 września

04 października

08 listopada

06 grudnia