Intencje_19-25sierpnia.pdf

Intencja Mszy św. zbiorowej za zmarłych – piątek 23 sierpnia, godz.18.00

- ++ Anzelminę i Romana Bąbik;

- ++ rodziców Annę i Stefana Łodziński, babcię Weronikę, brata Józefa, bratanicę Anię; ++ z rodziny;

- ++ Bronisławę i Jerzego Paruzel, Elżbietę i Konrada Brol, Mariana; dziadków Paruzel, Bambynek, Brol, Pyka, Petrus, Lisiecki; ciocie, wujków, dusze w czyśćcu;

- ++ rodziców Jana i Jadwigę Ochman, Jerzego i Cecylię Szulc; braci, siostry, szwagrów; chrześnicę Katarzynę; ++ z rodzin;

- + męża Jana Wieloch, rodziców Zofię i Feliksa; braci Ryszarda i Mieczysława; bratową Guziewicz; kuzynkę Wiesławę, jej męża, ciocię Walerię, zięcia Atosa; ++ z rodzin Galiczak, Mielczarek, Zahorodny;

- + ojca Pawła Banaś, teściów Annę i Józefa Mazur, dziadków z obu stron; ++ z rodzin Mazur, Banaś, Peła, Miś, Deja, Kochanek, Paliga, Garncarz, Owczarek, Morys, Nowak, Kała;

- + matkę Jadwigę Feliksik (ur.), ojca Władysława, męża Antoniego; ++ z rodziny;

- ++ rodziców Irenę i Jerzego Siek, dziadków Mariannę i Wincentego Mieleszkiewicz, Czesławę i Józefa Siek; Halinę Mieleszkiewicz; Bożenę, Zbigniewa, Justynę, Wiesława Wilk; Wandę i Stanisława Garus; Alinę Wilk, Stanisławę Delfin; dusze w czyśćcu;

- ++ rodziców Genowefę i Piotra Kryś, ojca Stanisława Rogalewicz;

- + ojca Piotra Kryś (rocz. +);

- ++ rodziców Hildegardę i Konrada Czok, dziadków z obu stron; męża Leona, córki Janinę i Gabrielę, syna Jerzego; ciocie Elżbietę, Adelajdę, Anastazję; wujków Gerarda, Waltera i Jana;

- + matkę Agnieszkę Bloch (24 rocz. +), ojca Stefana (ur.), teścia Alojzego Pilarskiego; Tomasza Łomowskiego; kapłanów i siostry zakonne, z których posługi korzystaliśmy;

- + męża Edwarda Grabolus, rodziców Wilhelma i Matyldę Koczyba, brata Stefana, bratową Annę, zięcia Mieczysława Czerkas, ciocię Konstantynę Ziora; ++ z rodzin Grabolus, Koczyba;

- ++ Franciszka, Marię, Eryka, Otylię, Roberta Maruszczyk; Klaudię Gilde, Henryka Nawara; ++ z rodzin Ogrodnik, Maruszczyk, Galios;

- ++ z rodzin Siek, Bednarz, Myrcik, Maruszczyk; dusze w czyśćcu;

- + syna Józefa, męża Tadeusza, rodziców, brata Michała, teściów, chrześniaka Jacka; ++ z rodzin Breguła, Karmański; dusze w czyśćcu;

- + męża Henryka Mazur, rodziców Ciba, Mazur, Krauz; brata Konrada Krauz i Józefa Paruzel, siostrzeńca Grzegorza Ordon; ++ z rodzin Mazur, Ciba, Krauz;

- + Zygmunta Szmidt; Hildegardę i Pawła Opiełka; Klarę i Augustyna Opiełka, Annę i Ryszarda Burek; Elżbietę i Józefa Szmidt;

- ++ Marię, Alojzego, Krzysztofa Gdawiec; Anastazję i Jerzego; Zofię i Józefa; Klarę, Wincentego, Magdalenę;

- ++ z rodzin Kużaj, Kwapis, Nowak, Krawczyk, Maruszczyk, Bodera, Jon; swatowe Zytę i Klarę; Antoniego i Stefana Mróz;

- ++ rodziców Władysławę i Stefana, męża Herberta Pyka, Teresę Kłopotowską; ++ z rodziny;

- + męża Grzegorza, rodziców Alfreda i Szarlotę, teściów; ++ z rodzin Siwy i Mazur;

- ++ Bronisławę, Jerzego, Dominika; dziadków, chrzestnych; 8 wujków; ciocie Anastazję i Teresę; ++ z rodzin Petrus, Lisiecki; Celinę; przyjaciół, kapłanów, siostry zakonne; dusze w czyśćcu;

- ++ rodziców Annę i Wojciecha Maciąg; Piotra, Helenę, Grzegorza Brzezina; teściów Helenę i Czesława Pałczyński, dziadków; Jana Krygier; ++ z pokrewieństwa; sąsiadów;

- + męża Grzegorza Brzezina, rodziców Marię i Jana Czornik, teściów Marię i Jana Brzezina, zięcia Piotra, siostry, braci, dziadków; ++ z pokrewieństwa; sąsiadów;

- ++ rodziców Reginę i Sylwestra Pietrucha, Adelajdę i Wiktora Bambynek; siostry Łucję i Weronikę, 2 szwagrów; Elżbietę Sitek, dziadków, pokrewieństwo;

- ++ rodziców Stanisławę i Aleksandra, teścia Jerzego, ciocię Alinę, brata Czesława, szwagra Zdzisława, babcie, dziadków, ciocie, wujków, kuzynostwo, chrzestnych, kapłanów;

- ++ rodziców Katarzynę i Franciszka Pyka, Martę i Ignacego Kampa; teściów Marię i Józefa Kurda; 3 siostry; 2 braci; 2 szwagrów; ciocie Wiktorię, Małgorzatę, Annę; dusze w czyśćcu;

- + żonę Celinę Ulfik, jej ojca Romualda; brata Krzysztofa Ulfik; ++ z rodzin Ulfik, Kotara, Bambynek, Pluta, Pieczonka, Skiba, Bartkowiak; dusze w czyśćcu;

- + męża Marcina, wnuczkę Dominikę, rodziców Jana i Marię, siostry Różę i Adelajdę, brata Ewalda, 3 szwagrów, teściów Zofię i Wiktora; ++ z rodzin Korzus, Franczyk;

- + syna Tobiasza; ojców Antoniego i Józefa; szwagra Franciszka; Roberta Przybyła, chrzestnych, dziadków; ++ z rodzin Kandzia, Kotara, Anioł;

- ++ rodziców Władysławę i Pawła Ceglarek; Elżbietę i Tomasza Jaguś, dziadków, brata Eugeniusza; ++ z rodzin Ceglarek, Jaguś, Burek, Chojecki;

- + ojca Jana Zasada, szwagra Marka Rozpondek;

- + męża Włodzimierza, rodziców Klarę i Juliana; braci Mariana i Telesfora Mielczarek; bratową Michalinę; teściów Władysławę i Stanisława Żułtaszek; Mariannę, Antoninę, Piotra Dubiel; Tadeusza Kapral; Marka Kubiak; ++ z rodzin Żułtaszek, Mielczarek, Kapral, Dubiel;

- + męża Ryszarda, rodziców Marię i Antoniego Nancka; Annę, Martę, Wincentego; 2 braci, bratową Marię, 3 szwagierki, 5 szwagrów; ciocię Jadwigę; ++ z rodzin;

- ++ rodziców Kazimierę i Mariana Pilśniak, Agnieszkę Stempniak; dziadków, ++ z rodzin Wójcik, Hyra, Pilśniak, Bukalski, Skorupa, Stempniak; wujków, ciocie, kuzynów, kuzynki, chrzestnych; Feliksę i Lucjana Skwara; Teresę Stawińską; Annę i Dariusza Litwiński, Bogusławę Głąb, Małgorzatę Nowakowską; Emilię i Zbigniewa Krzyżowski; znajomych, sąsiadów;

- ++ podopiecznych; rodziców Kunegundę i Emila Rurański, Paulinę i Szymona Machoń, 3 szwagrów, dziadków; ++ z rodzin Paruzel; rodziców Annę i Karola Tomaszowski; ++ z rodzin Strzałek, Tomaszowski, Suślik, Malorny;

- ++ rodziców Franciszka i Kunegundę Osadnik, teścia Jana; ++ z pokrewieństwa; dusze w czyśćcu;

- ++ rodziców Maksymiliana i Monikę Podgórny, brata Henryka; męża Jerzego Goniwiecha, rodziców z obu stron, brata Mariana;

- + męża Pawła, rodziców Różę i Jana, teściów, szwagrów, dziadków, pokrewieństwo;

- + męża i ojca Gerarda Golenia, rodziców Marię i Pawła Golenia, Stefanię i Romana Wandzich, chrzestnych, zięcia Marka, babcie, dziadków, ciocie, wujków, kuzynostwo, swatów; Alfreda, Irenę, Jana, Stefana, Franciszka, Zygmunta; pokrewieństwo; dusze w czyśćcu;

- + męża, ojca, rodziców, teściów, brata Henryka, siostrę Helenę, Marię; szwagrów; Teresę i Edmunda Klimza;

- + Gerarda Golenia; ++ z rodziny; dusze w czyśćcu;

- ++ rodziców Franciszka i Bertę Kandzia, ojca Piotra Nowak, brata Stefana, bratową Bożenę; ++ z rodzin Kandzia, Nowak, Korzekwa;

- ++ rodziców Anielę i Franciszka Gembała, Stanisławę i Tadeusza Strzeleckich;

- ++ Janinę i Stanisława, męża Zygmunta, pokrewieństwo; rodziców, siostrę, szwagra; ++ z rodzin Buchta, Kołek, Imiołczyk;

- + męża Reinholda Maruszczyk, rodziców Annę i Franciszka; siostrę Marię; braci Józefa i Jana; zięcia Włodzimierza; bratową Adelajdę; teściów Łucję i Pawła; 2 szwagierki, 2 szwagrów; Mariannę i Jana Prusko; ++ z pokrewieństwa; dusze w czyśćcu;

- ++ rodziców Bula, Kandzia; brata Gerarda, Jerzego, Bronisławę, Antoniego, swata Stanisława, znajomych, dusze w czyśćcu;

- ++ rodziców Golenia i Królewski; braci Alfreda i Gerarda, zięcia Pawła; ++ z rodzin Golenia, Dombek, Burczyński; pokrewieństwo;

- ++ Antoniego i Jadwigę Świecik;

- + męża Klausa, syna Wojciecha, rodziców Gertrudę i Józefa Myrcik, Elżbietę i Franciszka; siostrę Cecylię, szwagra Józefa, ciocię Martę Libor, dziadków; ++ z rodzin Kandzia i Myrcik;

- ++ Renatę i Stanisława Charęża;

- ++ matkę Waleskę Wiench i ojca Rudolfa Opara;

- ++ rodziców, dziadków, rodzeństwo z obu stron; ++ z rodzin Dziuk, Kopyto, Pietrucha, Kadzioch;

- + męża Tadeusza Jurek, rodziców Agnieszkę i Konrada Wysocki, brata Jerzego; Zofię i Władysława Jurek;

- ++ Piotra, Władysławę, Krystynę Łagowski; Irenę, Mieczysława Trant; Franciszka, Gertrudę Grzebyta; Annę, Lecha, Marka, Denisa Piątek; pokrewieństwo z obu stron;

- wszystkich zmarłych;

- + męża Bernarda Myrcik, rodziców, teściów;