cache_970076dff7png

Ksiądz Biskup

dr Wilhelm Pluta

 

Sługa Boży bp Wilhelm Pluta był proboszczem koszęcińskiej parafii w latach 1946-1948.

 

Urodził się 9 stycznia 1910 roku w Kochłowicach na Śląsku. Wychowywał się pośród ośmiorga rodzeństwa w pobożnej i pracowitej górniczej rodzinie. Zafascynowany ojcem, sztygarem w kopalni, pragnął po ukończeniu gimnazjum podjąć studia na Akademii Górniczej. Matka nauczyła go wielkiej wrażliwości na biednych i potrzebujących. Lata młodości młodego Wilhelma zbiegły się z I wojną światową. Po ukończeniu Klasycznego Gimnazjum w Katowicach wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Śląskiej w Krakowie i jako alumn tegoż seminarium studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święceń kapłańskich udzielił mu po ukończeniu teologii biskup pomocniczy w Katowicach Teofil Bromboszcz w dniu 24 czerwca 1934 roku.

Od roku 1934-1939 pełnił ks. mgr Wilhelm Pluta obowiązki w charakterze kontraktowego nauczyciela w państwowym gimnazjum polskim oraz w szkole powszechnej w Bielsku. Po wkroczeniu wojsk niemieckich do Bielska i zamknięcia gimnazjum na podstawie dekretu z dnia 8 września 1939 roku zostaje skierowany do pracy duszpasterskiej w Chorzowie w parafii Św. Antoniego. Od lipca 1942 roku zostaje skierowany do parafii Leszczyny i pracuje na stanowisku administratora. Po trzyletniej pracy duszpasterskiej w 1945 roku zostaje przeniesiony do parafii w Nowej Wsi-Wirku.

Z dniem 19 października 1946 roku zostaje przeniesiony do parafii w Koszęcinie jako jej administrator. Każda wspólnota, której służył jako kapłan głęboko wpisywała się w jego kapłańskie serce. Tak też wspomina po latach wspólnotę parafialną w Koszęcinie: "Ze wzruszeniem wspominam te lata 1946-1948, kiedy mi było danym pracować dla Was, ale i z Wami. Byliście bowiem bardzo dobrzy nie tylko dla mnie jako Waszego proboszcza ale i dla sprawy Bożej. Nigdy mi nie uczyniliście najmniejszej krzywdy czy przykrości, a zawsze mogłem na Was liczyć czy chodziło o sprawy remontów czy też o uczestnictwo w duszpasterskiej pracy - nigdy nie lekceważyliście Bożych spraw, za to Wam wszystkim bardzo dziękuję" (list z dnia 6 listopada 1974 roku). W czasie pracy w Koszęcinie otrzymał tytuł doktora na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Dekretem Biskupa Katowickiego z dnia 6 października 1948 roku zostaje przeniesiony do parafii Św. Mikołaja w Lublińcu a od 10 września 1951 roku zostaje skierowany na posadę administratora do parafii Św. Józefa w Katowicach-Załężu.

Ojciec Święty Pius XII mianował księdza dr Wilhelma Plutę biskupem Ordynariatu Gorzowskiego, w dniu 7 września 1958 otrzymał święcenia biskupie z rąk prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego. Był uczestnikiem Soboru Watykańskiego II.

Swą posługę biskupią pełnił przez 30 lat aż do tragicznej śmierci w 1988 roku.

Wielka troska pasterza o człowieka - to tylko jedno zdanie, ale najpełniej określa duszpasterską posługę ks. dr Wilhelma Plutę.

Obecnie toczy się proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Biskupa Wilhelma Pluty.

 

biogram na stronie Historii Kościoła na Śląsku TUTAJ

 

kolejny biogram TUTAJ

 

informacje na stronie "Catholic Hierarchy" TUTAJ


cache_9700960f8dpng

Tekst modlitwy ułożonej przez Ks. Biskupa Wilhelma Plutę

 

Panie Jezu, odwieczny Kapłanie całej ludzkości

WYZNAJĘ

że i mnie do swego kapłaństwa od wieków powołałeś,

ze i mnie do swego kapłaństwa w czasie

przewidzianym przygotowałeś,

ze i mnie władz swego kapłaństwa udzieliłeś.

Kiedy to było, ile już łat mego życia upłynęło?!

DZIĘKUJĘ Ci, że i za mnie się modliłeś,

abym i ja w ciemnościach życia Ci uwierzył

abym i ja w cierpieniach Ci ufał,

abym i ja w osamotnieniu Ciebie kochał.

OBIECUJĘ w całej miłości ku Tobie

odważnie głosić Twoją prawdę,

święcie odnawiać Twoją ofiarę,

gorliwie rozdzielać Twoje łaski,

całym sobą świadczyć o Tobie,

aby ludzie na ziemi byli dobrzy, święci,

a w niebie radowali się Tobą na wieki.

IDĘ codziennie na nowo na drogą powołania,

z odwagą i ufnością,

bo ze sercem uradowanym Tobą,

bo z oczyma oświeconymi Tobą,

bo z rękoma ubogaconymi Tobą.

PRZEPRASZAM,

że Cię nieraz i ja obrażałem, że z niejednej łaski

nie skorzystałem,

że nie zawsze tylko Ciebie kochałem.

PROSZĘ Cię więc — codziennie na nowo

bądź ze mną,

działaj przeze mnie,

dawaj Siebie światu i mnie.

NADE WSZYSTKO NAUCZ MNIE

skupienia — modlitwy

ofiary — miłości ku Tobie.


cache_184043652b9ajpg

Modlitwa o beatyfikację

Ks. Biskupa Wilhelma Pluty

 

Wszechmogący, wieczny Boże w Trójcy Jedyny, dziękujemy Ci za wielki Twój dar dla Diecezji Gorzowskiej w osobie Sługi Twojego Biskupa Wilhelma Pluty, który przez sposób swego życia przypomniał wiernemu Ludowi dobrego Pasterza ludzi - Jezusa Chrystusa i zostawił nam wzór miłości do Bogarodzicy i Świętych Pańskich. Dziękujemy Ci za jego ujmującą miłość do duchowieństwa i wiernych oraz ojcowskie nauki. Prosimy Cię przez jego wstawiennictwo, aby polskie rodziny wiernie naśladowały Rodzinę Nazaretańską i były Bogiem silne a Polska, którą tak umiłował, była ziemią dobrych i licznych powołań kapłańskich i zakonnych. Amen.


strona o Ks. Biskupie Wilhelmie Plucie - kliknij